Dự b.áo tử vi ngày mai 28/1/2024 của 12 con giáp theo từng t.uổi

Dự b.áo tử vi ngày mai 28/1/2024 của 12 con giáp theo từng t.uổi

Xem dự b.áo tử vi ngày mai 28/1 của 12 con giáp, 60 hoa giáp giúp bạn biết về công việc, t.iền bạc, t.ình cảm căn mệnh theo từng t.uổi đầy đủ, chi t.iết.

Tử vi chủ nhật của 12 con giáp ngày 28 tháng 1 năm 2024 dương lịch.

1. Tử vi ngày mai 28/1/2024 của t.uổi Tý

– Tử vi t.uổi Bính Tý (Thủy, 28): Ngày có thiên c.an Tân của ngày hợp hóa thiên c.an Bính của bản mạng là cát. Có cuộc đi ngắn, nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Cần dè dặt trong mọi chuyện có liên quan đến vấn đề t.ình cảm, hẹn ước, giao thiệp. Hoặc g.iải quyết vấn đề theo t.ình cảm ở l.úc trước nay gặp chuyện phiền lòng, chậm chạp. Tài l.ộc t.ốt hoặc có sự giúp đỡ về t.iền bạc. Có khách đến. Một ngày vui vẻ và tích c.ực.

– Tử vi t.uổi Giáp Tý (Kim, 40): Có hỷ sự, có tài l.ộc, gặp lại bạn cũ, có bạn mới, có cuộc đi ngắn nhưng kh.ông toại ý. Nên nhận lời cầu h.ôn, hoặc ước hẹn về l.àm ăn, thực hiện điều dự tính hay g.iải quyết công việc. Giao thiệp với người khác phái có lợi. Ngày hãy để mọi sự việc xảy ra tự nhiên sẽ có kết quả t.ốt.

– Tử vi t.uổi Nhâm Tý (Mộc, 52): Có người cần sự giúp đỡ hoặc hỏi ý kiến, mời hợp tác, đề nghị việc l.àm mới. Nên mạnh dạn nói lên ý nghĩ của mình về công việc cũng như t.ình cảm khi được hỏi ý kiến. Ngày có sự hội họp, bàn thảo, nhóm bạn, gặp gỡ người thân hoặc có tin tức của họ. Tài l.ộc t.ốt. Có tin kh.ông t.ốt về đồ đạc, vật dụng trong nhà hoặc trong công sở cần phải tu bổ, sửa chữa. Sức khỏe kh.ông t.ốt hoặc phải bận lo về công việc. Kh.ông nên hấp tấp khi quyết định công việc, nên hỏi ý kiến của quý nhân.

– Xem tử vi t.uổi C.anh Tý (Thổ, 64): Có người cần sự giúp đỡ hoặc hỏi ý kiến, mời hợp tác, đề nghị việc l.àm mới. Nên mạnh dạn nói lên ý nghĩ của mình về công việc cũng như t.ình cảm khi được hỏi ý kiến. Ngày có sự hội họp, bàn thảo, nhóm bạn, gặp gỡ người thân hoặc có tin tức của họ. Tài l.ộc t.ốt. Có tin kh.ông t.ốt về đồ đạc, vật dụng trong nhà hoặc trong công sở cần phải tu bổ, sửa chữa. Sức khỏe kh.ông t.ốt hoặc phải bận lo về công việc. Kh.ông nên hấp tấp khi quyết định công việc, nên hỏi ý kiến của quý nhân.

– Tử vi t.uổi Mậu Tý (Hỏa, 76): Sự việc như thế nào thì đón nhận như thế ấy. Kh.ông nên tự mình nêu ra những ý tưởng mới, mà hãy hành động như những việc xưa cũ thì có kết quả. Có thân nhân, bè bạn đến. Có cuộc vui nhỏ. Điều t.ốt sẽ tự nhiên đến, hoặc có tin t.ốt ở xa, hoặc có người đem lại điềm t.ốt cho mình. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ g.iải trừ những gánh nặng âu lo. Tài l.ộc t.ốt.

2. Tử vi ngày mai 28/1/2024 của t.uổi Sửu

– Tử vi t.uổi Đinh Sửu (Thủy, 27): Mọi việc sẽ tự nhiên đến kh.ông nên tính toán hoặc cưỡng cầu. Có sự trở ngại, chậm trễ cho việc trở ngại, di chuyển. Có tin xa của thân nhân, bè bạn. Nên để cho người khác đứng thay cho mình trong công việc. Tài l.ộc kém.

– Xem tử vi t.uổi Ất Sửu (Kim, 39): Ngày có thiên c.an của ngày xung phá thiên c.an của bản mạng là xấu. Có tin buồn đối với người mình thân thiết, hoặc có liên quan đến công việc của mình. Có tin tức về công việc gặp trở ngại, hoặc có sự thay đổi bất ngờ. Sự mong cầu về t.iền bạc chậm và chưa rõ được kết quả. Hao tài về tiệc vui, đình đám. Giữ gìn sức khỏe. Kh.ông nên đi khám sức khỏe vào ngày này dễ có kết quả sai, t.iền m.ất tật mang.

– Tử vi t.uổi Quý Sửu (Mộc, 51): Ngày có sự tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, mua sắm, hoặc có tiệc tùng, dự tiệc. Trừ cũ lập mới. Có tin xa, hoặc có tin về sự thuyên chuyển nhà cửa, văn phòng, công ăn việc l.àm, sức khỏe có liên quan đến mình , thân nhân, bè bạn. Có sự hoàn trả nợ nần, hoặc phải g.iải quyết các việc đã có sự hẹn trước. Có cuộc đi ngắn gặp m.ặt, hội họp gặp gỡ. Tài l.ộc trung bình.

– Xem tử vi t.uổi Tân Sửu (Thổ, 63): Sự mong cầu về t.iền bạc tuy chậm nhưng có kết quả. Có tin buồn đối với người mình thân thiết hoặc có liên quan đến công việc của mình. Có tin về công việc gặp trở ngại hoặc có sự thay đổi bất ngờ. Hao tài về tiệc vui, đình đám.

– Tử vi t.uổi Kỷ Sửu (Hỏa, 75): Sự mong cầu về t.iền bạc tuy chậm nhưng có kết quả. Có tin buồn đối với người mình thân thiết hoặc có liên quan đến công việc của mình. Có tin về công việc gặp trở ngại hoặc có sự thay đổi bất ngờ. Hao tài về tiệc vui, đình đám.

3. Tử vi ngày mai 28/1/2024 của t.uổi Dần

– Tử vi t.uổi Mậu Dần (Thổ, 26): Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn và có sự nhờ vả, góp ý. Có sự thay đổi công việc, phương hướng l.àm ăn cũng như về t.ình cảm. Thuận lợi cho việc kết thúc công trình, nhận nhiệm vụ mới, đến hạn kỳ. Ngày có đình đám, tiệc tùng, hỷ sự. Tuy nhiên mọi việc kh.ông nên tiến xa hơn hoặc kéo dài sẽ có hậu quả kh.ông t.ốt. Tài l.ộc t.ốt.

– Tử vi t.uổi Bính Dần (Hỏa, 38): Ngày có thiên c.an Tân của ngày hợp hóa thiên c.an Bính của bản mạng là cát. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn hoặc có sự thay đổi về hoàn cảnh công việc cũng như t.ình cảm, nhưng sự thu xếp còn gặp trở ngại, kh.ông đúng với thời gian quy định. Kh.ông nên buồn phiền bất mãn khi người trên kh.ông cho mình thực hiện theo ý định. Có cuộc đi ngắn, hoặc được mời. Một ngày vui vẻ và tích c.ực.Tài l.ộc khá.

– Tử vi t.uổi Giáp Dần (Thủy, 50): Chớ để tin tức, dư luận ảnh hưởng đến công việc của mình, nhất là g.iải quyết dựa trên t.ình cảm nhiều hơn là lý trí. Ngày gặp t.ình huống dây dưa khó g.iải quyết, chưa định được hướng đi. Nếu thấy có lợi về tài l.ộc thì chỉ là ngắn ngủi kh.ông nên tiếp tục, hoặc phải chia phần, hoặc chi vào những công việc đã được tính trước. Kh.ông nên vui chơi quá đáng có hại. Quý nhân là người khác phái.

– Xem tử vi t.uổi Nhâm Dần (Kim, 62): Nên xem xét lại những việc cũ còn có thiếu sót, hoặc sắp xếp chưa có sự thỏa đáng cần phải điều chỉnh lại. Có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm về đồ đạc, vật dụng. Ngày có tin tức, cuộc gọi, hoặc có người đến l.àm gián đoạn công việc. Được mời vui chơi, tiệc tùng, ăn uống. Hao tài về mua sắm, quà tặng. Cẩn trọng trong việc đi xa, có rủi ro, chậm trễ, hoặc bị phạt vạ, khiển trách.

– Tử vi t.uổi C.anh Dần (Mộc, 74): Nên bình tĩnh khi có nhiều tin tức hoặc công việc đến dồn dập. Có người kh.ông hẹn mà gặp đem lại tin vui buồn lẫn l.ộn. Dự tính công việc khó thành, gặp trở ngại. Nên hội họp bàn phương kế khác, nhưng cũng kh.ông nên nản chí bỏ ngang mục tiêu đã được định sẵn, điềm lành sẽ đến. Tài l.ộc còn khó khăn. Kh.ông nên chi phí lớn lao. Ngày có nhiều người đến vì tiệc tùng, hoặc có nhiều vấn đề về công danh, t.ình cảm cần phải g.iải quyết. Thuận lợi cho việc sửa sang, tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp nhà cửa, đồ đạc. Có l.ộc nhỏ hoặc có l.ộc ăn, quà tặng. Đi xa còn gặp trở ngại.

4. Tử vi ngày mai 28/1/2024 của t.uổi Mão

– Tử vi t.uổi Kỷ Mão (Thổ, 25): Ngày t.uổi của bản mạng. Có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng, xe cộ cần phải tu bổ, sửa chữa. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có tài l.ộc hoặc có quà tặng ăn uống. Ngày có nhiều sự bận rộn, có nhiều người đến hoặc có nhiều tin tức liên quan đến mình. Mọi việc nên có giới hạn, kéo dài kh.ông t.ốt.

– Tử vi t.uổi Đinh Mão (Thổ, 37): Ngày t.uổi của bản mạng. Nếu có người đến đề nghị hợp tác l.àm ăn thì nên tiến hành. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Mọi việc nên khiêm t.ốn thì sẽ thành công. Có sự hư hại về đồ đạc vật dụng cần phải mua sắm, sửa chữa. Tin tức chậm chạp. Tài l.ộc trung bình.

– Tử vi t.uổi Ất Mão (Thủy, 49): Ngày có thiên c.an của ngày xung phá thiên c.an của bản mạng nên tam hợp địa chi ngày hóa tam tai khá xấu. Ngày t.uổi của bản mạng. Việc gì cũng kh.ông nên nói nhiều, dù có thành tâm, thành ý cũng khiến cho người khác phật lòng trách oán. Sự mong cầu về t.ình cảm trung thực chưa phải là l.úc thuận tiện. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ, hay kết thúc hoặc mở ra một công việc, phương hướng khác. Tài l.ộc trung bình. Chú ý sức khỏe. Kh.ông nên đi khám sức khỏe vào ngày này dễ có kết quả sai, t.iền m.ất tật mang.

– Tử vi t.uổi Quý Mão (Kim, 61): Ngày t.uổi của bản mạng. Có cuộc đi ngắn, có tin xa. Ngày thuận lợi cho sự gặp gỡ, hò hẹn, nhóm bạn. Hao tài về ăn uống, quà tặng, có cuộc vui. Tài l.ộc trung bình. Kh.ông nên vì t.ình cảm mà bỏ ngang công việc. Hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trước khi ra đi.

– Tử vi t.uổi Tân Mão (Mộc, 73): Ngày t.uổi của bản mạng. Việc gì cũng kh.ông nên nói nhiều. Dù có thành tâm, thành ý cũng khiến cho người khác phật lòng trách oán. Sự mong cầu về t.ình cảm trung thực chưa phải là l.úc thuận tiện. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ, kết thúc hoặc mở ra một công việc, phương hướng khác. Tài l.ộc trung bình.

5. Tử vi ngày mai 28/1/2024 của t.uổi Thìn

– Tử vi t.uổi C.anh Thìn (Kim, 24 – 84): Có sự thay đổi về công việc, phương hướng, kế hoạch, tu bổ, mua sắm, sửa chữa. Có người đến nhờ mình giúp đỡ, nhưng kh.ông nên bao đồng, chỉ nên thực hiện theo những gì mình có trong tay. Có tin buồn. Sự mong cầu về t.iền bạc chưa có kết quả nhanh chóng nhưng tương lai sẽ đem lại điềm t.ốt. Có hỷ sự. Kh.ông nên bàn đến chuyện người dễ gặp thị phi trách mắng, hờn giận do lỡ lời.

– Xem tử vi t.uổi Mậu Thìn (Mộc, 36): Tất cả chỉ là ngắn hạn, thành công trong nhất thời, dễ bị bỏ dở, phá ngang, ngồi lâu có hại. Nên tránh những chuyện tranh cãi, thị phi. Coi chừng khi hành động dễ bị ràng buộc, l.àm trong sự miễn cưỡng. Tài l.ộc trung bình. Ngày có đình đám, tiệc tùng hoặc có thêm người. Có tin vui, hỷ sự. Có tin tức về t.iền bạc hoặc việc l.àm ăn.

– Tử vi t.uổi Bính Thìn (Thổ, 48): Ngày có thiên c.an Tân của ngày hợp hóa thiên c.an Bính của bản mạng là cát. T.ình thế đã thay đổi. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ cho mọi việc. Ngày thuận lợi cho sự bỏ cũ lập mới. Kh.ông nên để chuyện quá khứ l.àm bận lòng. Có tin xa. Một ngày vui vẻ và tích c.ực. Tài l.ộc khá.

– Tử vi t.uổi Giáp Thìn (Hỏa, 60): Tất cả mọi sự đều thay đổi. Việc chờ đợi đã lâu nay đến l.úc cần phải g.iải quyết, hoặc được gặp gỡ, công việc đã đến hạn kỳ. Cầu đi xa thì nên tiến hành. Có sự hội ngộ, và có sự chia tay nếu bấy lâu nay đã gặp gỡ. Có tài l.ộc hoặc có l.ộc ăn, tin vui, tiệc tùng, nhưng mình cũng phải có hao t.ốn chút ít. Có tin tức hoặc giấy mời.

– Tử vi t.uổi Nhâm Thìn (Thủy, 72): Tất cả chỉ là ngắn hạn, thành công trong nhất thời, dễ bị bỏ dở, phá ngang, ngồi lâu có hại. Nên tránh những chuyện tranh cãi, thị phi. Coi chừng khi hành động dễ bị ràng buộc, l.àm trong sự miễn cưỡng. Tài l.ộc trung bình, hoặc có quý nhân giúp đỡ. Ngày có đám tiệc, hoặc có thêm người. Có tin vui, hỷ sự. Có tin tức về việc l.àm ăn.

6. Tử vi ngày mai 28/1/2024 của t.uổi Tỵ

– Tử vi t.uổi Tân Tỵ (Kim, 23 – 83): Có nhiều sự đ.ảo l.ộn kh.ông như mình dự tính. Hấp tấp trong công việc, lời nói sẽ đem đến hậu quả kh.ông t.ốt, đem lại sự ai oán, m.ất t.ình cảm. Chuyện t.ình cảm kh.ông nên cưỡng cầu chỉ nhọc công. Có tin buồn. Mong cầu về tài l.ộc chưa có kết quả. Hao t.ốn vì vui chơi, mua sắm. Có khách đến.

– Xem tử vi t.uổi  Kỷ Tỵ (Mộc, 35): Ngày có nhiều tin tức kh.ông t.ốt, xui xẻo đến với mình, dễ bị trách oán, hàm oan, tranh cãi. Dễ bị phạm sai lầm. Sự mong cầu về t.iền bạc còn chậm. Sức khỏe kh.ông t.ốt. Nên chăm chú về công việc l.àm của mình, kh.ông nên nghĩ chuyện xa xôi, bàn tán chuyện người sẽ gặp điều kh.ông hay. Nên ở yên. Hao tài về vui chơi giao thiệp, tiệc tùng.

– Tử vi t.uổi Đinh Tỵ (Thổ, 47): Tử vi dự đoán rằng kh.ông nên di chuyển, đi xa sẽ gặp trở ngại kh.ông thành công, hoặc có sự hư hại về máy móc đồ đạc. Có sự hao t.ốn về mua sắm, sửa chữa đồ đạc, vật dụng. Sức khỏe kh.ông t.ốt. Kh.ông nên tiến hành, quyết định những việc lớn. Ngày khó có sự kết thúc như ý. Hao tài cho người thân. Đồ đạc có sự thất lạc khó kiếm. Có tiệc tùng, ăn uống.

– Xem tử vi t.uổi Ất Tỵ (Hỏa, 59): Ngày có thiên c.an của ngày xung phá thiên c.an của bản mạng là xấu. Mưu sự các việc thường gặp trở ngại. Có cuộc hẹn cần phải đi hoặc có sự thay đổi trong công việc l.àm ăn do có tin tức hoặc sự việc mới xảy ra. Giữa đường có sự trở ngại chậm trễ chút ít. Ngày có sự họp m.ặt, tiệc tùng, gặp bạn. Có nhiều người hoặc sự việc đến liên tục bận rộn cả ngày. Tài l.ộc trung bình. Kh.ông nên đi khám sức khỏe vào ngày này dễ có kết quả sai, t.iền m.ất tật mang.

– Tử vi t.uổi Quý Tỵ (Thủy, 71): Ngày có nhiều tin kh.ông t.ốt, xui xẻo đến với mình, dễ bị trách oán, hàm oan, tranh cãi. Dễ bị phạm sai lầm. Sự mong cầu về t.iền bạc còn chậm. Sức khỏe kh.ông t.ốt. Nên chăm chú về công việc l.àm của mình, kh.ông nên nghĩ chuyện xa xôi, bàn tán chuyện người sẽ gặp điều kh.ông hay. Nên ở yên. Hao tài về vui chơi, giao thiệp, tiệc tùng.

7. Tử vi ngày mai 28/1/2024 của t.uổi Ngọ

– Tử vi t.uổi Nhâm Ngọ (Mộc, 22 – 82):  Có tin về sự s.inh nở, hoặc gia đạo, công sở có thêm người. Có khách đến muốn nhờ mình giúp đỡ. Có tài l.ộc hoặc có l.ộc ăn, quà tặng, l.ộc bất ngờ. Có tin tức t.ốt đẹp về công việc cũng như t.ình cảm ở nơi xa. Có hỷ sự. Tuy nhiên có tin xấu về công danh, bản mạng, tài l.ộc của người lớn t.uổi hoặc quý nhân. Cẩn trọng việc sử dụng xe cộ, máy móc hoặc công việc hay bị gián đoạn nhiều lần.

– Xem tử vi t.uổi C.anh Ngọ (Thổ, 34): Có tiệc hoặc có sự hội họp, hẹn ước. Ngày có nhiều công việc phải lo toan c.ực nhọc, hoặc có tin tức đến khiến mình phải suy nghĩ, lo lắng g.iải quyết công việc sắp tới. Sức khỏe kh.ông t.ốt. Có tài l.ộc nhưng hao t.ốn về mua sắm, giao thiệp. Gặp lại người xưa và có thêm bạn mới. Có tin buồn về rủi ro t.ai n.ạn của người thân quen khá g.iả.

– Tử vi t.uổi Mậu Ngọ (Hỏa, 46): Có tin về sự s.inh nở hoặc gia đạo, công sở có thêm người. Có khách đến muốn nhờ mình giúp đỡ. Có tài l.ộc hoặc có l.ộc ăn, quà tặng, l.ộc bất ngờ. Có tin tức t.ốt đẹp về công việc cũng như t.ình cảm ở nơi xa. Có hỷ sự. Tuy nhiên có tin xấu về công danh, bản mạng, tài l.ộc của người lớn t.uổi hoặc quý nhân. Cẩn trọng việc sử dụng xe cộ, máy móc, hoặc công việc hay bị gián đoạn nhiều lần.

– Tử vi t.uổi Bính Ngọ (Thủy, 58): Ngày có thiên c.an Tân của ngày hợp hóa thiên c.an Bính của bản mạng là cát. Việc gì cũng có giới hạn. Kh.ông nên hiếu thắng, toan tính nhiều chuyện sẽ kh.ông có kết quả mà lại có sự thiệt hại, bực mình đáng tiếc. Có việc phải l.àm lại hoặc phải quay về chốn cũ. Gặp lại người xưa. Một ngày vui vẻ và tích c.ực.

– Tử vi t.uổi Giáp Ngọ (Kim, 70): Ngày có nhiều sự bận rộn về công việc cũng như về t.ình cảm. Có sự gặp gỡ đông người hoặc nhận được nhiều tin tức thăm hỏi. Nếu có dự tiệc, đình đám, vui chơi, thì cũng kh.ông được như ý, kh.ông trọn vẹn. Bớt đi một chuyện t.ốt hơn là thêm một chuyện, chỉ có sự thiệt thòi. Nếu có đi đâu thì kh.ông nên ở lâu vì sẽ vướng vào những chuyện kh.ông đâu, kh.ông có lợi.

8. Tử vi ngày mai 28/1/2024 của t.uổi Mùi

– Tử vi t.uổi Quý Mùi (Mộc, 21 – 81): Gặp lại người cũ, có người đi xa trở về. Có tin tức kh.ông t.ốt ở xa về sức khỏe, bản mạng của người thân. Kh.ông nên thay đổi dự tính công việc mới, chỉ nên theo lối cũ mà l.àm thì có kết quả. Kh.ông nên quá chú trọng vào ý kiến, lời hẹn của người khác. Tài l.ộc bình thường.

– Tử vi t.uổi Tân Mùi (Thổ, 33): Kh.ông nên níu kéo khi sự việc hoặc chuyện t.ình cảm đã đến hồi kết thúc, thay đổi. Sự việc tùy thuộc vào người bạn của mình để tránh sự phiền lòng trách oán. Nhà có đình đám, tiệc tùng hoặc có cuộc hẹn và có nhiều người đến hoặc nhận được nhiều tin tức của họ. Sức khỏe kh.ông t.ốt.

– Tử vi t.uổi Kỷ Mùi (Hỏa, 45): Kh.ông nên dính líu đến chuyện của người khác hoặc bàn ra tán vào dễ có sự hiểu lầm. Thêm một chuyện sẽ kh.ông t.ốt bằng bớt đi một chuyện. Hãy chú trọng vào công việc của mình sẽ có kết quả t.ốt. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Nên tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại những việc cũ. Tâm t.ình bất an.

– Tử vi t.uổi Đinh Mùi (Thủy, 57): Nên có sự nghỉ ngơi hoặc chờ đợi tin tức mới rồi hãy tiến hành công việc. Có cuộc đi chơi ngắn của người thân, hoặc nhà có chuyện vui. Tài l.ộc trung bình. Nên thu vén công việc, dọn dẹp, tu bổ, sửa chữa, mua sắm dành cho công việc sắp tới.

– Tử vi t.uổi Ất Mùi (Kim, 69): Ngày có thiên c.an của ngày xung phá thiên c.an của bản mạng nên tam hợp địa chi ngày hóa tam tai khá xấu. Ngày có tiệc tùng, hoặc có sự tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, có l.ộc ăn, quà tặng. Sự mong cầu về t.iền bạc còn chậm nhưng cũng kh.ông có sự thiệt thòi. Nên tìm lại những công việc cũ còn sót lại để g.iải quyết cho xong, có lợi sau này. Tài l.ộc kém. Sức khỏe kh.ông t.ốt. Kh.ông nên đi khám sức khỏe vào ngày này dễ có kết quả sai, t.iền m.ất tật mang.

9. Tử vi ngày mai 28/1/2024 của t.uổi Thân

– Tử vi t.uổi Nhâm Thân (Kim, 32): Có chuyện phiền lòng nhỏ trong gia đình hoặc trong công sở, bị hàm oan, hiểu lầm. Có tin kh.ông t.ốt cho những chuyện đã trù tính trong quá khứ. Mọi việc kh.ông nên nóng nảy hay vội vàng quyết định. Hãy chờ đợi vào một ngày khác, và nên chăm chú vào những chuyện hiện tại. Có tin xa của người thân nhưng là tin kh.ông t.ốt. Có tài l.ộc, quà tặng, chuyện vui.

– Tử vi t.uổi C.anh Thân (Mộc, 44): Ngày có nhiều bi.ến chuyển mạnh về công danh, tài l.ộc, việc l.àm cũng như về t.ình cảm. Cần phải có sự kh.ôn khéo thì mới tránh khỏi chuyện phiền phức, bị ép buộc. Có sự gặp gỡ, di chuyển. Nên hoàn trả những gì đã nợ ở l.úc trước để tránh sự buồn phiền trách oán, hoặc hao t.ốn về mua sắm, giúp đỡ hoặc phải bị phân chia do điều kiện đã được định trước.

– Tử vi t.uổi Mậu Thân (Thổ, 56): Tử bi xem thấy có chuyện phiền lòng trong gia đình, hoặc trong công sở bị hàm oan, hiểu lầm. Có tin kh.ông t.ốt cho chuyện đã trù tính trong quá khứ. Mọi việc kh.ông nên nóng nảy hay vội vàng quyết định. Hãy chờ đợi vào một ngày khác, và nên chăm chú vào những chuyện hiện tại. Có tin xa của người thân nhưng kh.ông hài lòng. Tài l.ộc trung bình.

– Tử vi t.uổi Bính Thân (Hỏa, 68): Ngày có thiên c.an Tân của ngày hợp hóa thiên c.an Bính của bản mạng là cát. Ngày kh.ông nên mưu sự những việc lớn lao hoặc bày vẽ chuyện vui chơi g.iải trí sẽ gặp sự thất bại. Đi kh.ông lại về kh.ông, hoặc có tin sai hẹn, lỡ hẹn, dời hẹn của mình hoặc thân nhân. Có tin vui hoặc gặp bè bạn, có khách. Nếu có tài l.ộc chỉ là t.iền của chuyện cũ, hoặc có tin thuận lợi về việc mình mong cầu. Một ngày vui vẻ và tích c.ực.

– Tử vi t.uổi Giáp Thân (Thủy, 80): Chuyện t.ình cảm kh.ông nên cưỡng cầu. Ý nguyện của họ như thế nào thì mình thực hiện như thế đó. Có quý nhân giúp đỡ, có tin tức. Hao tài cho mọi việc quan hệ, giao thiệp. Công việc l.àm kh.ông nên trước chăm chỉ sau chán nản, hoặc gặp khó khăn mà thoái lui kh.ông có lợi. Có chuyện tu bổ, sửa chữa sắp xếp lại công việc.

10. Tử vi ngày mai 28/1/2024 của t.uổi Dậu

– Tử vi t.uổi Quý Dậu (Kim, 31): Ngày xung của bản mạng. Kh.ông nên hấp tấp vội vàng và tin tưởng vào sự tính toán của mình khi tiến hành vì sẽ có sự đ.ảo l.ộn bất ngờ. Trong việc đi xa hoặc di chuyển dễ gặp nhiều công việc khó có sự quay trở lại. Có tin buồn, hoặc nghe tin dữ. Có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân hoặc có việc vui chơi, đám tiệc. Có tài l.ộc, l.ộc ăn.

– Tử vi t.uổi Tân Dậu (Mộc, 43): Có tin buồn ở nơi xa. Ngày có sự di chuyển vì t.ình cảm, giao thiệp đến người đang cần mình giúp đỡ, chia sẻ những trở ngại hoặc để góp ý kiến về vấn đề t.ình cảm. Ngoài việc này ra nên giới hạn sự đi lại dễ gặp rủi ro hoặc đi vì cầu tài hay công việc thì khó có kết quả nhanh chóng. Có tài l.ộc nhưng hao t.ốn về mua sắm, tiệc tùng. Sự mong cầu về t.ình cảm riêng tư chưa phải là l.úc thuận tiện.

– Tử vi t.uổi Kỷ Dậu (Thổ, 55): Ngày xung của bản mạng. Kh.ông nên hấp tấp vội vàng và tin tưởng vào sự tính toán của mình khi tiến hành vì sẽ có sự đ.ảo l.ộn bất ngờ. Trong việc đi xa hoặc di chuyển dễ gặp nhiều công việc khó có sự quay trở lại. Có tin buồn, hoặc nghe tin dữ. Có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân hoặc có việc vui chơi, đám tiệc. Có tài l.ộc, l.ộc ăn.

– Tử vi t.uổi Đinh Dậu (Hỏa, 67): Ngày xung của bản mạng. Nếu có tiệc vui, đình đám cũng kh.ông nên ở lâu hoặc vui chơi quá đáng đem lại sự tổn thất về t.iền bạc cũng như uy tín của bản mạng. Cẩn trọng trong việc đi lại, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Ngày có nhiều sự chuyển bi.ến rất mạnh mang tính đ.ảo ngược hoặc ngoài dự tính của mình.

– Tử vi t.uổi Ất Dậu (Thủy, 19 – 79): Ngày có thiên c.an của ngày xung phá thiên c.an của bản mạng là xấu đồng thời địa chi của ngày chính xung địa chi của bản mạng. L.àm gì cũng kh.ông nên tính kế lâu dài sẽ có những sự kiện hoặc tin tức đưa đến khiến phải bỏ dở hoặc phải tính toán lại cho phù hợp với thực tế. Có tin về đi xa, có tin buồn về sức khỏe của thân nhân, bè bạn. Tài l.ộc kém. Sự mong cầu về t.iền bạc còn chậm hoặc chỉ có tin tức mà thôi. Chú ý sức khỏe.Kh.ông nên đi khám sức khỏe vào ngày này dễ có kết quả sai, t.iền m.ất tật mang.

11. Tử vi ngày mai 28/1/2024 của t.uổi Tuất

– Tử vi t.uổi Giáp Tuất (Hỏa, 30): Ngày kh.ông t.ốt. Có nhiều tin tức xấu về chuyện l.àm ăn cũng như chuyện t.ình cảm. Việc như thế nào thì l.àm như thế đó thì đỡ xấu. Kh.ông nên nhúng tay vào chuyện người sẽ kh.ông có kết quả. Có chuyện tu bổ, sửa chữa sắp xếp lại công việc.

– Tử vi t.uổi Nhâm Tuất (Thủy, 42): Có sự bàn bạc về thay đổi tu bổ, sửa chữa cho công việc, nhà cửa, đồ đạc. Cần phải có sự bàn thảo kỷ lưỡng rồi hãy quyết định. Ngày có rất nhiều sự việc xảy ra hoặc có nhiều tin tức đến dồn dập có liên quan đến công danh, tài l.ộc, bản mạng của mình và thân nhân, bè bạn. Đề phòng rủi ro, t.ai n.ạn, bị ép uổng, chơi xấu, dính vào sự thị phi, tranh cãi, pháp luật. Việc l.àm cũ có vấn đề. Có sự đáo hạn, định kỳ mà mình kh.ông thể g.iải quyết. Có tin xa, có sự gặp gỡ.

– Tử vi t.uổi C.anh Tuất (Kim, 54): Mọi việc nên cẩn trọng chớ nên để t.ình thế hoàn cảnh sai khiến mình, hoặc hấp tấp mà đạt được kết quả kh.ông như ý muốn. Mọi sự càng chậm càng t.ốt. Chuyện t.ình cảm kh.ông nên nói hết hoặc thật lòng dễ có sự thiệt thòi, hoặc hao t.ốn vì tiệc tùng vui chơi, mua sắm, tu bổ, sửa chữa.

– Tử vi t.uổi Mậu Tuất (Mộc, 66): Có sự bàn bạc về thay đổi tu bổ, sửa chữa cho công việc, nhà cửa, đồ đạc. Cần phải có sự bàn thảo kỷ lưỡng rồi hãy quyết định. Ngày có rất nhiều sự việc xảy ra hoặc có nhiều tin tức đến dồn dập có liên quan đến công danh, tài l.ộc, bản mạng của mình và thân nhân, bè bạn. Đề phòng rủi ro, t.ai n.ạn, bị ép uổng, chơi xấu, dính vào sự thị phi, tranh cãi, pháp luật. Việc l.àm cũ có vấn đề. Có sự đáo hạn, định kỳ mà mình kh.ông thể g.iải quyết. Có tin xa, có sự gặp gỡ.

– Tử vi t.uổi Bính Tuất (Thổ, 78): Ngày có thiên c.an Tân của ngày hợp hóa thiên c.an Bính của bản mạng là cát. Nếu có sự gặp gỡ hoặc được tin tức mời hợp tác, nhận công việc mới thì nên chậm rãi, chưa phải là l.úc quyết định. Nên l.àm những công việc bình thường trong ngày. Có tin tức hoặc có thân nhân, bè bạn đến thăm. Ngày có tiệc tùng, đình đám. Mọi việc chỉ nên giới hạn, dễ hao tài. Một ngày vui vẻ và tích c.ực. Tài l.ộc khá.

12. Tử vi ngày mai 28/1/2024 của t.uổi Hợi

– Tử vi t.uổi Ất Hợi (Hỏa, 29): Ngày có thiên c.an của ngày xung phá thiên c.an của bản mạng nên tam hợp địa chi ngày hóa tam tai khá xấu. L.àm gì cũng kh.ông nên nóng nảy, hấp tấp, có sự trở ngại chút ít. Kh.ông nên quyết định theo t.ình cảm hoặc e ngại sự phật lòng đưa đến hao t.ốn, bất lợi cho mình. Mọi việc kh.ông nên kéo dài. Có l.ộc ăn, tiệc tùng, đình đám. Tài l.ộc kém. Sức khỏe kh.ông t.ốt. Kh.ông nên đi khám sức khỏe vào ngày này dễ có kết quả sai, t.iền m.ất tật mang.

– Tử vi t.uổi Quý Hợi (Thủy, 41): Có sự đi xa, di chuyển của thân nhân. Chuyện t.ình cảm kh.ông nên có thái độ dứt khoát vì chưa phải l.úc, có tiệc hoặc có khách đến. Cuộc hẹn dễ bị dang dở, chờ đợi lâu l.ắc. Ngày có nhiều tin tức kh.ông t.ốt, hoặc công việc phải l.àm trong sự nhẫn nại khó khăn mới có thể thành công, có kết quả. Kh.ông nên hấp tấp vội vàng thoái lui hoàn toàn kh.ông có lợi. Cẩn trọng khi đi đường hoặc di chuyển, sử dụng xe cộ, máy móc có rủi ro.

– Tử vi t.uổi Tân Hợi (Kim, 53): Ngày đề phòng có sự đau ốm hoặc có chuyện buồn phiền về sức khỏe, t.ình cảm, tài l.ộc. Có tin buồn. Tài l.ộc còn khó khăn. Nếu có chỉ là sự vay mượn, t.iền bồi thường, bồi hoàn. Có sự tu bổ, sửa chữa chỉnh đốn về nhà cửa, đồ đạc. Chuyện t.ình cảm, hẹn ước nên đợi dịp khác.

– Tử vi t.uổi Kỷ Hợi (Mộc, 65): Có sự đi xa, di chuyển của thân nhân. Chuyện t.ình cảm kh.ông nên có thái độ dứt khoát vì chưa phải l.úc, có tiệc hoặc có khách đến. Cuộc hẹn dễ bị dang dở, chờ đợi lâu l.ắc. Ngày có nhiều tin tức kh.ông t.ốt, hoặc công việc phải l.àm trong sự nhẫn nại khó khăn mới có thể thành công, có kết quả. Kh.ông nên hấp tấp vội vàng thoái lui hoàn toàn kh.ông có lợi. Cẩn trọng khi đi đường hoặc di chuyển, sử dụng xe cộ, máy móc có rủi ro.

– Tử vi t.uổi Đinh Hợi (Thổ, 76 nam Thái Bạch nữ Thái Âm): Kh.ông nên mưu cầu chuyện lớn lao, hoàn toàn kh.ông có lợi. Gia đạo bất an, hoặc việc ở công sở gặp nhiều chuyện rắc rối về công danh cũng như về t.ình cảm. Ngày có nhiều lo âu, c.ực nhọc. Có tin buồn. Nên chỉnh đốn xem xét lại công việc hoặc sửa chữa lại những gì đã hư hỏng ở quá khứ. Tài l.ộc dễ hao.

Trên đây là tử vi 12 con giáp 60 hoa giáp ngày 28/1/2024, mong rằng những dự b.áo trên đây sẽ giúp bạn chủ động trong công việc, sự n.ghiệp và các mối quan hệ cá nhân để có một ngày mới suôn sẻ.

Theo Chuyên gia phong th.ủy Song Hà

* Th.ông tin chỉ mang tính th.am khảo, chiêm nghiệm