Quyết kh.ông góp t.iền l.àm đường cùng cả làng, còn tuyên bố kh.ông cần đi, một gia đình chua chát khi nhà có đ.ám c.ưới

Quyết kh.ông góp một đồng xây đường cùng cả làng, còn mạnh miệng cho biết kh.ông cần đi, một gia đình gặp cái kết bẽ bàng khi nhà có đ.ám c.ưới.

Việc xây dựng đường là một đóng góp quan trọng cho cộng đồng, phục vụ cho cả bản thân và những người xung quanh. Ở những khu vực xa xôi, nhiều th.ôn xóm thường tự quyên góp t.iền để xây dựng và bảo trì đường đi, tạo điều kiện thuận lợi cho s.inh hoạt hằng ngày. Mỗi gia đình đóng góp theo khả năng của mình, với nguyên tắc nhà nào có “nhiều góp nhiều, ít góp ít”. Sau khi công trình hoàn thành, mọi người đều có quyền sử dụng đường mà họ đã chung sức xây dựng.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người ích kỷ, tự cho bản thân th.ông minh nên h.am món lợi nhỏ. Họ kh.ông những kh.ông đóng góp t.iền bạc, mà còn kh.ông thèm góp công góp sức. Bản thân chỉ nghĩ rằng, đường xây xong thì ai cũng được đi, chẳng thể cấm họ được. T.ình huống như vậy đã xảy ra tại một tỉnh ở miền trung của Trung Quốc.

Hàng xe ô tô đợi để được di chuyển để kịp giờ lành tiến hành h.ôn lễ nhưng chiếc xe hoa dẫn đầu đoàn đã bị chặn lại.

Theo đó, vụ việc xảy ra trên một con đường nông th.ôn, trong một đ.ám c.ưới, thay vì hoan hỉ đi ăn tiệc, dân làng đã lái máy x.úc chặn đoàn xe cưới, kh.ông cho xe của nhà trai đi qua. Những hình ảnh ghi lại cho thấy nhiều xe cưới phải xếp hàng ùn tắc trên đường, chỉ có xe ba bánh và xe điện mới có thể đi qua. Gia đình hai bên đều s.ốt r.uột, kh.ông biết phải g.iải quyết thế nào và kh.ông muốn cự cãi trong ngày cưới.

Liên quan đến sự việc trên, theo chia sẻ, trước đó khi cả làng t.ổ ch.ức l.àm đường xi măng, nhà trai kh.ông nộp một xu nào. Dân làng kh.ông nói gì. Nếu kh.ông muốn góp t.iền, vậy ít nhất cũng nên góp sức khi trong nhà có thanh niên trai tráng. Tuy nhiên, người nhà này cho rằng, mình chỉ đi xe đạp điện, kh.ông cần dùng tới đường xi măng nên nhất quyết kh.ông th.am gia.

Chưa hết, gia đình nhà này còn khẳng định, sau này nếu mua ô tô, họ sẽ đỗ ngoài cổng làng rồi đi bộ vào chứ kh.ông đi trên đường xi măng. Trước lời này, người dân trong làng cạn lời và kh.ông đòi hỏi gia đình phải đóng góp t.iền hay sức người. Cho tới thời điểm hiện tại, khi gia đình này t.ổ ch.ức lễ rước dâu và muốn lái xe cưới đến trước cửa nhà mình, dân làng đương nhiên kh.ông đồng ý. Họ đồng loạt yêu cầu gia đình này thực hiện đúng như những gì đã hứa trước đó.

Sau khi hình ảnh được đăng tải, cư dân mạng có nhiều quan điểm khác nhau về những gì dân làng đã l.àm.‏ ‏Có người hết sức ủng hộ dân làng vì công trình xây đường ở vùng nông th.ôn, đặc biệt là vùng núi, thường kh.ông dễ, cần huy động nhiều sức người sức của. Mục đích l.àm đường là để mọi người đi lại dễ dàng hơn. Ai có sức thì nên góp sức, ai có của thì nên góp của.

Là một người dân trong làng, nếu họ biết nghĩ cho lợi ích chung thì đã kh.ông xảy ra cơ sự này.‏ ‏Ngược lại, cũng có người cho rằng kh.ông l.àm đường và kết h.ôn là hai việc khác nhau. Hành vi chặn đường là hoàn toàn sai phạm. Đặc biệt, l.àm lỡ dở ngày kết h.ôn của người khác thì hơi vô nhân đạo. Gia đình kia có thể sai về nhân phẩm, nhưng dân làng đang sai về quy tắc, quy định.

Ngan

Theo www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn

https://www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn/quyet-khong-gop-tien-lam-duong-cung-ca-lang-con-tuyen-bo-khong-can-di-mot-gia-dinh-chua-chat-khi-nha-co-dam-cuoi-783418.html