Tổ tiên răn dạy: “Đầu mộ có dao, con cháu lao đao”, nghĩa là sao? Đi tảo mộ đặc biệt phải nhớ điều này

– Theo quan niệm của người xưa, mồ mả tổ tiên ông bà mà bị phạm phong th.ủy thì con cháu cõi trần bị ảnh hưởng nặng nề.

Trong phong th.ủy tâm linh, mộ phần liên quan tới con cháu hiện thời và cả đời sau. Nếu mồ kh.ông yên mả kh.ông đẹp thì con cháu khó đường l.àm ăn, gia đình sa sút, m.ất gia phong nề nếp gia đình.

Theo đó người s.ống tôn kính mộ phần người thân đã khuất và xem đó là một yếu t.ố ảnh hưởng tới tài vận của gia đình.

Phong th.ủy mộ phần t.ốt cũng như phong th.ủy t.ốt cho ngôi nhà mà chúng ta s.ống hàng ngày. Do đó khi chọn nơi ch.ôn cất người thân, ôn bà ta xưa cũng chú ý chọn nơi phong th.ủy t.ốt cho mộ phần yên ổn. Thế nhưng trong những yếu t.ố phạm phong th.ủy thì người xưa có câu “đầu mộ có dao, con cháu lao đao”. Đây là một lỗi phong th.ủy vô cùng khó g.iải.

Đầu mộ có dao là gì?

Xa xưa khi ch.ôn cất người thân thì kh.ông đắp gò đất mà để bằng để người lạ kh.ông phát hiện ra mộ phần ở chỗ nào. Đó là vì theo tục xưa khi an táng người thân, người s.ống thường ch.ôn theo một s.ố di vật, chia của, ch.ôn theo cả đồ trang sức cho người chết. Thế nên thời xa xưa kh.ông ấp mộ cao để tránh k.ẻ trộm mộ phát hiện đào trộm cổ vật và trang sức.

Nhưng nhiều người kh.ông biết ch.ôn theo những vật sắc nhọn như dao, kiếm, như kéo, thanh sắt. Điều đó sẽ ảnh hưởng tới vận khí của gia đình, l.àm cho gia đình suy yếu, bệnh tật, lục đục con cháu khó có thể yên ổn. Những vật có tính sát khí khi ch.ôn trong mộ sẽ khiến cho linh hồn người chết bị giam cầm giữ lại, nên kh.ông thể siêu thoát hoặc kh.ông thể về phù hộ con cháu.

Do đó khi ch.ôn cất người khuất cần rất chú ý những di vật ch.ôn theo, tránh ch.ôn những thứ sắc nhọn sát khí thì hung vận tới rất khó g.iải.

Cũng vì quan niệm này nên nhiều người lo sợ có k.ẻ t.hù hằn với gia đình mình sẽ ch.ôn trộm những vật này yểm vào mộ phần ông bà tổ tiên để hại người s.ống. Thế nên khi mà bị k.ẻ hai âm thầm ch.ôn trộm dao kéo vào đầu mộ phần người thân mà con cháu kh.ông biết thì họa này khó trừ, con cháu lao đao, l.àm ăn tụt dốc mà kh.ông hiểu vì sao.

Chính vì thế khi đi thăm mộ người thân cần phải chú ý kiếm tra để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường ở mộ phần người thân để xử lý hóa g.iải.

Tảo mộ nhớ chú ý

Cũng chính vì quan niệm trên nên ông bà ta rất chú trọng khi đi tảo mộ, thậm chí đi thăm mộ thường xuyên. Khi đi tảo mộ cần chú ý quan sát mộ phần người thân để phát hiện kịp thời dấu hiệu bất thường như mộ có dấu hiệu bị đào, bị nhổ cỏ, có đất mới… thì phải kiểm tra ngay.

Hơn nữa khi trồng cây trên mộ phần người thân cũng cần chú ý tránh những vật sắc nhọn chọc vào đất trên mộ phần bởi chúng sẽ thành bùa yểm loinh hồn người khuất.

Do đó ông bà tổ tiên xưa thường xuyên đi thăm mộ phần người khuất, đặc biệt dịp tảo mộ cuối năm và thanh minh, phải kiểm tra mộ phần kỹ lưỡng để hóa g.iải ngay những phong th.ủy xấu, nhất là t.ình trạng bị ch.ôn yểm những vật kim loại sắc nhọn vào mộ. Điều này giúp cho con cháu hưng thịnh, gia đình hạnh phúc l.àm ăn thuận lợi may mắn.

*th.ông tin th.am khảo chiêm nghiệm

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

https://www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn/to-tien-ran-day-dau-mo-co-dao-con-chau-lao-dao-nghia-la-sao-di-tao-mo-dac-biet-phai-nho-dieu-nay-786656.html