Dự b.áo tử vi ngày mai 8/1/2024 của 12 con giáp theo từng t.uổi

Dự b.áo tử vi ngày mai 8/1/2024 của 12 con giáp theo từng t.uổi

Xem dự b.áo tử vi ngày mai 8/1 của 12 con giáp, 60 hoa giáp giúp bạn biết về công việc, t.iền bạc, t.ình cảm căn mệnh theo từng t.uổi đầy đủ, chi t.iết.

Tử vi thứ 2 của 12 con giáp ngày 8 tháng 1 năm 2024 dương lịch.

Tử vi thứ 2 của 12 con giáp ngày 8 tháng 1 năm 2024 dương lịch.

1. Tử vi ngày mai 8/1/2024 của t.uổi Tý

* Tử vi t.uổi Bính Tý (Thủy, 28): Ngày có thiên c.an Tân của ngày hợp hóa thiên c.an Bính của bản mạng là cát. Gia đạo có đình đám, tiệc tùng hoặc có khách đến mời. Mọi sự mong cầu về t.iền bạc sẽ có kết quả t.ốt nhưng chậm đến. Thuận lợi cho việc tạm ứng, vay mượn, đầu tư. Nên cẩn trọng về giấy tờ, văn tự có sự thiếu sót hoặc cần phải bổ sung. Có tin tức ở xa. Nói chung là kh.ông nên nóng nảy trong mọi việc. T.ình cảm t.ốt. Tài l.ộc khá. Một ngày vui vẻ và tích c.ực

* Tử vi t.uổi Giáp Tý (Kim, 40): Trong sự chi tiêu về t.iền bạc nên cẩn trọng dễ có sự hao tán, vào ra nhanh chóng, nhưng vẫn có quý nhân giúp đỡ hoặc hùn hạp. Có sự chỉnh đốn về nhà cửa đồ đạc, văn phòng hoặc mua sắm. Có khách ở xa đến hoặc nghe tin tức của họ ở nơi xa. Có hỷ sự về s.inh nở hoặc sức khỏe, công danh của người thân và có cuộc đi ngắn.

* Tử vi hô.m nay t.uổi Nhâm Tý (Mộc, 52): Những việc đã có dự tính hoặc đang tiến hành thì cứ tiếp tục. Có người cũ hoặc việc cũ đến đem lại thuận lợi cho mình. Nhà có sự hội ngộ, họp m.ặt của bè bạn, người thân hoặc có tin vui đến. Có tài l.ộc, nhưng dễ hao. Nên đi xa, di chuyển, thay đổi hoàn cảnh, công việc hiện tại. Có tin xa.

* Tử vi t.uổi C.anh Tý (Thổ, 64): Kh.ông nên mưu cầu những chuyện lớn lao dễ gặp sự đ.ảo l.ộn kh.ông như ý, hoặc có chuyện thay đổi, dời chỗ, dời hẹn cho công việc. Sức khỏe kh.ông t.ốt chỉ thuận lợi cho việc nghỉ ngơi, sắp xếp suy tính lại những việc đã qua, đặt kế hoạch mới cho công việc sắp tới.

* Xem tử vi t.uổi Mậu Tý (Hỏa, 76): Những việc đã có dự tính hoặc đang tiến hành thì cứ tiếp tục. Có người cũ hoặc việc cũ đến đem lại sự thuận lợi cho mình. Nhà có sự hội ngộ, họp m.ặt của bè bạn, người thân hoặc có tin vui đến. Có tài l.ộc, nhưng dễ hao t.ốn.

2. Tử vi ngày mai 8/1/2024 của t.uổi Sửu

* Tử vi hô.m nay t.uổi Đinh Sửu (Th.ủy, 27): Ngày xung của bản mạng, nên thu vén, sắp xếp lại công việc cho ổn định. Kh.ông nên mưu cầu những việc lớn lao hoặc tiến hành công việc, ra đi cũng có sự trở ngại hoặc kh.ông có lợi gì. Mọi tin tức đến dễ có sự tráo trở, đ.ảo l.ộn. Nên nghỉ ngơi, kh.ông nên tính toán. Có tin xa. Tài l.ộc vào ra thất thường. Tài l.ộc chậm chạp, nhưng cũng có quý nhân giúp đỡ.

* Tử vi t.uổi Ất Sửu (Kim, 39): Ngày có thiên c.an xung phá với thiên c.an của bản mệnh. Mọi việc kh.ông nên hấp tấp, sự việc dù có gấp gáp đến mấy cũng nên tuần tự g.iải quyết. Có tài l.ộc. Trong nội bộ công sở cũng như gia đạo nên vì việc chung kh.ông nên xích mích vì ý tưởng khác nhau. Có tin xa hoặc có khách đến. Tài l.ộc kém. Kh.ông nên đi khám sức khỏe vào ngày này dễ có kết quả sai, t.iền m.ất tật mang.

* Tử vi t.uổi Quý Sửu (Mộc, 51): Tất cả mọi việc nên cẩn trọng, vì sự việc xảy ra có nhiều sự đ.ảo l.ộn, tráo trở hoặc thiếu sót. Gặp chuyện rầy rà, phiền toái về giao thiệp, gặp gỡ. Sức khỏe kh.ông t.ốt. Bất cứ việc gì đến đều có sự trắc trở trước mới có sự thuận lợi sau. Ngày chỉ thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp. Có l.ộc ăn hoặc có quà nhỏ. Có tin buồn.

* Tử vi t.uổi Tân Sửu (Thổ, 63): Ngày xung của bản mạng. Có tin buồn của thân nhân ở xa, hoặc có tin tức cần phải tiến hành về công việc đã tạm thời bỏ dở. Có sự sắp xếp, tu bổ, sửa chữa về nơi ăn, chốn ở của mình cùng thân nhân, hoặc hao về mua sắm cho những gì cần thiết của công việc sắp tới. Ngày kh.ông nên quyết định những việc quan trọng, khó có kết quả. Có sự nhờ vả cần giúp đỡ của bè bạn, thân nhân. Tài l.ộc trung bình.

* Tử vi t.uổi Kỷ Sửu (Hỏa, 75): Ngày xung của bản mạng. Nếu kh.ông có việc gì quan trọng thì chỉ nên nghỉ ngơi hoặc thăm viếng, gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Ngoài ra sự di chuyển, đi xa về công việc đều khó có kết quả như ý. Có người đến quấy rầy hoặc muốn nhờ mình giúp đỡ. T.iền bạc nếu có chỉ là chút ít, dễ hao.

3. Tử vi ngày mai 8/1/2024 của t.uổi Dần

* Tử vi hô.m nay t.uổi Mậu Dần (Thổ, 26): Nên có sự thay đổi hoàn cảnh hiện tại hoặc cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm những việc cần thiết. Nên di chuyển hoặc nhắn tin người mình cần gặp. Tài l.ộc có sự trắc trở hoặc có thêm điều kiện mới có. Tuy nhiên cũng có quý nhân giúp đỡ. Sự thỏa thuận nặng về t.ình cảm, uy tín hơn là vật chất, t.iền bạc. Nếu có tài l.ộc thì kh.ông nên tiến thêm sẽ gặp điều kh.ông hay. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ hoặc có công việc mới.

* Tử vi t.uổi Bính Dần (Hỏa, 38): Ngày có thiên c.an Tân của ngày hợp hóa thiên c.an Bính của bản mạng là cát.Nên tìm lại những kinh nghiệm cũ mà ứng phó thì sẽ có kết quả t.ốt. Kh.ông nên hấp tấp, vội vàng trong mọi quyết định, sự mong cầu sẽ khó có kết quả hoặc có sự dời hẹn, sai hẹn, tin tức kh.ông đến. Có sự hao tài về mua sắm tu bổ, sửa chữa hoặc về tiệc tùng, đình đám. Tài l.ộc khá. Một ngày vui vẻ và tích c.ực

* Tử vi t.uổi Giáp Dần (Thủy, 50): Nếu có người đến đề nghị về công việc, hợp tác l.àm ăn là họ đang gặp khó khăn, trở ngại chút ít, nhưng là ý định chân thành. Tuy nhiên nên có sự thảo luận, chớ quyết định nhanh chóng bằng giấy tờ, văn tự vì thời cơ chưa đến. T.ình cảm t.ốt. Có tin tức về tài l.ộc, công việc.

* Tử vi t.uổi Nhâm Dần (Kim, 62): Mọi việc kh.ông nên hấp tấp, bước vào việc là có rủi ro hoặc hư hại hoặc có người kh.ông vừa ý, có chuyện buồn. Tuy nhiên sẽ có kết quả t.ốt. Nên có sự thay đổi hoàn cảnh hiện tại hoặc cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm những việc cần thiết. Nên di chuyển hoặc nhắn tin người mình cần gặp. Tài l.ộc có sự trắc trở hoặc phải có thêm điều kiện mới có. Tuy nhiên cũng có quý nhân giúp đỡ. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, hoặc có công việc mới.

* Tử vi t.uổi C.anh Dần (Mộc, 74): Kh.ông nên vì t.ình cảm quá mức mà buông thả cho họ hành động, sẽ có thiệt thòi hoặc mang tai tiếng, thị phi. Có tin tức kh.ông t.ốt ở xa. Việc đi xa hoặc muốn thay đổi công việc, g.iải quyết một cách dứt khoát chưa có kết quả t.ốt. Ngày có nhiều người đến vì tiệc tùng, gặp gỡ. Điều tưởng chừng đã m.ất, đã quên sẽ tìm lại được. Gặp lại người xưa, việc cũ. Kh.ông nên cãi nhau vì bất đồng quan điểm, việc ăn uống, xử sự mỗi người đều có tánh ý khác nhau.

4. Tử vi ngày mai 8/1/2024 của t.uổi Mão

* Tử vi t.uổi Kỷ Mão (Thổ, 25): Tất cả mọi việc nên cẩn trọng, vì sự việc xảy ra có nhiều sự đ.ảo l.ộn, tráo trở hoặc thiếu sót. Gặp chuyện rầy rà, phiền toái về giao thiệp, gặp gỡ. Sức khỏe kh.ông t.ốt. Bất cứ việc gì đến đều có sự trắc trở trước mới có sự thuận lợi sau. Ngày chỉ thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp. Có l.ộc ăn hoặc có quà nhỏ. Có tin buồn.

* Xem tử vi t.uổi Đinh Mão (Hỏa, 37): Trong nhà hoặc công sở có người đến thăm hoặc hỏi về chuyện hợp tác l.àm ăn. Có sự hao t.ốn về mua sắm, sửa chữa các vật dụng trong nhà, nhất là các loại có liên quan đến điện, lửa. Tin tức đến chậm, có trở ngại. Nói chung ngày dễ gặp sự trắc trở, khó khăn nhưng cũng kh.ông phải là xấu. Hao t.ốn về mua sắm, giao thiệp. Cẩn trọng kh.ông bàn đến chuyện người dễ bị hàm oan, trách oán.

* Tử vi t.uổi Ất Mão (Thủy, 49): Ngày có thiên c.an xung phá với thiên c.an của bản mệnh nên địa chi của ngày tam hợp lại bị hóa tam tai với địa chi của t.uổi bản mạng. Hạn 49 t.uổi kh.ông thể xem nhẹ. Kh.ông nên níu kéo khi sự việc hoặc chuyện t.ình cảm đã đến hồi kết thúc, thay đổi. Sự việc tùy thuộc vào người bạn của mình để tránh sự phiền lòng trách oán. Nhà có đình đám, tiệc tùng hoặc có cuộc hẹn và có nhiều người đến hoặc nhận được nhiều tin tức của họ. Sức khỏe kh.ông t.ốt. Tài l.ộc kém. Kh.ông nên đi khám sức khỏe vào ngày này dễ có kết quả sai, t.iền m.ất tật mang.

* Tử vi hô.m nay t.uổi Quý Mão (Kim, 61): Nên cẩn trọng về sức khỏe, có tin buồn. Nếu là chuyện vui chơi cũng hao t.ốn, có sự mích lòng, hoặc kh.ông đi được. Gia đạo hoặc trong công sở có nhiều việc xảy ra khiến mình phải g.iải quyết, lo toan, bận rộn. Có nhiều tin tức hoặc có thân nhân, bè bạn đến khiến mình phải tiếp hoặc phải bỏ ngang công việc nửa chừng. Có sự hoàn trả về t.iền bạc, hoặc phải mua sắm, sửa chữa.

* Tử vi t.uổi Tân Mão (Mộc, 73): Ngày có tiệc tùng, Hoặc có sự tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, có l.ộc ăn, quà tặng. Sự mong cầu về t.iền bạc, tài l.ộc còn chậm nhưng cũng kh.ông có sự thiệt thòi. Nên tìm lại những công việc cũ còn sót lại để g.iải quyết cho xong, có lợi sau này. Có tin buồn, hoặc có sự thất bại của người thân.

5. Tử vi ngày mai 8/1/2024 của t.uổi Thìn

* Tử vi t.uổi C.anh Thìn (Kim, 24): Đề phòng có người chơi xấu, hoặc có sự bội ước. Có tin buồn hoặc tin xấu của thân nhân, bè bạn, hoặc có người đến nhờ vả mình giúp đỡ. Nếu là người l.àm về kinh tế nên có sự nhẫn nại với khách hàng, nhưng cũng kh.ông nên vì quá t.ình cảm mà gặp sự thiệt thòi, hoặc phải miễn cưỡng mà l.àm sẽ kh.ông có lợi cho cả đôi bên. Có l.ộc nhỏ.

* Tử vi t.uổi Mậu Thìn (Mộc, 36): Theo lịch âm dương thì mọi việc chỉ nên ngồi yên, nhưng nếu cần l.àm thì phải l.àm cho nhanh, kh.ông đặt nặng vào những chuyện nhỏ nhặt thì mới có lợi. Kh.ông nên suy tính quá kỹ lại trở thành kh.ông t.ốt. Nên tránh những chuyện tranh cãi, thị phi. Có tài l.ộc hoặc có tin t.ốt về công ăn, việc l.àm, t.ình cảm, t.iền của sự đáo hạn, định kỳ. Có l.ộc ăn, quà tặng.

– Tử vi t.uổi Bính Thìn (Thổ, 48): Ngày có thiên c.an Tân của ngày hợp hóa thiên c.an Bính của bản mạng là cát. Nếu là chuyện t.ình cảm thì nên dè dặt. Mọi việc nên để tự nhiên kh.ông nên cưỡng cầu hoặc nóng vội sẽ có kết quả t.ốt, bằng ngược lại sẽ gặp rủi ro, thất bại. Mọi tin tức đến trong ngày đều dễ có sự đ.ảo ngược trong thực tế. Chỉ nên chỉnh đốn, tu bổ, sắp xếp cho t.ốt những gì mình đang có. Tài l.ộc khá. Một ngày vui vẻ và tích c.ực

* Tử vi t.uổi Giáp Thìn (Hỏa, 60): Kh.ông nên tự mình quyết định khi chưa có sự th.am khảo ý kiến của quý nhân, bè bạn, những việc có liên quan. Nếu kh.ông như vậy thì chớ nên hành động, vấn đề còn mơ hồ và sẽ có tin tức mới ở một ngày khác. Chỉ nên thu vén công việc, g.iải quyết những gì còn tồn đọng ở quá khứ. Tài l.ộc vào nhanh ra nhanh. Có sự kiêm nhiệm, đại diện, l.àm thay cho người khác, hoặc được nhờ vả.

* Tử vi t.uổi Nhâm Thìn (Thủy, 72): Ngày có sự thay đổi về công ăn, việc l.àm, phương hướng hoặc có sự kết thúc về công việc. Việc chờ đợi đã lâu hoặc có hẹn ước nay có kết quả. Nhưng kh.ông nên tiến hành nhanh vì sẽ có chuyện mới xảy ra khiến phải thay đổi kế hoạch. Gia đạo có đình đám hoặc có sự họp m.ặt, hội họp, hoặc có tin tức của thân nhân, bè bạn ở xa. Có sự thuận lợi về mong cầu t.iền bạc. Có hỷ sự. Hao t.ốn về di chuyển, đi lại, xe cộ, máy móc.

6. Tử vi ngày mai 8/1/2024 của t.uổi Tỵ

* Tử vi t.uổi Tân Tỵ (Kim, 23): Có những sự việc xảy ra khiến mình phải lo âu, bận rộn chưa biết được phương cách g.iải quyết, hoặc có tin buồn, sức khỏe kh.ông t.ốt. Có sự hao tài về tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Nếu kh.ông phải là việc quan trọng thì nên nghỉ ngơi. Di chuyển, đi xa, gặp gỡ đều kh.ông có lợi.

* Tử vi hô.m nay t.uổi Kỷ Tỵ (Mộc, 35): Ngày kh.ông t.ốt. Nên cẩn trọng về sức khỏe, có tin buồn. Nếu là chuyện vui chơi cũng hao t.ốn, có sự mích lòng, hoặc kh.ông đi được. Gia đạo hoặc trong công sở có nhiều việc xảy ra khiến mình phải g.iải quyết, lo toan, bận rộn. Có nhiều tin tức hoặc có thân nhân, bè bạn đến khiến mình phải tiếp hoặc phải bỏ ngang công việc nửa chừng. Có sự hoàn trả về t.iền bạc, hoặc phải mua sắm, sửa chữa.

* Tử vi t.uổi Đinh Tỵ (Thổ, 47): Có tin buồn. Dù có cuộc vui cũng kh.ông trọn vẹn như ý. Sự gặp gỡ với mọi người chỉ đem lại chuyện kh.ông hay, buồn phiền, hoặc hao t.ốn. Thêm một chuyện thà bớt đi một chuyện, sẽ tránh đi nhiều chuyện phiền hà trong ngày. Chỉ thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, sắp xếp lại công việc, dễ hao tài. Nên cẩn trọng về lời nói, văn thư, giấy tờ dễ có sự thiếu sót, hiểu lầm, tranh cãi.

* Tử vi t.uổi Ất Tỵ (Hỏa, 59): Ngày có thiên c.an xung phá với thiên c.an của bản mệnh. Có cuộc đi xa hoặc di chuyển, dù có trở ngại chút ít. Nên đến nơi việc cần thiết k.ẻo có sự sai hẹn. Có sự tu bổ sửa chữa hoặc cần phải bàn thảo lại cho công việc. Có tin buồn. Có tài l.ộc trung bình. Tài l.ộc kém. Kh.ông nên đi khám sức khỏe vào ngày này dễ có kết quả sai, t.iền m.ất tật mang.

* Tử vi t.uổi Quý Tỵ (Thủy, 71): Nên chậm rãi thăm dò t.ình thế, chỉnh đốn hồ s.ơ, sắp xếp lại công việc, cẩn thận đề phòng bất trắc, l.àm phước, chữa bệnh, nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách g.iải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác.

7. Tử vi ngày mai 8/1/2024 của t.uổi Ngọ

* Tử vi t.uổi Nhâm Ngọ (Mộc, 22): Kh.ông nên để mình bị lôi cuốn vào những việc đang xảy ra hoặc bị trắc trở khó khăn. Mọi việc nên từ từ g.iải quyết. Tài l.ộc trung bình. Sự mong cầu về tin tức còn chậm. Hao t.ốn về chuyện giao thiệp, gặp gỡ, những chuyện định kỳ. Có tin buồn. Đề phòng sức khỏe.

* Tử vi t.uổi C.anh Ngọ (Thổ, 34): Ngày của sự đến hẹn, định kỳ, những việc đã có dự tính trước nay xuất hiện. Hoặc có sự kết thúc của việc l.àm và mở ra công việc mới. Tuy nhiên cũng nên xem xét lại kỹ lưỡng e có sự thiếu sót cần phải sửa chữa, điều chỉnh. Ngày có tin vui, hoặc có khách, đình đám. Sự mong cầu về tài l.ộc tuy chậm nhưng sẽ có kết quả. Nên cẩn trọng khi sử dụng xe cộ, di chuyển.

* Tử vi t.uổi Mậu Ngọ (Hỏa, 46): Ngày có sự thay đổi về công ăn, việc l.àm, phương hướng hoặc có sự kết thúc về công việc. Việc chờ đợi đã lâu hoặc có hẹn ước nay có kết quả. Gia đạo có đình đám hoặc có sự họp m.ặt, hội họp, hoặc có tin tức của thân nhân, bè bạn ở xa. Có sự thuận lợi về mong cầu t.iền bạc. Có hỷ sự. Hao t.ốn về di chuyển, đi lại hoặc xe cộ, máy móc.

* Tử vi t.uổi Bính Ngọ (Thủy, 58):Ngày có thiên c.an Tân của ngày hợp hóa thiên c.an Bính của bản mạng là cát. Ngày của đám đông, hội ngộ, hội họp, họp m.ặt, hẹn ước, định kỳ. Đã đến l.úc có sự thay đổi trong mọi việc. Sự mong cầu về t.iền bạc, tài l.ộc chỉ nên ở mức bình thường hoặc hãy để tự nhiên sẽ có kết quả t.ốt. Kh.ông nên thấy có lợi mà lại đòi tiến thêm sẽ kh.ông hay. Tài l.ộc khá. Một ngày vui vẻ và tích c.ực

* Tử vi hô.m nay t.uổi Giáp Ngọ (Kim, 70): G.iải quyết công việc kh.ông nên dựa vào t.ình cảm, quen biết, mà cũng kh.ông nên để người phiền lòng. Ngày đòi hỏi cần phải có sự kh.ôn khéo, uyển chuyển mới có cơ hội thành công. Trong việc giao thiệp vui vẻ nên nêu ý kiến của mình về sự hợp tác hoặc nhờ người giúp đỡ. Kh.ông nên e ngại sự hao t.ốn. Có sự tu bổ, sửa chữa đồ đạc xe cộ, máy móc hoặc mua sắm. Sự mong cầu về t.ình cảm phải chậm rãi mới có kết quả.

8. Tử vi ngày mai 8/1/2024 của t.uổi Mùi

* Tử vi hô.m nay t.uổi Quý Mùi (Mộc, 21): Nên thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển, dời chỗ, trả nợ đáo hạn, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách g.iải quyết công việc, nhóm họp bàn bạc, nhẫn nại trong sự giao thiệp, chỉnh đốn nhà cửa, tu bổ đồ đạc.

* Tử vi t.uổi Tân Mùi (Thổ, 33): Ngày t.uổi của bản mạng. Chỉ nên giới hạn trong các công việc thường nhật. Kh.ông nên toan tính gì thêm sẽ kh.ông có lợi. Tài l.ộc trung bình. Có người đến nhờ mình giúp đỡ về công việc cũng như chuyện riêng tư, t.ình cảm, nhà cửa. Có l.ộc nhỏ. Mọi việc khi tiến hành kh.ông nên cầu mong kết thúc sớm, có trở ngại chính đáng.

* Tử vi t.uổi Kỷ Mùi (Hỏa, 45): Ngày t.uổi của bản mạng. Nên có sự chậm rãi, kh.ông nên quyết định vội vàng sẽ kh.ông có sự thuận lợi t.ốt đẹp. Có người đến nhờ mình giúp đỡ. Tài l.ộc vào ra thất thường nhưng vẫn có l.ộc. Những việc tồn đọng ở quá khứ nên g.iải quyết cho xong như chữa bệnh, chỉnh đốn công việc, thu dọn những việc việc còn bỏ dở.

* Tử vi t.uổi Đinh Mùi (Thủy, 57): Ngày có thiên c.an xung phá với thiên c.an của bản mệnh nên địa chi của ngày tam hợp lại bị hóa tam tai với địa chi của t.uổi bản mạng. Đồng thời lại còn là ngày t.uổi của bản mạng. Có nhiều sự bận rộn, lo toan cho công việc. Tất cả đều chưa có kết quả, cần phải bỏ công sức nhiều hơn và sẽ có kết quả t.ốt trong tương lai. Nên chú trọng sự góp ý của bè bạn, người cộng sự trước khi quyết định. Ngày kh.ông thuận lợi cho sự nhóm họp, bàn thảo. Hao tài về mua sắm, đi lại, nhưng có tài l.ộc cũ.

* Tử vi t.uổi Ất Mùi (Kim, 69): Ngày t.uổi của bản mạng. Chỉ nên giới hạn trong các công việc thường nhật. Kh.ông nên toan tính gì thêm sẽ kh.ông có lợi. Tài l.ộc trung bình. Có người đến nhờ mình giúp đỡ về công việc cũng như chuyện riêng tư, t.ình cảm, nhà cửa. Kh.ông nên đi khám sức khỏe vào ngày này dễ có kết quả sai, t.iền m.ất tật mang.

9. Tử vi ngày mai 8/1/2024 của t.uổi Thân

* Tử vi t.uổi Nhâm Thân (Kim, 32): Chuyện t.ình cảm kh.ông nên dính vào việc l.àm. Nên có sự bàn thảo hội họp về công ăn chuyện l.àm, chuyện đi xa, thay đổi kế hoạch l.àm ăn hoặc thay đổi về nơi ăn chốn ở nhà cửa. Nhận được tin tức của thân nhân, bè bạn ở xa về di chuyển, tin gặp lại người xưa. Tài l.ộc còn chậm, dễ hao.

* Tử vi t.uổi C.anh Thân (Mộc, 44): Sự việc có thể đ.ảo l.ộn kh.ông như mình nghĩ. Mọi việc kh.ông nên cưỡng cầu chỉ tự l.àm khổ mình. Có quý nhân đến giúp đỡ về m.ặt l.àm ăn hoặc có tin t.ốt về việc l.àm. Đã đến l.úc cần phải thay đổi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính từ l.úc trước. Tài l.ộc đến bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, kh.ông nên tiến thêm.

* Tử vi hô.m nay t.uổi Mậu Thân (Thổ, 56): Kh.ông nên để mình bị lôi cuốn vào những việc đang xảy ra hoặc bị trắc trở khó khăn. Mọi việc nên từ từ g.iải quyết hoặc nên để vào ngày khác. Tài l.ộc trung bình. Sự mong cầu về tin tức còn chậm. Hao t.ốn về giao thiệp, gặp gỡ, những chuyện đáo hạn, định kỳ, đến hẹn.

* Tử vi t.uổi Bính Thân (Hỏa, 68): Ngày có thiên c.an Tân của ngày hợp hóa thiên c.an Bính của bản mạng là cát.Mọi việc đều khó có sự kết thúc rõ ràng, vừa ý, hoặc mọi chuyện còn mơ hồ chưa có phương hướng g.iải quyết dứt khoát, chỉ nên tạm dừng. Chuyện t.ình cảm kh.ông nên tiến hành dễ có sự xa cách chia tay kh.ông có kết quả. Tài l.ộc khá. Một ngày vui vẻ và tích c.ực

* Tử vi t.uổi Giáp Thân (Thủy, 80): Kh.ông nên dính líu vào chuyện của người khác, dù là công việc hay t.ình cảm sẽ bị nhiều vướng mắc. Chuyện trong nhà, nội bộ nên bàn thảo kh.ông nên dấu diếm, chỉ đưa đến sự bất hòa, đa nghi. Có sự tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, di dời đồ đạc, văn phòng. Có khách đến.

10. Tử vi ngày mai 8/1/2024 của t.uổi Dậu

* Tử vi t.uổi Quý Dậu (Kim, 31): Có tin tức đi xa của thân nhân hoặc bè bạn. Có cuộc ra đi ngắn hạn. Nhà có tiệc, hoặc được mời dự tiệc. Có l.ộc ăn. Có sự tu bổ, sửa chữa hoặc mua sắm. Tài l.ộc trung bình. Ngày có nhiều công việc bận rộn về giao thiệp, xử thế khiến cho tiến trình l.àm việc dễ bị đ.ứt đoạn, và hao tài.

* Tử vi t.uổi Tân Dậu (Mộc, 43): Mọi việc đến thì nên tiến hành nhanh chóng hoặc cố gắng g.iải quyết vì trong ngày còn có nhiều chuyện xảy ra, có khách đến, hoặc có tin khiến mình phải giao tiếp. Ngày có nhiều sự bận rộn vừa về công việc, vừa về t.ình cảm, đông người. Có người mang tin buồn cần nhờ mình giúp đỡ. Cũng có tin vui về họp m.ặt, gặp gỡ, tiệc tùng. Tài l.ộc vào ra thất thường.

* Tử vi t.uổi Kỷ Dậu (Thổ, 55): Nên thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển, dời chỗ, trả nợ đáo hạn, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách g.iải quyết công việc, nhóm họp bàn bạc, nhẫn nại trong sự giao thiệp, chỉnh đốn nhà cửa, tu bổ đồ đạc.

* Tử vi hô.m nay t.uổi Đinh Dậu (Hỏa, 67): Có sự hư hại về lửa điện hoặc điện thoại, đồ gia dụng. Hao tài về mua sắm, tu bổ, sửa chữa. Có tài l.ộc, quà tặng, l.ộc ăn. Có tin xa. Công việc đang tiến hành dễ bị ngăn trở, bỏ dở nửa chừng, dễ bị phá ngang do người hoặc do các hoàn cảnh khách quan đem lại. Có khách đến hoặc nhà có tiệc tùng, đình đám.

* Tử vi t.uổi Ất Dậu (Thủy, 79): Ngày có thiên c.an xung phá với thiên c.an của bản mệnh. Nên ngồi yên, dù có tính toán gì hoặc đi đâu cũng chỉ đem đến kết quả kh.ông có lợi. Sức khỏe kh.ông t.ốt. Có tin buồn. Tài l.ộc dễ hao. Chỉ thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn các công việc cũ. Có người ở xa trở về hoặc có tin nơi xa đến. Kh.ông nên đi khám sức khỏe vào ngày này dễ có kết quả sai, t.iền m.ất tật mang.

11. Tử vi ngày mai 8/1/2024 của t.uổi Tuất

* Tử vi t.uổi Giáp Tuất (Hỏa, 30): Đề phòng có người nói xấu hoặc kích bác ngấm ngầm, thị phi. Có tin tức xấu về chuyện l.àm ăn cũng như về công danh, t.ình cảm của người thân hoặc bè bạn. Tài l.ộc trung bình. Có quý nhân hoặc có tin t.ốt về công việc của riêng mình.

* Tử vi t.uổi Nhâm Tuất (Thủy, 42): Ngày tứ hành xung của bản mạng. Nếu kh.ông có việc gì quan trọng thì chỉ nên nghỉ ngơi hoặc thăm viếng, gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Ngoài ra sự di chuyển, đi xa về công việc đều khó có kết quả như ý. Có người đến quấy rầy hoặc muốn nhờ mình giúp đỡ. T.iền bạc nếu có chỉ là chút ít, dễ hao.

* Tử vi t.uổi C.anh Tuất (Kim, 54): Ngày tứ hành xung của bản mạng. Coi chừng có sự p.hản trắc hoặc t.ình thế đ.ảo l.ộn, có sự chậm trễ, hẹn mà kh.ông gặp. Kh.ông nên để t.ình cảm xen lẫn vào công việc của mình. Nếu có sự mong cầu về t.ình cảm, giao thiệp cũng nên chậm rãi vì niềm tin của họ đối với mình chưa đủ, nên nhẫn nại hoặc có sự thiệt thòi đôi chút sẽ có kết quả t.ốt. Có tin xa. Có tài l.ộc.

* Tử vi hô.m nay t.uổi Mậu Tuất (Mộc, 66): Có sự bàn thảo hội họp về công ăn chuyện l.àm, chuyện đi xa, thay đổi kế hoạch l.àm ăn hoặc thay đổi về nơi ăn chốn ở nhà cửa. Nhận được tin tức của thân nhân, bè bạn ở xa về di chuyển, tin gặp lại người xưa. Tài l.ộc còn chậm, dễ hao.

* Tử vi t.uổi Bính Tuất (Thổ, 78): Ngày có thiên c.an Tân của ngày hợp hóa thiên c.an Bính của bản mạng là cát. Kh.ông có gì phải nóng vội khi có người đến b.áo tin về công việc cũng như về t.ình cảm. Tuy gặp điều t.ốt nhưng cũng nên nghiên cứu, và nêu những ý kiến của mình cho vấn đề được t.ốt hơn. Có cuộc đi ngắn. Mọi việc kh.ông nên quyết định nhanh chóng. T.ình cảm t.ốt.Tài l.ộc khá. Một ngày vui vẻ và tích c.ực

12. Tử vi ngày mai 8/1/2024 của t.uổi Hợi

* Tử vi t.uổi Ất Hợi (Hỏa, 29): Ngày có thiên c.an xung phá với thiên c.an của bản mệnh nên địa chi của ngày tam hợp lại bị hóa tam tai với địa chi của t.uổi bản mạng. Ngày có nhiều sự bận rộn cần phải lo toan g.iải quyết. Trong nhà hoặc trong công sở có sự tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn đồ đạc, vật dụng. Sức khỏe kh.ông t.ốt. Mọi việc khó thành, kh.ông thuận lợi. Kh.ông nên bày vẽ thêm mọi chuyện. Tài l.ộc kém. Kh.ông nên đi khám sức khỏe vào ngày này dễ có kết quả sai, t.iền m.ất tật mang.

* Tử vi t.uổi Quý Hợi (Thủy, 41): Khó có công việc gì trong ngày l.àm nên kết quả như ý, hoặc l.àm mà kh.ông được hưởng công lao hoặc phải bỏ dở nửa chừng. Chỉ thuận lợi cho các công việc vặt vãnh thường nhật.

* Tử vi t.uổi Tân Hợi (Kim, 53): Mong cầu về t.ình cảm kh.ông nên cưỡng cầu và cũng nên khéo léo trong sự giao tiếp để khỏi gây sự buồn phiền cho họ. Về việc l.àm nên thẳng thắn nói lên sự trở ngại, khó khăn khi có người muốn nhờ mình giúp đỡ. Có tin buồn về sức khỏe, công danh của bè bạn, người thân. Có tài l.ộc. Có người đi xa, gặp lại người xưa hoặc có tin của họ.

* Tử vi hô.m nay t.uổi Kỷ Hợi (Mộc, 65): Có tin tức đi xa của thân nhân hoặc bè bạn. Có cuộc ra đi ngắn hạn. Nhà có tiệc tùng hoặc được mời dự tiệc. Có l.ộc ăn. Có sự tu bổ, sửa chữa hoặc mua sắm. Tài l.ộc trung bình. Ngày có nhiều công việc bận rộn về giao thiệp, xử thế khiến cho tiến trình l.àm việc dễ bị đ.ứt đoạn, và hao tài.

* Tử vi t.uổi Đinh Hợi (Thổ, 77): Ngày kh.ông t.ốt. Kh.ông nên g.iải quyết những việc lớn và cũng kh.ông nên mong cầu mọi chuyện sẽ kh.ông có kết quả. Cẩn trọng về sức khỏe kh.ông được t.ốt, đề phòng chuyện thị phi, hoặc có tin tức kh.ông vừa ý. Nên giới hạn việc gặp gỡ, giao thiệp, kh.ông t.ốt. Kh.ông nên vướng vào những chuyện t.ình cảm bất lợi.

Trên đây là tử vi 12 con giáp 60 hoa giáp ngày 8/1/2024, mong rằng những dự b.áo trên đây sẽ giúp bạn chủ động trong công việc, sự n.ghiệp và các mối quan hệ cá nhân để có một ngày mới suôn sẻ.

Theo Chuyên gia phong th.ủy Song Hà

(Th.ông tin chỉ mang tính th.am khảo, chiêm nghiệm)