Dự b.áo tử vi ngày mai 16/1/2024 của 12 con giáp theo từng t.uổi

Dự b.áo tử vi ngày mai 16/1/2024 của 12 con giáp theo từng t.uổi

Xem dự b.áo tử vi ngày mai 16/1 của 12 con giáp, 60 hoa giáp giúp bạn biết về công việc, t.iền bạc, t.ình cảm căn mệnh theo từng t.uổi đầy đủ, chi t.iết.

Tử vi thứ 3 của 12 con giáp ngày 16 tháng 1 năm 2024 dương lịch.

Tử vi thứ 3 của 12 con giáp ngày 16 tháng 1 năm 2024 dương lịch.

1. Tử vi ngày mai 16/1/2024 của t.uổi Tý

– Tử vi t.uổi Bính Tý (Thủy, 28): Bắt tay vào công việc gì cũng nên dè dặt, có sự trở ngại chút ít. Ngày có nhiều sự bận rộn về chuyện l.àm ăn hay t.ình cảm. Có l.ộc ăn, có quý nhân giúp đỡ, hoặc có tin vui về tâm t.ình, di chuyển nhiều. Đề phòng có người khác xen vào chuyện của mình l.àm cho công việc bị bỏ dở, hoặc chuyển qua hướng khác. Có tài l.ộc.

– Tử vi t.uổi Giáp Tý (Kim, 40): Ngày có thiên c.an Kỷ của ngày hợp hóa cùng thiên c.an Giáp của bản mạng nên vẫn khá ổn. Đề phòng sự thị phi, kiện cáo, tranh luận kh.ông dứt, hoặc phải gặp sự khó khăn, trở ngại trong công việc. Có sự chuyển bi.ến lớn trong công việc cần phải quyết nhanh gọn. Kh.ông nên tin vào lời ước hẹn của người khác. Có tài l.ộc nhưng kh.ông nên đầu tư thêm, kh.ông có lợi. Quý nhân hoặc bè bạn t.ốt là phái nữ. Một ngày vui vẻ và tích c.ực.

– Tử vi ngày mai t.uổi Nhâm Tý (Mộc, 52):Nếu thấy có sự thuận lợi thì nên tiến hành nhanh kh.ông nên để dây dưa. Có cuộc đi ngắn, hoặc nhận được tin. Có l.ộc hoặc có tin vui về tâm t.ình, di chuyển nhiều. Tin tức t.ốt. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc nhà có đám tiệc. Ngày có nhiều sự bận rộn về chuyện l.àm ăn hay t.ình cảm. Có tài l.ộc, ăn uống, quà tặng.

– Tử vi t.uổi C.anh Tý (Thổ, 64): Cần chụp lấy cơ hội đã đến l.úc l.àm nên, đừng bỏ ngang trong công việc, t.ình cảm sẽ kh.ông tìm lại được. Tuy nhiên sự việc chỉ xảy ra trong một giai đoạn ngắn. Ngoài ra trong mọi việc kh.ông nên dây dưa, kéo dài, sẽ có chuyện bất lợi. Có sự giúp đỡ hoặc hao tán cho người khác. Gia đạo có hỷ sự. Tin xa vừa ý. Có tài l.ộc hoặc có l.ộc ăn. Gặp bạn cũ. Có thêm bạn mới.

– Xem tử vi t.uổi Mậu Tý (Hỏa, 16 – 76): Có cuộc đi ngắn, hoặc nhận được tin. Có l.ộc hoặc có tin vui về tâm t.ình, di chuyển nhiều. Tin tức t.ốt. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc nhà có đám tiệc. Ngày có nhiều sự bận rộn về chuyện l.àm ăn hay t.ình cảm. Tài l.ộc dễ hao, nếu có của hoạnh tài, phần lớn là được ăn uống, quà tặng.

2. Tử vi ngày mai 16/1/2024 của t.uổi Sửu

– Tử vi ngày mai t.uổi Đinh Sửu (Thủy, 27): L.àm gì cũng kh.ông nên hấp tấp, vội vàng. Có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng. Việc vui chơi, t.ình cảm kh.ông có lợi về t.iền bạc, nhưng sẽ có hậu quả t.ốt, có tài l.ộc nhưng cũng hao tán cho những công việc cần thiết. Ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc có nhiều tin tức đến.

– Tử vi t.uổi Ất Sửu (Kim, 39): Kh.ông nên th.am lam hoặc l.àm những việc ngoài khả năng của mình, kết quả sẽ kh.ông đi tới đâu. Nhưng sự việc xảy ra dù là chuyện buồn cũng kh.ông có ảnh hưởng xấu đến mình. Có sự t.ốn kém về giao thiệp. Có tài l.ộc nhỏ hoặc có tin vui.

– Tử vi t.uổi Quý Sửu (Mộc, 51): Ngày có thiên c.an của ngày xung phá thiên c.an t.uổi của bản mạng là xấu. Ngày có nhiều việc phải lo âu g.iải quyết nhưng vẫn khó lòng hoàn thành. Ngày có tiệc, có khách đến. Sức khỏe kh.ông t.ốt. Nếu có tin tức về công việc mới cũng kh.ông nên vội vã, đừng để bị lôi cuốn. Nên tiến hành những công việc đã có dự tính trước, hứa hẹn. Tài l.ộc kém. Kh.ông nên đi khám sức khỏe vào ngày này dễ có kết quả sai, t.iền m.ất tật mang.

– Tử vi t.uổi Tân Sửu (Thổ, 63): Sự việc xảy ra dù là chuyện buồn cũng kh.ông có ảnh hưởng xấu đến mình. Nên giúp đỡ người khác sẽ có lợi cho tương lai. Mọi việc di chuyển, đi xa đều kh.ông nên. Có l.ộc nhỏ, hoặc chuyện vui. Có tin buồn về sức khỏe, công danh, t.ình cảm của người thân. Có sự t.ốn kém về giao thiệp. Sức khỏe kh.ông t.ốt.

– Tử vi t.uổi Kỷ Sửu (Hỏa, 75): Ngày có nhiều việc phải lo âu g.iải quyết nhưng vẫn khó lòng hoàn thành. Ngày có tiệc tùng đình đám, có khách đến. Sức khỏe kh.ông t.ốt. Nếu có tin tức về công việc mới cũng kh.ông nên vội vã, đừng để bị lôi cuốn. Nên tiến hành những công việc đã có dự tính trước, hứa hẹn.

3. Tử vi ngày mai 16/1/2024 của t.uổi Dần

– Tử vi ngày mai t.uổi Mậu Dần (Thổ, 26): Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, hoặc việc chờ đợi đã lâu nay xuất hiện. Mọi việc khó lòng g.iải quyết cho xong trong ngày vì hay có những việc xảy ra bất ngờ l.àm ngăn trở, chậm chạp. Chuyện vui chơi nếu có thì cũng kh.ông nên đi quá xa kh.ông t.ốt. Ngày có nhiều bi.ến động hoặc có nhiều tin tức. Có sự hư hại cần phải tu bổ, mua sắm. Có tin vui, hỷ sự.

– Tử vi t.uổi Bính Dần (Hỏa, 38): Giới hạn mọi việc di chuyển, đi xa. Nếu có toan tính di chuyển thì cũng gặp chuyện kh.ông t.ốt, ưu phiền, nên nghỉ ngơi. Đề phòng có sự hư hại về đồ đạc hoặc phải hao t.ốn về chuyện mua sắm, tu bổ, sửa chữa, tiệc tùng, có khách. L.àm gì cũng nên cẩn thận từ công việc cho đến t.ình cảm, tài l.ộc có sự chậm trễ, trở ngại.

– Tử vi t.uổi Giáp Dần (Thủy, 50): Ngày có thiên c.an Kỷ của ngày hợp hóa cùng thiên c.an Giáp của bản mạng nên vẫn khá ổn. Nên g.iải quyết dứt khoát trong mọi vấn đề về công danh, t.iền bạc, t.ình cảm. Ngày có sự kết thúc công trình, hội họp, hội ngộ, hoặc đã đến hạn, đúng hẹn, cần phải coi trọng lời hứa, có tin tức ở xa hoặc gặp thân nhân, quý nhân, bè bạn. Có tài l.ộc hoặc có hỷ sự, l.ộc ăn, quà tặng, và có cuộc đi xa, hoặc thuyên chuyển, thay đổi công việc, văn phòng. Thuận lợi cho việc cầu h.ôn, kết h.ôn, g.iải quyết mọi m.ặt trong vấn đề t.ình cảm, nhân nghĩa. Một ngày vui vẻ và tích c.ực.

– Tử vi t.uổi Nhâm Dần (Kim, 62): Ngày có nhiều bi.ến động hoặc có nhiều tin tức. Có sự hư hại cần phải tu bổ, mua sắm. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, hoặc việc chờ đợi đã lâu nay xuất hiện. Mọi việc khó lòng g.iải quyết cho xong trong ngày vì hay có những việc xảy ra bất ngờ l.àm ngăn trở, chậm chạp. Chuyện vui chơi nếu có thì cũng kh.ông nên đi quá xa kh.ông t.ốt.

– Tử vi t.uổi C.anh Dần (Mộc, 74): Ngày có sự kết thúc công trình, hội họp, hoặc đã đến hạn, đúng hẹn. Nếu kh.ông như vậy thì công việc cần phải xem xét lại, hoặc tạm ngưng. Có tài l.ộc hoặc có hỷ sự, l.ộc ăn, quà tặng, và có cuộc đi xa, hoặc thuyên chuyển, thay đổi công việc, văn phòng. Thuận lợi cho việc g.iải tán, kết thúc mọi m.ặt trong vấn đề t.ình cảm, nhân nghĩa.

4. Tử vi ngày mai 16/1/2024 của t.uổi Mão

– Tử vi t.uổi Kỷ Mão (Thổ, 25): Ngày t.uổi của bản mạng. Nên cẩn trọng trong mọi việc. Có nhiều việc xảy ra ngoài dự tính khiến có sự hao t.ốn, hư hại cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Sự chờ đợi tin tức chậm chạp hoặc nửa chừng bị gián đoạn. Có thân nhân, bè bạn đến. Có cuộc vui.

– Xem tử vi t.uổi Đinh Mão (Hỏa, 37): Ngày t.uổi của bản mạng. Nên cẩn trọng trong mọi việc. Có nhiều việc xảy ra ngoài dự tính khiến có sự hao t.ốn, hư hại cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Sự chờ đợi tin tức chậm chạp hoặc nửa chừng bị gián đoạn. Có thân nhân, bè bạn đến. Có cuộc vui.

– Tử vi t.uổi Ất Mão (Thủy, 49): Ngày t.uổi của bản mạng. Kh.ông nên ở trong hoàn cảnh cũ mà nên thay đổi dù trước mắt có nhiều khó khăn, trở ngại. Nên mạnh dạn nêu ý kiến với người có thẩm quyền vì bản thân mình kh.ông có khả năng g.iải quyết. Mọi việc nên chậm rãi. Cẩn thận về lời nói có sự buồn phiền trách oán. Nếu có tài l.ộc đến nhanh chóng thì nên dừng bước.

– Tử vi ngày mai t.uổi Quý Mão (Kim, 61): Ngày có thiên c.an của ngày xung phá thiên c.an t.uổi của bản mạng nên tam hợp địa chi hóa thành tam tai là rất xấu. Ngày t.uổi của bản mạng. Nên cẩn trọng trong mọi việc. Có nhiều việc xảy ra ngoài dự tính khiến có sự hao t.ốn, hư hại cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Sự chờ đợi tin tức chậm chạp hoặc nửa chừng bị gián đoạn. Có thân nhân, bè bạn đến. Đi xa nên cẩn trọng giờ giấc. Tài l.ộc trung bình. Kh.ông nên đi khám sức khỏe vào ngày này dễ có kết quả sai, t.iền m.ất tật mang.

– Tử vi t.uổi Tân Mão (Mộc, 73): Ngày t.uổi của bản mạng. Có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng, xe cộ cần phải tu bổ, sửa chữa. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có tài l.ộc hoặc có quà tặng ăn uống. Ngày có nhiều sự bận rộn, có nhiều người đến hoặc có nhiều tin tức liên quan đến mình. Mọi việc nên có giới hạn, kéo dài kh.ông t.ốt.

5. Tử vi ngày mai 16/1/2024 của t.uổi Thìn

– Tử vi t.uổi C.anh Thìn (Kim, 24 – 84): Ngày có sự thay đổi, hoặc đến hạn phải tiến hành hoặc chấm dứt một công việc, hay chuyện t.ình cảm. Có khách, bè bạn đến, hoặc có tin của họ. Có tài l.ộc, có hỷ sự, hoặc có l.ộc ăn, quà tặng, tiệc tùng. Tuy nhiên mọi việc cũng kh.ông nên mong cầu hoặc th.am dự quá đáng lại trở thành chuyện kh.ông vui, hao tán.

– Tử vi t.uổi Mậu Thìn (Mộc, 36): Mọi việc đều có thể bị đ.ảo l.ộn kh.ông đúng như ý muốn hoặc có sự hư hại, trắc trở. Nếu có nhiều công việc đến thì nên l.àm những việc đã có dự tính, ước hẹn. Nên có sự thay đổi về quan điểm của mình trước t.ình hình mới. Ngày có sự gặp gỡ, có l.ộc hoặc có quà tặng, cuộc vui ngắn. Có tin xa. Nên ra đi g.iải quyết hoặc tìm hiểu công việc.

– Tử vi t.uổi Bính Thìn (Thổ, 48): Dù có cuộc hẹn hoặc được mời dự tiệc cũng kh.ông nên lơ là công việc. Hãy cố gắng g.iải quyết. Hoặc công việc hay bị bỏ dở vì có khách đến hoặc có tin tức mới. Mọi việc đều nên có sự kiên nhẫn. Sự mong cầu về t.iền bạc còn chậm nhưng sẽ có kết quả. Ngày có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm, đến hẹn hoàn trả, bàn giao những công việc hoặc món t.iền đã có hạn kỳ.

– Tử vi t.uổi Giáp Thìn (Hỏa, 60): Ngày có thiên c.an Kỷ của ngày hợp hóa cùng thiên c.an Giáp của bản mạng nên vẫn khá ổn. Ngày có sự thay đổi, hoặc đến hạn phải tiến hành hay chấm dứt một công việc, chuyện t.ình cảm. Có khách, bè bạn đến, hoặc có tin của họ. Có tài l.ộc, hỷ sự, hoặc l.ộc ăn, dự tiệc. Tuy nhiên mọi việc cũng kh.ông nên mong cầu hoặc th.am dự quá đáng lại trở thành chuyện kh.ông vui, hao tán. Một ngày vui vẻ và tích c.ực.

– Tử vi t.uổi Nhâm Thìn (Thủy, 72): Mọi việc đều có thể bị đ.ảo l.ộn kh.ông đúng như ý muốn hoặc có sự hư hại, trắc trở. Nếu có nhiều công việc đến thì nên l.àm những việc đã có dự tính, ước hẹn. Nên có sự thay đổi về quan điểm của mình trước t.ình hình mới. Ngày có sự gặp gỡ, có l.ộc hoặc có quà tặng, cuộc vui ngắn. Có tin xa. Nên ra đi g.iải quyết hoặc tìm hiểu công việc

6. Tử vi ngày mai 16/1/2024 của t.uổi Tỵ

– Tử vi t.uổi Tân Tỵ (Kim, 23 – 83): Kh.ông nên phân trần, giãi bày mà hãy tiến hành thì mới thuyết phục được người khác. Cũng kh.ông nên nghe những chuyện rầy rà, phiền toái kh.ông dính líu đến mình. Nếu có sự gặp gỡ cuộc vui, đám tiệc cũng kh.ông vừa ý, hoặc trong đó có người muốn nhờ mình giúp đỡ. Đi xa hoặc di chuyển cũng bất lợi. Nếu có đi thì cũng vì chuyện buồn, tin xấu đến cần phải đi. Có tin buồn.

– Tử vi ngày mai t.uổi Kỷ Tỵ (Mộc, 35): Kh.ông nên bàn chuyện thị phi hoặc dính líu đến công Việc của người khác hoàn toàn kh.ông có lợi. Ngày rất dễ gây ra những chuyện phiền lòng, trái ý, bệnh tật, hoặc phải l.àm việc trong tâm trạng bị ép buộc. Có tài l.ộc hoặc có người đến đem tin vui, hoặc được quà cáp. Hao t.ốn về mua sắm, giao thiệp.

– Tử vi t.uổi Đinh Tỵ (Thổ, 47): Kh.ông nên bàn chuyện thị phi hoặc dính líu đến công việc của người khác hoàn toàn kh.ông có lợi. Ngày rất dễ gây ra những chuyện phiền lòng, trái ý, bệnh tật, hoặc phải l.àm việc trong tâm trạng bị ép buộc. Có tài l.ộc hoặc có người đến đem tin vui, hỷ sự, quà tặng. Hao t.ốn về mua sắm, giao thiệp.

– Tử vi t.uổi Ất Tỵ (Hỏa, 59): Mưu cầu về công danh, t.iền bạc là điều kh.ông nên. Đi xa, di chuyển cũng bất lợi. Nếu có đi thì cũng vì chuyện buồn, tin xấu đến cần phải đi. Nên cẩn trọng khi sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Lời nói phải giữ gìn dễ có sự hiểu lầm. Tài l.ộc tuy chậm chạp nhưng vẫn có. Có tin về tang ma, đau ốm, t.ai n.ạn và cũng có tin t.ốt về t.ình cảm hoặc được người mời dự tiệc, vui chơi.

– Tử vi t.uổi Quý Tỵ (Thủy, 71): Ngày có thiên c.an của ngày xung phá thiên c.an t.uổi của bản mạng là xấu. Ngày rất dễ gây ra những chuyện phiền lòng, trái ý, bệnh tật, hoặc phải l.àm việc trong tâm trạng bị ép buộc. Kh.ông nên bàn chuyện thị phi hoặc dính líu đến công Việc của người khác hoàn toàn kh.ông có lợi. Có tài l.ộc hoặc có người đến đem tin vui, hoặc được quà cáp. Hao t.ốn về mua sắm, giao thiệp. Kh.ông nên đi khám sức khỏe vào ngày này dễ có kết quả sai, t.iền m.ất tật mang.

7. Tử vi ngày mai 16/1/2024 của t.uổi Ngọ

– Tử vi t.uổi Nhâm Ngọ (Mộc, 22 – 82): Dù có gặp trở lực, khó khăn cũng cố gắng g.iải quyết, tiến hành công việc cho nhanh chóng vì còn nhiều việc ở phía sau để g.iải quyết. Có tiệc, l.ộc ăn, quà tặng. Đề phòng rủi ro, có sự hư hại chút ít về đồ đạc, hoặc gặp trắc trở. Có tài l.ộc.

– Tử vi t.uổi C.anh Ngọ (Thổ, 34): Ngày có chuyện vui, hội họp, gặp lại người xưa, có bạn mới. Tuy nhiên cũng đề phòng có sự châm chích, hoặc có người dòm ngó, gây rối. Hoặc có rủi ro, trở ngại chút ít. Có tin xa. Nếu đi xa coi chừng có sự lạc lối, lạc bạn, m.ất dấu, sai điểm hẹn. Cần chụp lấy cơ hội đã đến l.úc tiến hành, khởi sự, kh.ông nên bỏ ngang sẽ kh.ông tìm lại được trong việc cầu công danh, tài l.ộc, t.ình cảm.

– Tử vi t.uổi Mậu Ngọ (Hỏa, 46): Hãy cố gắng tiến hành công việc cho nhanh chóng vì còn nhiều việc ở phía sau để g.iải quyết. Ngày có sự đáo hạn, định kỳ, ước hẹn. Có tiệc vui, l.ộc ăn, quà tặng. Đề phòng rủi ro, có sự hư hại chút ít về đồ đạc, hoặc gặp trắc trở. Có tài l.ộc.

– Tử vi t.uổi Bính Ngọ (Thủy, 58): Có sự hư hại hoặc thất lạc các đồ đạc vật dụng, cần phải sửa chữa, mua sắm. Hao tài. Sự mong cầu về tin tức, việc l.àm, tài l.ộc đều có sự chậm trễ, nhưng vẫn có cơ hội hoặc quý nhân giúp đỡ, san sẻ. Nên g.iải quyết những công việc đã dự tính ở quá khứ hoặc có ước hẹn, dễ bị m.ất uy tín. Có cuộc đi ngắn.

– Tử vi ngày mai t.uổi Giáp Ngọ (Kim, 70): Ngày có thiên c.an Kỷ của ngày hợp hóa cùng thiên c.an Giáp của bản mạng nên vẫn khá ổn. Cần chớp lấy cơ hội đã đến l.úc tiến hành, khởi sự, kh.ông nên bỏ ngang sẽ kh.ông tìm lại được trong việc cầu công danh, tài l.ộc, t.ình cảm. Ngày có chuyện vui, hội họp, gặp lại người xưa, có bạn mới. Tuy nhiên cũng đề phòng có sự châm chích, hoặc có người dòm ngó, gây rối. Hoặc có rủi ro, trở ngại chút ít. Có tin xa. Nếu đi xa coi chừng có sự lạc lối, m.ất dấu, sai điểm hẹn.

8. Tử vi ngày mai 16/1/2024 của t.uổi Mùi

– Tử vi ngày mai t.uổi Quý Mùi (Mộc, 21 – 81): Ngày có thiên c.an của ngày xung phá thiên c.an t.uổi của bản mạng nên tam hợp địa chi hóa thành tam tai là rất xấu. Nếu có người đề nghị về công việc l.àm ăn hoặc th.am dự, đóng góp cũng kh.ông nên từ chối, mà cũng kh.ông nên quyết định ngay, còn nhiều vấn đề ở phía sau cần phải thảo luận kỹ. Có tin buồn. Sức khỏe kh.ông t.ốt. Mọi việc đều có thể xảy ra kh.ông được như ý hoặc chờ đợi chậm chạp. Có sự hư hại về đồ đạc vật dụng cần phải mua sắm tu bổ, sửa chữa, hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Tài l.ộc kém. Kh.ông nên đi khám sức khỏe vào ngày này dễ có kết quả sai, t.iền m.ất tật mang.

– Tử vi t.uổi Tân Mùi (Thổ, 33): Tất cả mọi việc nên cẩn trọng, vì sự việc xảy ra có nhiều sự đ.ảo l.ộn, tráo trở hoặc thiếu sót. Gặp chuyện rầy rà, phiền toái về giao thiệp, gặp gỡ. Sức khỏe kh.ông t.ốt. Bất cứ việc gì đến đều có sự trắc trở trước mới có sự thuận lợi sau. Ngày chỉ thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp. Có l.ộc ăn hoặc có quà nhỏ. Có tin buồn.

– Tử vi t.uổi Kỷ Mùi (Hỏa, 45): Có tin buồn. Sức khỏe kh.ông t.ốt. Mọi việc đều có thể xảy ra kh.ông như ý hoặc chờ đợi chậm chạp. Có sự hư hại về đồ đạc vật dụng cần phải mua sắm tu bổ, sửa chữa, hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Nếu có người đề nghị về công việc l.àm ăn hoặc th.am dự, đóng góp cũng kh.ông nên từ chối, mà cũng kh.ông nên quyết định ngay, còn nhiều vấn đề ở phía sau cần phải thảo luận kỹ.

– Tử vi t.uổi Đinh Mùi (Thủy, 57): Mọi việc đều có thể xảy ra kh.ông được như ý hoặc chờ đợi chậm chạp, lâu l.ắc. Có sự hư hại về đồ đạc vật dụng cần phải mua sắm tu bổ, sửa chữa, hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Nếu có người đề nghị về công việc l.àm ăn hoặc th.am dự, đóng góp cũng kh.ông nên từ chối, mà cũng kh.ông nên quyết định ngay, còn nhiều vấn đề ở phía sau cần phải thảo luận kỹ. Có tài l.ộc.

– Tử vi t.uổi Ất Mùi (Kim, 69): Tất cả mọi việc nên cẩn trọng. Bất cứ việc gì đến đều có sự trắc trở trước mới có sự thuận lợi sau. Ngày chỉ thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp. Có l.ộc ăn, có quà tặng. Có tin buồn.

9. Tử vi ngày mai 16/1/2024 của t.uổi Thân

– Tử vi t.uổi Nhâm Thân (Kim, 32): Những việc mong chờ đã lâu hoặc đã có dự tính, nay nhận được tin tức kh.ông được như ý. Hoặc có những việc đột bi.ến xảy ra ngoài dự tính. Cuối ngày có sự gặp gỡ hoặc có chuyện vui. Trong nhà hoặc trong công sở có chuyện kh.ông vui nhưng cũng kh.ông phải là quan trọng. Hao tài về giao thiệp nhưng vẫn có chuyện t.ốt.

– Tử vi t.uổi C.anh Thân (Mộc, 44): Kh.ông nên mưu sự những chuyện lớn lao hoặc lâu dài. Hãy để sự việc tự nhiên đến. Nên hỏi thăm tin tức về công việc cũ e kh.ông có kết quả như ý hoặc chưa tiến hành, bỏ dở nửa chừng. Có người hoặc việc đến mình phải tiếp hoặc phải g.iải quyết. Thuận lợi cho việc mưu cầu về t.ình cảm, ước hẹn, nhưng cũng kh.ông nên đi tìm, sự việc sẽ đến.

– Tử vi ngày mai t.uổi Mậu Thân (Thổ, 56): Những việc mong chờ đã lâu hoặc đã có dự tính, nay nhận được tin tức kh.ông được như ý. Hoặc có những việc đột bi.ến xảy ra ngoài dự tính. Cuối ngày có sự gặp gỡ hoặc có chuyện vui. Trong nhà hoặc trong công sở có chuyện kh.ông vui nhưng cũng kh.ông phải là quan trọng. Hao tài về giao thiệp nhưng vẫn có chuyện t.ốt.

– Tử vi t.uổi Bính Thân (Hỏa, 68): Có nhiều bi.ến động thay đổi trong công việc cũng như trong gia đạo, t.ình cảm. Có sự gặp gỡ, hội ngộ thân nhân, bè bạn. Kh.ông nên hấp tấp vội vàng vì sự việc bao giờ cũng chậm trễ, trắc trở nhưng vẫn có kết quả. Ngày dễ có sự hao t.ốn về sự tu bổ, tiệc tùng, mua sắm. Có cuộc đi ngắn nhưng phải nên cẩn trọng về di chuyển có hư hại nhỏ, hoặc có tin buồn.

– Tử vi t.uổi Giáp Thân (Thủy, 20 – 80): Ngày có thiên c.an Kỷ của ngày hợp hóa cùng thiên c.an Giáp của bản mạng nên vẫn khá ổn. Kh.ông nên mưu sự những chuyện lớn lao hoặc lâu dài. Sự việc dở dang, bỏ dở nửa chừng vì có tin tức, hoàn cảnh mới, hoặc có người đến mình phải tiếp hoặc phải g.iải quyết. Thuận lợi cho việc mưu cầu về t.ình cảm, ước hẹn, nhưng cũng kh.ông nên đi tìm, sự việc sẽ đến. Một ngày vui vẻ và tích c.ực.

10. Tử vi ngày mai 16/1/2024 của t.uổi Dậu

– Tử vi t.uổi Quý Dậu (Kim, 31): Ngày có thiên c.an của ngày xung phá thiên c.an t.uổi của bản mạng là xấu. Đồng thời còn là ngày có địa chi của ngày chính xung với địa chi của bản mạng. Ngày có nhiều sự cản trở do có người đến, hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Đề phòng rủi ro khi di chuyển, đi lại, tiến hành công việc. Tài l.ộc hao tổn. Kh.ông nên đi khám sức khỏe vào ngày này dễ có kết quả sai, t.iền m.ất tật mang.

– Tử vi t.uổi Tân Dậu (Mộc, 43): Ngày xung của bản mạng. Kh.ông nên dựa trên kinh nghiệm hay sự tính toán lâu năm của mình mà áp dụng sẽ kh.ông có kết quả như ý. Nếu có sự vui chơi, giao thiệp, tiệc tùng đình đám cũng nên giới hạn. Có thân nhân, bè bạn đến hoặc có tin tức của họ. Đi xa, sử dụng xe cộ máy móc bất lợi, hoặc đi vì chuyện buồn, sức khỏe kh.ông t.ốt.

– Tử vi t.uổi Kỷ Dậu (Thổ, 55): Ngày xung của bản mạng. Có tài l.ộc hoặc có sự thuận lợi, tin vui về t.ình cảm, t.iền bạc, đồ đạc, nhưng dễ hao tán về mua sắm, tu bổ, giúp đỡ. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Đề phòng rủi ro khi di chuyển, đi lại, có tin xấu về sức khỏe. Ngày có nhiều sự cản trở do có người đến, hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác.

– Tử vi ngày mai t.uổi Đinh Dậu (Hỏa, 67): Ngày xung của bản mạng. Ngày có nhiều sự cản trở do có người đến, hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác. Có tài l.ộc hoặc có sự thuận lợi, tin vui về t.ình cảm, t.iền bạc, đồ đạc. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Đề phòng rủi ro khi di chuyển, đi lại, có tin xấu về sức khỏe.

– Tử vi t.uổi Ất Dậu (Thủy, 19 – 79): Ngày xung của bản mạng. Kh.ông nên dựa trên kinh nghiệm hay sự tính toán lâu năm của mình mà áp dụng sẽ kh.ông có kết quả như ý. Nếu có sự vui chơi, giao thiệp, cũng nên giới hạn e có hậu quả xấu. Có thân nhân, bè bạn đến hoặc có tin tức của họ. Đi xa, sử dụng xe cộ máy móc bất lợi, hoặc đi vì chuyện buồn, sức khỏe kh.ông t.ốt.

11. Tử vi ngày mai 16/1/2024 của t.uổi Tuất

– Tử vi t.uổi Giáp Tuất (Hỏa, 30): Ngày có thiên c.an Kỷ của ngày hợp hóa cùng thiên c.an Giáp của bản mạng nên vẫn khá ổn. Khi bắt tay vào công việc hay gặp sự trắc trở ở buổi ban đầu, nhưng sau sẽ có kết quả. Cần ngay thẳng trong công việc, kh.ông nên dùng những tiểu xảo, hoặc đốt giai đoạn, chỉ l.àm cho rắc rối thêm. Ngày có nhiều sự bôn ba, vất vả. Trong chờ quý nhân giúp đỡ khó có kết quả hoặc kh.ông được như ý. Đi xa, di chuyển bất lợi. Sức khỏe kh.ông t.ốt. Kh.ông nên dính tới chuyện người, gặp thị phi. Có tin xa về t.ình cảm, và có sự hứa hẹn về tài l.ộc, quà tặng, tiệc tùng. Một ngày vui vẻ và tích c.ực.

– Tử vi t.uổi Nhâm Tuất (Thủy, 42): Đề phòng sự thị phi, trách oán, tranh cãi và cũng nên đề phòng rủi ro mọi chuyện. Mọi việc đến chậm chạp hoặc chưa có kết quả. Công việc dễ bị dở dang, bỏ dở. Cần phải nói lên ý kiến của mình khi gặp sự sai trái. Có sự gặp gỡ người thân, bè bạn, quý nhân. Có sự hư hại, hao t.ốn nhỏ, nhưng cũng có l.ộc hoặc chuyện vui. Có tin buồn phiền về người thân trong nhà hoặc trong công sở.

– Tử vi t.uổi C.anh Tuất (Kim, 54): Có tin xa về t.ình cảm, và có sự hứa hẹn về tài l.ộc, quà tặng, tiệc tùng, nhưng cũng có sự hao t.ốn. Cần ngay thẳng trong công việc, kh.ông nên dùng những tiểu xảo, hoặc đốt giai đoạn, chỉ l.àm cho rắc rối thêm. Trông chờ quý nhân giúp đỡ khó có kết quả hoặc kh.ông được như ý. Đi xa bất lợi. Sức khỏe kh.ông t.ốt. Kh.ông nên dính tới chuyện người, gặp thị phi.

– Tử vi ngày mai t.uổi Mậu Tuất (Mộc, 66): Ngày có nhiều sự việc xảy ra vừa về công việc l.àm ăn, công danh, vừa là chuyện t.ình cảm, gia đạo. Cần phải nói lên ý kiến của mình khi gặp sự sai trái. Có sự gặp gỡ người thân, bè bạn, quý nhân. Có sự hư hại, hao t.ốn nhỏ, nhưng cũng có l.ộc hoặc chuyện vui. Có tin buồn phiền về người thân trong nhà hoặc trong công sở

– Tử vi t.uổi Bính Tuất (Thổ, 78): Có nhiều sự việc xảy ra rất nhanh chóng, nếu kh.ông tỉnh táo thì dễ bị vướng kẹt. L.àm gì cũng phải có sự khéo léo, tránh sự va c.hạm dù đó là công việc hay là chuyện t.ình cảm khiến cho kh.ông có sự êm xuôi trọn vẹn. Ngày có sự gặp gỡ, hội họp, hẹn ước.

12. Tử vi ngày mai 16/1/2024 của t.uổi Hợi

– Tử vi t.uổi Ất Hợi (Hỏa, 29): Ngày có nhiều tin xấu, kh.ông thuận lợi cho mọi việc. Kh.ông nên mưu cầu những việc lớn sẽ có hại. Có sự bôn ba, vất vả, xoay trở khó khăn, nên cầu viện ý kiến của người khác. Có l.ộc nhỏ.

– Tử vi t.uổi Quý Hợi (Thủy, 41): Ngày có thiên c.an của ngày xung phá thiên c.an t.uổi của bản mạng nên tam hợp địa chi hóa thành tam tai là rất xấu. Nếu kh.ông phải là việc quan trọng thì nên nghỉ ngơi. Bày vẽ thêm nhiều chuyện chỉ gặp điều kh.ông hay hoặc kh.ông được như ý. Kh.ông nên nhúng tay hoặc bàn tán vào chuyện của người khác. Mọi việc mong cầu đều khó có kết quả. Nên tu bổ, sửa chữa, mua sắm và l.àm những công việc cũ. Kh.ông nên đi khám sức khỏe vào ngày này dễ có kết quả sai, t.iền m.ất tật mang. Tài l.ộc trung bình.

– Tử vi t.uổi Tân Hợi (Kim, 53): Ngày có nhiều chuyện phiền toái, rắc rối gặp trở ngại. Nên ra đi g.iải quyết công việc. Có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Kh.ông nên mưu cầu những việc lớn lao sẽ có hại. Có sự bôn ba, vất vả, xoay trở khó khăn, nên cầu viện ý kiến của người khác. Có l.ộc nhỏ.

– Tử vi ngày mai t.uổi Kỷ Hợi (Mộc, 65): Kh.ông nên tin vào sự xét đoán của mình, sự việc sẽ kh.ông đúng như suy nghĩ. Việc đi lại nên cẩn trọng hoặc hay phải dời hẹn trong sự gặp gỡ. Có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng cần phải mua sắm, tu bổ. Nhà có hỷ sự, có khách hoặc có tin. Có ăn uống, quà tặng hoặc được mời. Có tài l.ộc. Có sự giúp đỡ của quý nhân.

– Tử vi t.uổi Đinh Hợi (Thổ, 77): Việc đi lại nên cẩn trọng hoặc hay phải dời hẹn trong sự gặp gỡ. Có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng cần phải mua sắm, tu bổ. Nhà có hỷ sự, có khách hoặc có tin. Có ăn uống, quà tặng hoặc được mời. Có tài l.ộc. Có sự giúp đỡ của quý nhân.

Trên đây là tử vi 12 con giáp 60 hoa giáp ngày 16/1/2024, mong rằng những dự b.áo trên đây sẽ giúp bạn chủ động trong công việc, sự n.ghiệp và các mối quan hệ cá nhân để có một ngày mới suôn sẻ.

Theo Chuyên gia phong th.ủy Song Hà

* Th.ông tin chỉ mang tính th.am khảo, chiêm nghiệm