Dự b.áo tử vi ngày mai 31/12/2023 của 12 con giáp theo từng t.uổi

Dự b.áo tử vi ngày mai 31/12/2023 của 12 con giáp theo từng t.uổi

Xem dự b.áo tử vi ngày mai 31/12 của 12 con giáp, 60 hoa giáp bạn biết về công việc, t.iền bạc, t.ình cảm căn mệnh theo từng t.uổi đầy đủ, chi t.iết.

Tử vi chủ nhật của 12 con giáp 60 hoa giáp ngày 31 tháng 12 năm 2023 dương lịch.

Tử vi chủ nhật của 12 con giáp 60 hoa giáp ngày 31 tháng 12 năm 2023 dương lịch.

1. Tử vi ngày mai 31/12/2023 của t.uổi TÝ

* Tử vi t.uổi Bính Tý (Thủy, 28)

Nếu công việc đang được tiến hành sẽ có sự bỏ dở hoặc phá ngang do có khách đến hoặc có tin tức khác l.àm đ.ảo l.ộn. Ngày có nhiều bi.ến động hoặc thay đổi do đã có dự tính trước hoặc có sự thay đổi, gặp gỡ bất ngờ. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn nhưng cũng gặp trắc trở chút ít. Sự mong cầu về t.iền bạc còn chậm, dễ hao.

* Tử vi t.uổi Giáp Tý (Kim, 40)

Kh.ông nên hấp tấp vội vàng khi tiến hành công việc. Cẩn trọng vì sai lầm lỡ hẹn của người khác ảnh hưởng đến lợi l.ộc của mình. Mong cầu về t.iền bạc kh.ông được như ý, hoặc có sự dây dưa thêm bớt.

* Tử vi ngày mai t.uổi Nhâm Tý (Mộc, 52)

Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn nhưng cũng gặp trắc trở chút ít. Có nhiều bi.ến động hoặc thay đổi do đã có dự tính trước hoặc có sự thay đổi, gặp gỡ bất ngờ. Nếu công việc đang được tiến hành sẽ có sự bỏ dở hoặc phá ngang do có khách đến hoặc có tin tức khác l.àm đ.ảo l.ộn công việc. Có tin vui hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Tài l.ộc vào nhanh ra nhanh, nhưng kh.ông nên để vướng mắc, tranh cãi, phiền lòng, có l.ộc ăn, quà tặng.

* Tử vi t.uổi C.anh Tý (Thổ, 64)

Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn. Ngoài ra nếu có mưu sự gì thì dễ bị nghẽn lối, gặp trắc trở, kh.ông nên tranh giành, nhưng vẫn có tài l.ộc hoặc có tin tức t.ốt về công việc. Nhưng nếu là việc cần thiết thì nên cố gắng hoàn thành vì còn nhiều công việc ở phía sau. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hội họp. Gặp lại người xưa. Có người đi xa.

* Xem tử vi t.uổi Mậu Tý (Hỏa, 76 – 16 t.uổi)

Ngày có thiên c.an Quý của ngày hợp hóa thiên c.an Mậu của bản mạng là cát. Nếu công việc đang được tiến hành sẽ có sự bỏ dở hoặc phá ngang do có khách đến hoặc có tin tức khác l.àm đ.ảo l.ộn công việc. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn nhưng cũng gặp trắc trở chút ít. Có nhiều bi.ến động hoặc thay đổi do đã có dự tính trước hoặc có sự thay đổi, gặp gỡ bất ngờ. Có tin vui hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Tài l.ộc khá. Một ngày vui vẻ và tích c.ực, có l.ộc ăn, quà tặng.

2. Tử vi ngày mai 31/12/2023 của t.uổi Sửu

* Tử vi ngày mai t.uổi Đinh Sửu (Thủy, 27)

Ngày có thiên c.an của ngày xung phá thiên c.an của bản mạng. Ngày có nhiều sự trắc trở, khó khăn, dễ gặp rủi ro và gặp chuyện buồn. Tuy nhiên cũng kh.ông nên nản chí nếu đây là cơ hội t.ốt mở ra cho mình tiến lên. Cần nói lên ý kiến của mình một cách khéo léo và bình tĩnh cho mọi người biết để cùng nhau g.iải quyết công việc. Ngày sức khỏe kh.ông t.ốt hoặc có sự phân vân trước vấn đề cần g.iải quyết. Tài l.ộc kém. Kh.ông nên đi khám sức khỏe vào ngày này dễ có kết quả sai, t.iền m.ất tật mang.

* Tử vi t.uổi Ất Sửu (Kim, 39)

Ngày kh.ông t.ốt cho mọi việc. Kh.ông nên mưu cầu hoặc g.iải quyết ngay các công việc quan trọng, mà nên xem xét lại những việc l.àm của mình ở quá khứ mà có sự khiển trách, phiền lòng. Ngày có nhiều tin xấu, hoặc gặp những chuyện kh.ông đâu. Tài l.ộc kém.

* Tử vi t.uổi Quý Sửu (Mộc, 51)

Nên ra đi g.iải quyết công việc. Kh.ông nên bối rối khi gặp những tin kh.ông t.ốt, hoặc cần phải sửa đổi. Ngày có nhiều sự đương đầu với những trở lực khó khăn hoặc tâm t.ình bất an, sức khỏe kh.ông t.ốt. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, quý nhân và có hao t.ốn. Tuy nhiên cần phải cố gắng g.iải quyết kh.ông nên để qua ngày khác.

* Tử vi t.uổi Tân Sửu (Thổ, 63)

Dù là chuyện kh.ông có lợi hay kh.ông cần thiết cũng nên ra đi khi nghe tin kh.ông t.ốt của đồng n.ghiệp, bè bạn, người thân. Kh.ông nên mong cầu những chuyện lớn lao đều khó có kết quả, có thể lại hao t.ốn. Việc như thế nào thì nên l.àm bình thường. Có tin xa. Tài l.ộc vào ra thất thường. Tránh tranh cãi, bàn chuyện người kh.ông t.ốt.

* Tử vi t.uổi Kỷ Sửu (Hỏa, 75)

Nên ra đi g.iải quyết công việc, tuy nhiên nên lấy hòa khí, kh.ông nên tranh cãi. Giới hạn mọi việc giao thiệp. Kh.ông nên bối rối khi gặp những tin kh.ông t.ốt, hoặc cần phải sửa đổi. Ngày có nhiều sự đương đầu với những trở lực khó khăn hoặc tâm t.ình bất an, sức khỏe kh.ông t.ốt. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, quý nhân và có hao t.ốn.

3. Tử vi ngày mai 31/12/2023 của t.uổi Dần

* Tử vi ngày mai t.uổi Mậu Dần (Thổ, 26)

Ngày có thiên c.an Quý của ngày hợp hóa thiên c.an Mậu của bản mạng là cát. L.àm việc gì cũng phải có sức chịu đựng mới có kết quả. Nên cẩn trọng trong mọi việc. Chuyện vui cũng kh.ông vừa ý. Ngày có nhiều sự thay đổi kh.ông giống như mình suy nghĩ. Nên xem xét, tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Tài l.ộc khá. Một ngày vui vẻ và tích c.ực.

* Tử vi t.uổi Bính Dần (Hỏa, 38)

Việc vui chơi chỉ nên giới hạn hoặc chỉ nên nghỉ ngơi, từ chối. Có tin buồn. Ngày có nhiều sự thay đổi kh.ông giống như mình suy nghĩ. Nên đặt nặng vào công việc, chớ nên lơ là. Nên xem xét, tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Sự mong cầu về t.iền bạc còn chậm, khó khăn. Có sự hao t.ốn. Nếu có chỉ là t.iền vay mượn, tạm ứng.

* Tử vi t.uổi Giáp Dần (Thủy, 50)

Nên g.iải quyết các việc đã đến kỳ hạn. Càng để lâu thì càng gặp nhiều bất trắc, thiệt thòi, rắc rối, thị phi, việc càng nặng thêm. Hãy nên đi để g.iải quyết, chớ để người hoặc công việc đến với mình sẽ có nhiều bất lợi.

* Tử vi t.uổi Nhâm Dần (Kim, 62)

Nên cẩn trọng trong mọi việc. Dễ có sự hao t.ốn hoặc c.ực nhọc, trắc trở đưa đến hao tán. Sức khỏe kh.ông t.ốt. Chuyện vui cũng kh.ông vừa ý. Ngày có nhiều sự thay đổi kh.ông giống như mình suy nghĩ. Nên xem xét, tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Sự mong cầu về t.iền bạc còn chậm, khó khăn. Kh.ông nên để người khác nhúng vào chuyện của mình. Nên cẩn trọng khi sử dụng đồ đạc, phương tiện, di chuyển.

* Tử vi t.uổi C.anh Dần (Mộc, 74)

Có quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên nếu hành động kh.ông chu đáo gặp rủi ro phải l.àm lại, hoặc kh.ông nên quyết định mọi việc một cách nhanh chóng, sẽ gặp trở lực. Tin tức chậm chạp. Đề phòng sức khỏe kh.ông t.ốt, hoặc có tin tức kh.ông thuận lợi về m.ặt sức khỏe, t.ình cảm của mình hoặc của người thân. Cẩn trọng về lời nói, văn thư, giấy tờ có sự lầm lẫn khiến mình bị ràng buộc, thị phi, sai hẹn, dời hẹn.

4. Tử vi ngày mai 31/12/2023 của t.uổi Mão

* Tử vi t.uổi Kỷ Mão (Thổ, 25)

Nếu kh.ông phải là việc quan trọng thì nên nghỉ ngơi. Bày vẽ thêm nhiều chuyện chỉ gặp điều kh.ông hay hoặc kh.ông được như ý. Kh.ông nên nhúng tay hoặc bàn tán vào chuyện của người khác. Mọi việc mong cầu đều khó có kết quả. Nên tu bổ, sửa chữa, mua sắm và l.àm những công việc cũ.

* Xem tử vi t.uổi Đinh Mão (Hỏa, 37)

Ngày có thiên c.an của ngày xung phá thiên c.an của bản mạng nên tam hợp địa chi hóa tam tai. Mọi tin tức đến kh.ông nên có sự hấp tấp vội vàng âu lo, hoặc mau chóng quyết định, cũng kh.ông nên tranh cãi, phân trần, sự việc sẽ được g.iải quyết ở ngày khác. Ngày dễ gặp chuyện bất như ý. Đề phòng tiểu nhân. Chỉ thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Nói chung mọi việc hay có sự đ.ảo l.ộn, trắc trở ngoài dự tính. Tuy nhiên vẫn có quý nhân giúp đỡ. Kh.ông nên đi khám sức khỏe vào ngày này dễ có kết quả sai, t.iền m.ất tật mang. Tài l.ộc trung bình.

* Tử vi t.uổi Ất Mão (Thủy, 49)

Chớ nên nông nổi, hấp tấp dễ đ.ánh m.ất uy tín của mình. Ngày có nhiều sự thị phi rắc rối, buồn phiền, khó thành công trong công việc. Dù có êm xuôi cũng gặp trở ngại rủi ro bất ngờ hoặc có người xía vào chuyện của mình gây bất hòa lủng củng nội bộ. Gia đạo bất an, sức khỏe kh.ông t.ốt.

* Tử vi ngày mai t.uổi Quý Mão (Kim, 61)

Sức khỏe kh.ông t.ốt. Ngày nhận được tin xấu. Kh.ông nên tin vào sự xét đoán của mình, sự việc sẽ kh.ông đúng như suy nghĩ. Việc đi lại nên cẩn trọng hoặc hay phải dời hẹn trong sự gặp gỡ. Có hư hại về đồ đạc, vật dụng cần phải mua sắm, tu bổ. Có khách hoặc có tin. Có ăn uống, quà tặng hoặc được mời. Có tài l.ộc. Có quý nhân giúp đỡ.

* Tử vi t.uổi Tân Mão (Mộc, 73)

Có sự đi xa, di chuyển của thân nhân. Chuyện t.ình cảm kh.ông nên có thái độ dứt khoát vì chưa phải l.úc, có tiệc hoặc có khách đến. Cuộc hẹn dễ bị dang dở, chờ đợi lâu l.ắc. Ngày có nhiều tin tức kh.ông t.ốt, hoặc công việc phải l.àm trong sự nhẫn nại khó khăn mới có thể thành công, có kết quả. Kh.ông nên hấp tấp vội vàng thoái lui hoàn toàn kh.ông có lợi. Cẩn trọng khi đi đường hoặc di chuyển, sử dụng xe cộ, máy móc có rủi ro.

5. Tử vi ngày mai 31/12/2023 của t.uổi Thìn

* Tử vi t.uổi C.anh Thìn (Kim, 24 – 84)

Dù gặp sự thuận lợi cũng nên chậm rãi, vừa l.àm vừa thăm dò. Kh.ông nên có sự vồn vã về t.ình cảm khiến cho người khác nghi kỵ. Cần đắn đo trong việc giao hẹn, đính ước, soạn thảo giấy tờ. Có tin xa t.ốt xấu lẫn l.ộn. Sức khỏe kh.ông t.ốt.

* Tử vi t.uổi Mậu Thìn (Mộc, 36 )

Ngày có thiên c.an Quý của ngày hợp hóa thiên c.an Mậu của bản mạng là cát. Mọi việc mong cầu cần phải dựa vào sức hoặc uy tín của người khác thì mới thành công. Tuy nhiên mọi sự đều phải sòng phẳng để tránh sự mích lòng về sau. Nên di chuyển, đi xa. Ngày có nhiều công việc đến dồn dập, cũ cũng như mới, hoặc có nhiều người đến hoặc có nhiều tin tức. Nên thanh toán những gì mình còn dính líu ở quá khứ, hoặc nên g.iải quyết cho xong những việc đã kéo dài từ lâu. Tài l.ộc khá. Một ngày vui vẻ và tích c.ực.

* Tử vi t.uổi Bính Thìn (Thổ, 48)

Chuyện t.ình cảm kh.ông nên hấp tấp, có sự chậm trễ. Trong sự qua lại, giao thiệp chớ nên nói quá lời hoặc xen vào chuyện của người khác, có điều kh.ông hay. Có tin tức về sự thay đổi về công danh cũng như t.ình cảm, hoặc ngày có sự hẹn ước, định kỳ. Nên có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm về nhà cửa, đồ đạc. Có cuộc đi ngắn nhưng cũng kh.ông đem lại kết quả gì, hoặc kh.ông thể đi được.

* Tử vi t.uổi Giáp Thìn (Hỏa, 60)

Chuyện tâm t.ình, t.ình cảm chỉ nên để cho một mình hay biết, sẽ có người kh.ông t.ốt nhúng tay vào chuyện này. Nên bỏ qua mọi dư luận, cũng kh.ông nên tranh cãi. Có tin xa. Có chuyện bực mình, hoặc có trở ngại trong việc mong cầu.

* Tử vi t.uổi Nhâm Thìn (Thủy, 72)

Kh.ông nên quá tính toán về chuyện t.iền bạc, nếu có thì nên chia sẻ. Mọi việc mong cầu cần phải dựa vào sức hoặc uy tín của người khác thì mới thành công. Tuy nhiên mọi sự đều phải sòng phẳng để tránh sự mích lòng về sau. Nên di chuyển, đi xa. Nên thanh toán những gì mình còn dính líu ở quá khứ, hoặc nên g.iải quyết cho xong những việc đã kéo dài từ lâu. Hao tài về giao thiệp, ăn uống, g.iải trí, chữa bệnh.

6. Tử vi ngày mai 31/12/2023 của t.uổi Tỵ

* Tử vi t.uổi Tân Tỵ (Kim, 23 – 83)

Ngày xung của bản mạng. Nếu có toan tính việc đi xa, di chuyển hoặc tiến hành công việc kh.ông nên e ngại sự trắc trở, kh.ông đúng hẹn, kh.ông đúng với dự tính. Mọi việc sẽ có kết quả và có quý nhân, bè bạn giúp đỡ. Tuy nhiên nếu đã thành công thì kh.ông nên tiến thêm dù là chuyện t.ình cảm cũng vậy. Tài l.ộc t.ốt.

* Tử vi ngày mai t.uổi Kỷ Tỵ (Mộc, 35)

Ngày xung của bản mạng. Mọi việc đi lại hoặc tiến hành công việc đều nên cẩn trọng, hay gặp rủi ro, trở ngại, rắc rối, cần phải bỏ sức ra nhiều. Đề phòng có người dòm ngó vào chuyện của mình, hoặc gặp chuyện thị phi, nói xấu, tranh cãi, có tin buồn. Sức khỏe kh.ông t.ốt. Đề phòng rủi ro, t.ai n.ạn. Bày vẽ thêm sẽ gặp nhiều rắc rối, hoặc có những sự việc xảy ra kh.ông đúng như dự tính.

* Tử vi t.uổi Đinh Tỵ (Thổ, 47)

Ngày có thiên c.an của ngày xung phá thiên c.an của bản mạng và còn là ngày có địa chi của ngày xung với địa chi của bản mạng. Có nhiều công việc đến cần phải lo âu g.iải quyết hoặc phải hao t.ốn về sửa chữa, mua sắm. Có cuộc đi ngắn nhưng nên cẩn trọng có sự trắc trở, hư hại. Mọi việc chỉ nên tiến hành bình thường và cẩn trọng. Bày vẽ thêm sẽ gặp nhiều rắc rối, hoặc có những sự việc xảy ra kh.ông đúng như dự tính. Kh.ông nên nhúng tay vào chuyện công danh, t.ình cảm của người khác. Tài l.ộc kém. Kh.ông nên đi khám sức khỏe vào ngày này dễ có kết quả sai, t.iền m.ất tật mang.

* Tử vi t.uổi Ất Tỵ (Hỏa, 59)

Ngày xung của bản mạng. Ngày có nhiều âu lo, ưu phiền, có sự trái ý, gặp nhiều áp lực, trở lực. Nên đề phòng rủi ro, t.ai n.ạn. Có tin xa hoặc có người dự tính việc ra đi. Kh.ông nên dính líu đến chuyện thị phi, công việc của người, l.àm ơn mắc oán. Tài l.ộc trung bình

* Tử vi t.uổi Quý Tỵ (Thủy, 71)

Theo lịch âm dương đây là ngày xung của bản mạng. Đề phòng có người dòm ngó vào chuyện của mình, hoặc gặp chuyện thị phi, nói xấu, tranh cãi, có tin buồn. Sức khỏe kh.ông t.ốt. Đề phòng rủi ro, t.ai n.ạn. Mọi việc chỉ nên tiến hành bình thường. Bày vẽ thêm sẽ gặp nhiều rắc rối, hoặc có những sự việc xảy ra kh.ông đúng như dự tính. Kh.ông nên nhúng tay vào chuyện công danh, t.ình cảm của người khác.

7. Tử vi ngày mai 31/12/2023 của t.uổi Ngọ

* Tử vi t.uổi Nhâm Ngọ (Mộc, 21 – 82)

Về công việc hãy mạnh dạn nêu lên ý kiến của mình. Đề phòng có những sự việc khác xảy ra gây trở ngại. Nếu có ai nhờ mình thay thế hoặc gánh vác trách nhiệm thì cũng nên dè dặt, hoặc mình phải chịu hao t.ốn. Hoặc nếu công việc của mình có gặp trở ngại cũng nên nhờ người khác giúp đỡ, gỡ rối. Có tài l.ộc. Có chuyện vui, có tin tức ở xa, hoặc có sự gặp gỡ.

* Tử vi t.uổi C.anh Ngọ (Thổ, 34)

Có tin xa. Có đám tiệc. Ngày có nhiều sự lo âu, phải bôn ba c.ực nhọc, khó có kết quả như ý muốn. Mọi tin tức mong cầu đều kh.ông t.ốt ngoài dự tính của mình, có sự phật lòng, hoặc bặt tin tức. Có tài l.ộc nhưng dễ hao cho các công việc về tu bổ, sửa chữa, giúp đỡ người thân, bè bạn, hoàn nợ.

* Tử vi t.uổi Mậu Ngọ (Hỏa, 46)

Ngày có thiên c.an Quý của ngày hợp hóa thiên c.an Mậu của bản mạng là cát. Nên tỏ bày ý định của mình cho mọi người hiểu. Dễ có sự trách oán hoặc gặp chuyện trắc trở, buồn phiền. Có tài l.ộc nhưng cũng dễ hao tán. Nếu có ai nhờ mình thay thế hoặc gánh vác trách nhiệm thì cũng nên dè dặt, hoặc mình phải chịu hao t.ốn. Cho nên nếu vì t.ình cảm, ân nghĩa thì nên tiến hành, nếu kh.ông như vậy thì chỉ nên góp ý kiến. Có chuyện vui, có tin xa, hoặc có sự gặp gỡ. Tài l.ộc khá. Một ngày vui vẻ và tích c.ực.

* Tử vi t.uổi Bính Ngọ (Thủy, 58)

Có cuộc đi ngắn hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Dễ hao tài, t.ốn kém về đi lại giao dịch, mua sắm. Nếu có ai nhờ mình thay thế hoặc gánh vác trách nhiệm thì cũng nên dè dặt, hoặc mình phải chịu hao t.ốn. Cho nên nếu vì t.ình cảm, ân nghĩa thì nên tiến hành, nếu kh.ông như vậy thì chỉ nên góp ý kiến.

* Tử vi ngày mai t.uổi Giáp Ngọ (Kim, 70)

Kh.ông nên tranh giành chuyện t.ình cảm hoặc cố chấp lấy quan niệm của mình và tranh cãi. Có tin xa. Hao tài về đám tiệc, hẹn ước. Công việc phải c.ực nhọc mới có kết quả, nên kiên nhẫn. Nếu thấy việc êm xuôi, coi chừng có sự thiếu sót, lầm lẫn, hoặc bị người c.hê bai, kích bác ngấm ngầm.

8. Tử vi ngày mai 31/12/2023 của t.uổi Mùi

* Tử vi ngày mai t.uổi Quý Mùi (Mộc, 21 – 81)

Nên nhẫn nại nếu công việc có gặp sự trắc trở hoặc có những vấn đề về t.ình cảm khó g.iải quyết, sẽ có quý nhân giúp đỡ hoặc có cơ hội. Sức khỏe kh.ông t.ốt. Có tin buồn. Gia đạo bất an. Trong việc giao thiệp nên cẩn trọng về lời nói, dễ bị hiểu lầm, hoặc nghe được những lời than phiền về những chuyện kh.ông đâu. Chỉ nên nghỉ ngơi, kh.ông nên mưu tính sẽ khó có kết quả.

* Tử vi t.uổi Tân Mùi (Thổ, 33)

Khó có công việc gì trong ngày l.àm nên kết quả như ý, hoặc l.àm mà kh.ông được hưởng công lao hoặc phải bỏ dở nửa chừng. Chỉ thuận lợi cho các công việc vặt vãnh thường nhật.

* Tử vi t.uổi Kỷ Mùi (Hỏa, 45)

Nên nhẫn nại nếu công việc có gặp sự trắc trở hoặc có những vấn đề về t.ình cảm khó g.iải quyết, sẽ có quý nhân giúp đỡ hoặc có cơ hội. Sức khỏe kh.ông t.ốt. Có tin buồn. Gia đạo bất an. Trong việc giao thiệp nên cẩn trọng về lời nói, dễ bị hiểu lầm, hoặc nghe được những lời than phiền về những chuyện kh.ông đâu. Chỉ nên nghỉ ngơi, kh.ông nên mưu tính sẽ khó có kết quả.

* Tử vi t.uổi Đinh Mùi (Thủy, 57)

Ngày có thiên c.an của ngày xung phá thiên c.an của bản mạng nên tam hợp địa chi hóa tam tai. Sức khỏe kh.ông t.ốt. Có nhiều chuyện buồn phiền trong lòng. Gia đạo bất an. Nên nhẫn nại nếu công việc có gặp sự trắc trở hoặc có những vấn đề về t.ình cảm khó g.iải quyết. Trong việc giao thiệp nên cẩn trọng về lời nói, dễ bị hiểu lầm, hoặc nghe được những lời than phiền về những chuyện kh.ông đâu. Chỉ nên nghỉ ngơi, kh.ông nên mưu tính sẽ khó có kết quả. Kh.ông nên đi khám sức khỏe vào ngày này dễ có kết quả sai, t.iền m.ất tật mang. Tài l.ộc kém.

* Tử vi t.uổi Ất Mùi (Kim, 69)

Có tin buồn về sức khỏe của thân nhân, bè bạn, hoặc có tin xấu về chăn nuôi, súc vật. Ngày của sự đáo hạn, định kỳ, đến hẹn. Hao tài về mua sắm, tiệc tùng, giao thiệp. Có l.ộc nhỏ.

9. Tử vi ngày mai 31/12/2023 của t.uổi Thân

* Tử vi t.uổi Nhâm Thân (Kim, 32)

Nếu có người đề nghị hoặc có sự trở ngại thì nên thay đổi phương hướng kế hoạch, tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn, t.ốt hơn là giữ nguyên t.ình trạng cũ. Kh.ông nên e ngại sự hao t.ốn về t.iền bạc cũng như thời gian, sẽ có kết quả t.ốt. Chuyện t.ình cảm kh.ông nên hấp tấp, cũng như công việc kh.ông nên tin vào kinh nghiệm vì có nhiều chuyện xảy ra kh.ông đúng với ý nghĩ.

* Tử vi t.uổi C.anh Thân (Mộc, 44)

Việc đến như thế nào thì l.àm như thế ấy. Có tin xa. Ngày có l.ộc nhỏ hoặc có l.ộc ăn, quà cáp, dự tiệc, nhưng kh.ông vừa ý hoặc phải hao t.ốn, hoàn trả, vay mượn. Có cuộc đi ngắn, hoặc có sự sửa chữa, tu bổ, mua sắm về đồ đạc. Chuyện t.ình cảm kh.ông nên đặt nặng vào một người hay một công việc, có sự trách oán. Có người kh.ông đồng ý về chuyện l.àm của mình.

* Tử vi ngày mai t.uổi Mậu Thân (Thổ, 56)

Ngày có thiên c.an Quý của ngày hợp hóa thiên c.an Mậu của bản mạng là cát. Có sự thuận lợi trong việc thay đổi phương hướng kế hoạch, tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn, t.ốt hơn là giữ nguyên t.ình trạng cũ. Kh.ông nên e ngại sự hao t.ốn về t.iền bạc cũng như thời gian, sẽ có kết quả t.ốt. Chuyện t.ình cảm nên cẩn trọng về lời nói, cũng như công việc kh.ông nên tin vào kinh nghiệm vì có nhiều chuyện xảy ra kh.ông đúng với ý nghĩ. Tài l.ộc khá. Một ngày vui vẻ và tích c.ực.

* Tử vi t.uổi Bính Thân (Hỏa, 68)

Nếu thấy khả năng của mình có thể đảm đương thì nên mạnh dạn đảm trách. Bằng ngược lại thì nên chờ vào một dịp khác. Tiến lên có điều kh.ông hay. Dù sao cũng nên tự hoạch định cho mình một hướng đi mới. Kh.ông nên bàn bạc chỉ nên giữ kín. Kh.ông nên e ngại sự hao t.ốn về t.iền bạc cũng như thời gian sẽ có kết quả t.ốt, hoặc được quý nhân giúp đỡ về ý kiến hoặc về vật chất.

* Tử vi t.uổi Giáp Thân (Thủy, 80)

Nên hoàn trả nợ nần dù đó là chuyện t.iền bạc hay là về t.ình cảm. Mối giao hảo này nên giữ lâu dài dù giữa mình và họ có hai lối s.ống khác biệt nhau. Trong công việc nên bỏ ngoài tai mọi dư luận, thị phi. Hãy giữ lấy ý kiến của mình.

10. Tử vi ngày mai 31/12/2023 của t.uổi Dậu

* Tử vi t.uổi Quý Dậu (Kim, 31)

Mọi việc đều khó hoàn tất, dễ gặp những chuyện trái ý. Nên nghỉ ngơi, tu bổ, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Có sự gặp gỡ và hao t.ốn về giao thiệp. Ngày có nhiều sự hư hại hoặc gặp sự trắc trở khó khăn, c.ực nhọc cho công việc cần thiết trong nhà hoặc trong công sở. Sức khỏe kh.ông t.ốt. Có tin buồn. Có tài l.ộc, nhưng hao t.ốn về giao thiệp, tu bổ, mua sắm.

* Tử vi t.uổi Tân Dậu (Mộc, 43)

Việc đến thì nên cố gắng l.àm cho hoàn tất. Sức khỏe kh.ông t.ốt. Cẩn trọng khi đi lại, di chuyển. Ngày có đám tiệc, có sự gặp gỡ. Ngày nhận được nhiều tin tức kh.ông t.ốt về công danh, t.ình cảm, tài l.ộc. Kh.ông nên nhúng tay vào chuyện người hoặc hấp tấp quyết định cho họ đều sai lầm. Có l.ộc nhỏ hoặc quà tặng. Có tin xa, người đi xa.

* Tử vi t.uổi Kỷ Dậu (Thổ, 55)

Mọi việc đều khó hoàn tất, dễ gặp những chuyện trái ý. Nên nghỉ ngơi, tu bổ, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Có sự gặp gỡ và hao t.ốn về giao thiệp. Ngày có nhiều sự hư hại hoặc gặp sự trắc trở khó khăn, c.ực nhọc cho công việc cần thiết trong nhà hoặc trong công sở. Sức khỏe kh.ông t.ốt. Có tin buồn. Có tài l.ộc hoặc có quà tặng.

* Tử vi ngày mai t.uổi Đinh Dậu (Hỏa, 67)

Ngày có thiên c.an của ngày xung phá thiên c.an của bản mạng. Ra đi bất lợi. Ngày có nhiều sự hư hại hoặc gặp sự trắc trở khó khăn, c.ực nhọc cho công việc cần thiết trong nhà hoặc trong công sở. Sức khỏe kh.ông t.ốt. Có tin buồn. Mọi việc đều khó hoàn tất, dễ gặp chuyện trái ý. Nên nghỉ ngơi, tu bổ, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Tài l.ộc kém. Kh.ông nên đi khám sức khỏe vào ngày này dễ có kết quả sai, t.iền m.ất tật mang.

* Tử vi t.uổi Ất Dậu (Thủy, 19 – 79)

Việc gì có thể bỏ qua, bỏ bớt thì nên giới hạn, kh.ông nên tiến hành. Kể cả những chuyện kh.ông vui, mích lòng cũng kh.ông nên để ý. Đừng nhúng tay vào chuyện của người khác kh.ông t.ốt. Nên g.iải quyết những công việc đã có dự tính, hẹn ước từ trước. Có cuộc đi ngắn hoặc có sự thay đổi chút ít về chuyện l.àm ăn.

11. Tử vi ngày mai 31/12/2023 của t.uổi Tuất

* Tử vi t.uổi Giáp Tuất (Hỏa, 30)

Có nhiều sự thay đổi hoán cải trong công việc. Nếu công việc đã xong cần phải xem xét lại sẽ có điều thiếu sót, hoặc nảy s.inh thêm vấn đề khiến phải sửa chữa l.àm lại, bị khiển trách. Có tin tức về sức khỏe, t.ình cảm của thân nhân, bè bạn. Ngày chủ thị phi, phê bình, l.àm ơn mắc oán, buồn phiền. Chuyện t.ình cảm đã đến l.úc bị kết thúc, phá ngang. Tài l.ộc trung bình.

* Tử vi t.uổi Nhâm Tuất (Thủy, 42)

Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ dù là chuyện t.ốt hay xấu cũng vậy, nên chấp nhận và tìm phương hướng g.iải quyết. Tuy nhiên l.àm gì cũng kh.ông nên để mình bị ràng buộc, áp lực, rất dễ có những chuyện xảy ra l.àm đ.ảo l.ộn t.ình thế khiến mình phải lo toan. Có cuộc đi ngắn. Kh.ông nên bày vẽ thêm nhiều chuyện, dễ hao, tuy nhiên cũng gặp quý nhân giúp đỡ, hoặc có chuyện vui..

* Tử vi t.uổi C.anh Tuất (Kim, 54)

Tất cả mọi việc có liên quan đến giấy tờ, văn tự, đơn xin phải c.ực nhọc mới có kết quả. Nên cẩn trọng có sự s.ơ sót, hư hại, lủng củng. Ngày thuận lợi cho việc tu bổ, sửa sang, bỏ những việc hoặc đồ đạc cũ. Có tài l.ộc. Có tin vui của bè bạn, thân nhân ở xa. L.àm gì cũng nên tự mình g.iải quyết mới có kết quả. Kh.ông nên tin vào người khác.

* Tử vi ngày mai t.uổi Mậu Tuất (Mộc, 67)

Ngày có thiên c.an Quý của ngày hợp hóa thiên c.an Mậu của bản mạng là cát. Nếu công việc đã xong thì phải xem xét lại. L.àm gì cũng kh.ông nên để mình bị ràng buộc, áp lực, rất dễ có những chuyện xảy ra l.àm đ.ảo l.ộn t.ình thế khiến mình phải lo toan. Có cuộc đi ngắn. Ngày kh.ông nên quyết định mọi chuyện chưa phải là l.úc kết thúc. Kh.ông nên bày vẽ thêm nhiều chuyện, dễ hao t.ốn, tuy nhiên cũng gặp quý nhân giúp đỡ, hoặc có chuyện vui. Tài l.ộc khá. Một ngày vui vẻ và tích c.ực.

* Tử vi t.uổi Bính Tuất (Thổ, 78)

Nếu kh.ông phải là chuyện của mình thì kh.ông nên vướng vào. Có nhiều sự bất hòa, bất mãn, trắc trở khó khăn trong nội bộ người thân, bè bạn, đồng sự. Do đó, công việc khó có sự trôi chảy, hay gặp trở ngại, bị bỏ dở, dễ có sự sai sót. Ngày kh.ông nên quyết định những chuyện lớn.

12. Tử vi ngày mai 31/12/2023 của t.uổi Hợi

* Tử vi t.uổi Ất Hợi (Hỏa, 29)

Ngày t.uổi của bản mạng. Dễ có sự hiểu lầm hoặc l.àm ơn mắc oán. Kh.ông nên nhúng tay vào chuyện người. Mọi việc nên để tự nhiên và cũng kh.ông nên bày vẽ thêm nhiều chuyện dễ gặp sự phiền lòng, hao t.ốn.

* Tử vi t.uổi Quý Hợi (Thủy, 41)

Ngày t.uổi của bản mạng. Mọi việc nên cẩn trọng, có tin buồn. Mọi việc đều nên nhẫn nhịn, sức khỏe kh.ông t.ốt. Nên dùng t.ình cảm để g.iải quyết mọi việc, kh.ông nên có sự đương đầu. Nếu có thể g.iải quyết công việc bằng sự hao t.ốn tài l.ộc thì cũng nên. Sự việc chớ để kéo dài thêm nữa. Hao t.ốn về giao thiệp hoặc gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tu bổ, sửa chữa, mua sắm

* Tử vi t.uổi Tân Hợi (Kim, 53)

Ngày t.uổi của bản mạng. Có tin tức sa thải, nghỉ việc, thuyên chuyển, ưu phiền, rắc rối, xung đột, bệnh tật, t.ai n.ạn giữa mình và người thân, bè bạn trong công sở hoặc trong gia đạo. Có tin thay đổi chỗ ở, văn phòng, nơi kinh doanh. Ngày có nhiều bất lợi, mọi sự đều phải cẩn trọng. Đừng vì tự ái, bất mãn, khó khăn mà l.àm liều sẽ có sự thiệt thòi. Có tin buồn.

* Tử vi ngày mai t.uổi Kỷ Hợi (Mộc, 65)

Ngày t.uổi của bản mạng. Mọi việc nên cẩn trọng, có tin buồn. Mọi việc đều nên nhẫn nhịn, sức khỏe kh.ông t.ốt. Nên dùng t.ình cảm để g.iải quyết mọi việc, kh.ông nên có sự đương đầu. Nếu có thể g.iải quyết công việc bằng sự hao t.ốn tài l.ộc thì cũng nên. Sự việc chớ để kéo dài thêm nữa. Hao t.ốn về giao thiệp hoặc gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tu bổ, sửa chữa, mua sắm.

* Tử vi t.uổi Đinh Hợi (Thổ, 77)

Ngày có thiên c.an của ngày xung phá thiên c.an của bản mạng nên tam hợp địa chi hóa tam tai. Lại còn là ngày t.uổi của bản mạng. Nên dùng t.ình cảm để g.iải quyết mọi việc, kh.ông nên có sự đương đầu. Nếu có thể g.iải quyết công việc bằng sự hao t.ốn tài l.ộc thì cũng nên. Sự việc chớ để kéo dài thêm nữa. Hao t.ốn về giao thiệp hoặc gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Tài l.ộc khó khăn. Kh.ông nên đi khám sức khỏe vào ngày này dễ có kết quả sai, t.iền m.ất tật mang.

Trên đây là tử vi 12 con giáp 60 hoa giáp ngày 31/12/2023, mong rằng những dự b.áo trên đây sẽ giúp bạn một ngày mới t.ốt lành nhất.

Theo Chuyên gia phong th.ủy Song Hà

* Th.ông tin chỉ mang tính th.am khảo, chiêm nghiệm