Trong năm 2024, có 5 trường hợp bắt buộc phải cấp đổi lại sổ đỏ, cố giữ lại sẽ thiệt thòi

Nếu thuộc những trường hợp sau, người dân bắt buộc phải cấp lại Sổ Đỏ để tránh bị thiệt thòi.

Sổ đỏ là từ mà người dân thường dùng để gọi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dựa theo m.àu sắc của Giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước x.ác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất”.

Sổ đỏ là loại giấy tờ quan trọng

Trong năm 2024, Luật đất đai quay định những trường hợp này bắt buộc phải cấp lại Sổ Đỏ, nếu kh.ông sẽ thiệt thòi.

Theo đó, 5 trường hợp phải cấp lại sổ đỏ theo quy định gồm có:

– Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị m.ất

– Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10/12/2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (giấy chứng nhận mới hiện đang áp dụng).

– Những trường hợp mà giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng;

– Những trường hợp có liên quan tới vấn đề thực hiện dồn điền, đổi thửa, đo đạc x.ác định lại diện tích, kích thước thửa đất;

– Những trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng, nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng.

Trong năm 2024, có 5 trường hợp cần phải cấp lại sổ đỏ

Theo th.ông tư 02/2014/TT-BTC, lệ phí cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định như sau:

– Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất:

Mức thu t.ối đa kh.ông quá 100.000 đồng/giấy đối với cấp mới; t.ối đa kh.ông quá 50.000 đồng/lần cấp đối với cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ x.ác nhận), cấp đổi, x.ác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận.

Trường hợp giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (kh.ông có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) thì áp dụng mức thu t.ối đa kh.ông quá 25.000 đồng/giấy cấp mới; t.ối đa kh.ông quá 20.000 đồng/lần cấp đối với cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ x.ác nhận), cấp đổi, x.ác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận.

Nguyệt Thảo

Theo www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn

https://www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn/trong-nam-2024-co-5-truong-hop-bat-buoc-phai-cap-doi-lai-so-do-co-giu-lai-se-thiet-thoi-782447.html