Các cụ dạy: ”Thắp hương kh.ông ước 2 nguyện, bái Phật kh.ông cầu 3 điều”

Vậy 2 kh.ông được ước và 3 điều kh.ông nên cầu ở đây là gì?

Thắp hương kh.ông ước 2 nguyện

1. Kh.ông ước những điều kh.ông thực tế hoặc kh.ông thể đạt được

Nếu bạn mua vé s.ố rồi thắp hương và cầu xin mình sẽ tr.úng thì đây chính là điều hết sức viển vông. Nếu chỉ cần thắp hương rồi ước giàu có thì chẳng ai còn muốn nỗ lực nữa cả.

Trong cuộc s.ống thực tế, có nhiều người kh.ông l.àm thế. Nhưng nhiều người kh.ông biết rằng khi thắp hương thì bản thân mình đang yêu cầu những việc kỳ quặc.

2. Kh.ông ước những điều nguyền rủa người khác

Có một s.ố người khi tức giận hoặc cãi vã với ai đó thì có ý định tới miếu thắp hương rồi nguyền rủa người khác. Hành động này rất lố bịch, hãy nhớ Thần Phật kh.ông phải là công cụ để l.àm điều ác. Dù cho cuộc s.ống của bạn có trải qua những khó khăn nào thì hãy chỉ xin có đủ sức khỏe để vượt qua.

Nếu bạn tin vào nhân quả thì bạn sẽ hiểu: Thần th.ông kh.ông chống được n.ghiệp lực.

Bái Phật kh.ông cầu 3 điều

1. Kh.ông được cầu xin kh.ông bị bệnh

Kh.ông được cầu xin kh.ông bị ốm đau, điều này l.àm đ.ảo l.ộn suy nghĩ của nhiều người, bởi vì hầu hết mọi người xin Phật đều muốn mình khỏe mạnh. Người tu hành chân chính thì phải chấp nhận chịu 3 phần bệnh. Người xưa có câu: ”Niệm thân bất cầu vô bệnh, thân vô bệnh, tắc th.am dục nãi s.inh”, nghĩa là kh.ông nên cầu thân thể kh.ông bị bệnh tật, thân vô bệnh thì lòng th.am và dục vọng dễ dàng nảy s.inh.

Nếu vượt qua 3 phần bệnh tật, con người khó lòng chịu được, nên hãy duy trì trạng thái chịu 3 phần bệnh. Con người vốn dĩ chẳng bao giờ có thể đạt đến trạng thái khỏe mạnh vô bệnh. Khi con người bị bệnh thì mới có kháng thể hoạt động t.ốt hơn.

2. Kh.ông cầu những điều ích kỷ tự tư

Ví dụ như thấy cô g.ái đẹp liền ước mình có được cô áy, đi l.àm thì muốn ch.iếm lợi. Những suy nghĩ ích kỷ như này sẽ x.úc phạm đến bề trên.

3. Kh.ông cầu xin thoát khỏi sự trừng phạt

Một người khi l.àm điều xấu, liền muốn xin bề trên cho mình kh.ông bị chịu phạt thì b.áo ứng sẽ đến nhanh hơn.

Hãy nhớ cầu Phật hay bái Phật tất cả chỉ là cách tìm kiếm sự an yên về m.ặt tinh thần. Thế nên đừng ước những điều viển vông.

Truy Nguyệt

Theo: giaitri.thoibaovhnt.vn

https://www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn/cac-cu-day-thap-huong-khong-uoc-2-nguyen-bai-phat-khong-cau-3-dieu-758022.html