Dự b.áo tử vi ngày mai 17/1/2024 của 12 con giáp theo từng t.uổi

Dự b.áo tử vi ngày mai 17/1/2024 của 12 con giáp theo từng t.uổi

Xem dự b.áo tử vi ngày mai 17/1 của 12 con giáp, 60 hoa giáp giúp bạn biết về công việc, t.iền bạc, t.ình cảm căn mệnh theo từng t.uổi đầy đủ, chi t.iết.

Tử vi thứ 4 của 12 con giáp ngày 17 tháng 1 năm 2024 dương lịch.

Tử vi thứ 4 của 12 con giáp ngày 17 tháng 1 năm 2024 dương lịch.

1. Tử vi ngày mai 17/1/2024 của t.uổi Tý

– Tử vi t.uổi Bính Tý (Thủy, 28 nam La Hầu nữ Kế Đô): Kh.ông nên mưu sự chuyện lớn lao sẽ bị nghẽn lối. Cần phải biết kiềm chế sự nóng tính, vội vã của mình trước mọi trở lực khó khăn, ràng buộc. Ngay trong việc di chuyển, đi xa, hoặc mong cầu tin tức cũng nên cẩn trọng. Sức khỏe kh.ông t.ốt. Ngày có nhiều sự bi.ến chuyển nhanh chóng, t.ốt xấu lẫn l.ộn, nên dè dặt. Cần nghiên cứu lại các nguồn tin, hoặc chỉ có tin kh.ông t.ốt. Nên tin cậy vào ý kiến của người khác.

– Tử vi t.uổi Giáp Tý (Kim, 40 nam Thái Bạch nữ Thái Âm): Ngày có thiên c.an của ngày xung phá thiên c.an t.uổi của bản mạng nên tam hợp địa chi hóa thành tam tai là rất xấu. Mọi sự sẽ kh.ông hề dễ dàng, nếu có l.àm ăn được thì lại đề phòng đau ốm cho mình hoặc thân nhân. Kh.ông nên đi khám sức khỏe vào ngày này dễ có kết quả sai, t.iền m.ất tật mang. Tài l.ộc trung bình.

– Tử vi ngày mai của t.uổi Nhâm Tý (Mộc, 52 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Chỉ nên ngồi yên, chờ gặp quý nhân giúp đỡ, hoặc chờ một cơ hội khác. Ngày chỉ thích hợp với những người l.àm ngành nghề có liên quan đến pháp luật, y tế. Có tin xa. Kh.ông nên mưu sự hoặc tiến hành công việc sẽ gặp nhiều khó khăn bất lợi. Có nhiều áp lực do người và hoàn cảnh gây nên, sự việc xảy ra kh.ông đúng với ý định của mình. Ngày có nhiều chuyện ưu phiền bực bội hoặc sức khỏe kh.ông t.ốt, việc l.àm kh.ông có kết quả.

– Tử vi t.uổi C.anh Tý (Thổ, 64 nam La Hầu nữ Kế Đô): Có nhiều công việc đến cần phải g.iải quyết. Ngày có nhiều công việc bận rộn. Việc mong cầu về công danh, tài l.ộc sẽ có kết quả nhưng chậm, hoặc chỉ là tin ngoài hành lang. Công việc tuy có trở ngại chút ít nhưng nếu bền chí thì vẫn có kết quả, kh.ông nên chán nản. Có tin buồn. Cẩn trọng về sức khỏe kh.ông được t.ốt.

– Xem tử vi t.uổi Mậu Tý (Hỏa, 76): Chỉ nên ngồi yên, chờ gặp quý nhân giúp đỡ che chở, hoặc chờ cơ hội khác. Chỉ thích hợp với những người l.àm nghề có liên quan đến pháp luật, y tế. Có tin xa. Kh.ông nên mưu sự hoặc tiến hành công việc sẽ gặp nhiều khó khăn bất lợi. Ngày có nhiều áp lực do người và hoàn cảnh gây nên. Sự việc xảy ra kh.ông đúng với ý định của mình. Ngày có nhiều chuyện ưu phiền bực bội hoặc sức khỏe kh.ông t.ốt, việc l.àm kh.ông có kết quả.

2. Tử vi ngày mai 17/1/2024 của t.uổi Sửu

– Tử vi ngày mai của t.uổi Đinh Sửu (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Th.ủy Diệu): Việc gì đã có tính toán thì nên tiến hành. Dù có sự trắc trở, khó khăn nhưng sẽ có hậu quả t.ốt. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Kh.ông nên mưu cầu những chuyện lớn lao sẽ kh.ông thành công.

– Tử vi t.uổi Ất Sửu (Kim, 39 nam Th.ủy Diệu nữ Mộc Đức): Ngày có thiên c.an C.anh của ngày hợp hóa cùng thiên c.an Ất của bản mạng nên vẫn khá ổn. Kh.ông nên đi quá xa hoặc mong cầu những chuyện lớn lao thì lợi và hại sẽ đi đôi. Sự mong cầu về t.iền bạc kh.ông được như ý hoặc chậm chạp. Có tin buồn về chuyện t.ình cảm, gia đạo, nội bộ hoặc có sự trái ý, bất hòa trong nội bộ, trong t.ình thân. Tuy nhiên vẫn là một ngày thuận lợi cho bạn.

– Tử vi của t.uổi Quý Sửu (Mộc, 51 nam Vân Hán nữ La Hầu): L.àm việc gì cũng kh.ông nên để mình bị kẹt, vướng víu ngay cả những chuyện kh.ông có lợi. Nên hòa thuận, tùy vào hoàn cảnh xảy ra như thế nào thì l.àm như thế ấy. Có l.ộc nhỏ, hoặc được l.ộc ăn, quà tặng. Nên quay trở về nơi chốn cũ hoặc chỉ nên ngồi yên. Có tin tức của bè bạn, người thân. Ngày t.ốt cho việc tổng kết, thu dọn, chấm dứt cho một công đoạn l.àm ăn, đi xa.

– Tử vi t.uổi Tân Sửu (Thổ, 63 nam Mộc Đức nữ Th.ủy Diệu) Chủ Nhật cho biết bản mệnh kh.ông nên đi quá xa hoặc mong cầu những chuyện lớn lao thì lợi và hại sẽ đi đôi. Sự mong cầu về t.iền bạc kh.ông được như ý hoặc chậm chạp. Nếu có thì cũng phải hao t.ốn hoặc gặp chuyện bực mình. Có tin buồn về chuyện t.ình cảm, sức khỏe, gia đạo, nội bộ có sự trái ý, bất hòa.

– Tử vi t.uổi Kỷ Sửu (Hỏa, 75): L.àm việc gì cũng kh.ông nên để mình bị kẹt, vướng víu ngay cả những chuyện kh.ông có lợi. Nên hòa thuận, tùy vào hoàn cảnh xảy ra như thế nào thì l.àm như thế ấy. Có l.ộc nhỏ, hoặc được l.ộc ăn, quà tặng. Nên quay trở về nơi chốn cũ hoặc chỉ nên ngồi yên. Có tin tức của bè bạn, người thân. Ngày t.ốt cho việc tổng kết, thu dọn, chấm dứt cho một công đoạn l.àm ăn, đi xa.

3. Tử vi ngày mai 17/1/2024 của t.uổi Dần

– Tử vi ngày mai của t.uổi Mậu Dần (Thổ, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Chỉ nên ngồi yên tại chỗ, kh.ông nên tính toán, di chuyển, tìm kiếm sẽ kh.ông có kết quả. Ngày xấu, nếu được sự yên bình là điềm t.ốt. Ngày gặp những chuyện kh.ông đâu. Nếu có việc l.àm thì dễ bị nhiều áp lực khó khăn. Đề phòng có người kích bác hoặc chơi xấu mình. Gia đạo bất an có tin buồn, hoặc tin tức kh.ông đến, hoặc đến mà kh.ông được như ý bị từ chối.

– Tử vi của t.uổi Bính Dần (Hỏa, 38 nam Thổ Tú nữ Vân Hán): Sự mong cầu về công danh t.ình cảm có thể bị đ.ảo l.ộn hoặc đứng chựng, bỏ dở. Có rất nhiều điều khổ tâm, chịu đựng. Gia đạo bất an, có chuyện buồn. Ngày xấu, chỉ nên an phận, kh.ông nên manh động. Nếu là người có phước đức lớn, tuy kh.ông có gì thiệt hại, nhưng cũng nhận được nhiều tin tức xấu của gia đạo, người thân, bè bạn. Đề phòng khẩu thiệt, thị phi, tai tiếng.

– Tử vi t.uổi Giáp Dần (Thủy, 50 nam Thái Dương nữ Thổ Tú): Ngày có thiên c.an của ngày xung phá thiên c.an t.uổi của bản mạng là xấu. Có quý nhân hoặc có đồng sự, bạn bè t.ốt giúp đỡ mình hoặc cho tin tức, ý kiến hay trong công việc. Sức khỏe kh.ông t.ốt. Muốn thành công phải bỏ nhiều công sức, nỗ lực, và phải tiến hành nhanh chóng mới có kết quả. Gặp lại người xưa. Có người đi xa. Tài l.ộc trung bình. Kh.ông nên đi khám sức khỏe vào ngày này dễ có kết quả sai, t.iền m.ất tật mang.

– Tử vi của t.uổi Nhâm Dần (Kim, 62 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Chỉ nên ngồi yên tại chỗ, kh.ông nên tính toán, di chuyển, tìm kiếm sẽ kh.ông có kết quả. Ngày xấu, nếu được sự yên bình là điềm t.ốt. Ngày gặp những chuyện kh.ông đâu. Nếu có việc l.àm thì dễ bị nhiều áp lực khó khăn. Đề phòng có người kích bác hoặc chơi xấu mình. Gia đạo bất an có tin buồn, hoặc tin tức kh.ông đến, hoặc đến mà kh.ông được như ý bị từ chối.

– Tử vi t.uổi C.anh Dần (Mộc, 74): Tất cả sự thành bại của mình đều tùy thuộc vào kết quả t.ốt hay xấu trong công việc của quý nhân, hoặc người cấp trên, đồng sự với mình. Tuy nhiên đây cũng kh.ông phải là ngày t.ốt cho các công việc l.àm ăn lớn, cầu tài, sẽ bị phá ngang nửa chừng, việc xảy ra ngoài ý muốn. Tâm t.ình bất an, có chuyện buồn, hay lo, gặp trở ngại. Có nhiều áp lực đến với mình trong công việc cũng như t.ình cảm cần phải g.iải quyết. Tài l.ộc nhỏ hoặc chậm chạp. Dễ hao tài. Sự mong cầu về đi xa hoặc thay đổi hoàn cảnh hiện tại chưa t.ốt.

4. Tử vi ngày mai 17/1/2024 của t.uổi Mão

– Tử vi của t.uổi Kỷ Mão (Thổ, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Bản mệnh ngày mai trong ngày có sự thay đổi, hoặc đến hạn phải tiến hành hoặc kết thúc chấm dứt một công việc, hay chuyện t.ình cảm. Có khách, bè bạn đến, hoặc có tin của họ. Có tài l.ộc, có hỷ sự, hoặc có l.ộc ăn, quà tặng, tiệc tùng. Tuy nhiên mọi việc cũng kh.ông nên mong cầu hoặc th.am dự quá đáng lại trở thành chuyện kh.ông vui, hao tán.

– Xem tử vi t.uổi Đinh Mão (Hỏa, 37 nam La Hầu nữ Kế Đô): chính là ngày có đám tiệc hoặc có tin tức của thân nhân, bè bạn. Đã đến l.úc phải thay đổi kh.ông nên theo đường hướng cũ, dù bước đầu có gặp khó khăn nhưng vẫn có kết quả t.ốt ở tương lai. Cần nhất kh.ông nên chán nản, bỏ ngang sẽ kh.ông tìm lại được. T.ình cảm t.ốt. Tài l.ộc khó khăn, dễ hao, hoặc có hỷ sự, gặp quý nhân.

– Tử vi của t.uổi Ất Mão (Thủy, 49 nam Thái Bạch nữ Thái Âm): Ngày có thiên c.an C.anh của ngày hợp hóa cùng thiên c.an Ất của bản mạng nên vẫn khá ổn. Có sự thay đổi về công việc, phương hướng, kế hoạch. Công trình lo toan bấy lâu nay có sự kết thúc tuy có khó khăn, sửa chữa hoặc bị kiểm tra đôi chút. Sự mong cầu về t.iền bạc chưa có kết quả nhanh chóng nhưng tương lai sẽ đem lại điềm t.ốt. Có hỷ sự. Kh.ông nên bàn đến chuyện người dễ gặp thị phi trách mắng, hờn giận do lỡ lời. Tuy nhiên vẫn là một ngày thuận lợi cho bạn.

– Tử vi của t.uổi Quý Mão (Kim, 61 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Ngày có sự thay đổi, hoặc đến hạn phải tiến hành, hoặc kết thúc chấm dứt một công việc, hay chuyện t.ình cảm. Có khách, bè bạn đến, hoặc có tin của họ. Có tài l.ộc, có hỷ sự, hoặc có l.ộc ăn, quà tặng, tiệc tùng. Tuy nhiên mọi việc cũng kh.ông nên mong cầu hoặc th.am dự quá đáng lại trở thành chuyện kh.ông vui, hao tán.

– Tử vi t.uổi Tân Mão (Mộc, 73): Có sự thay đổi về công việc, phương hướng, kế hoạch, tu bổ, mua sắm, sửa chữa. Có người đến nhờ mình giúp đỡ, nhưng kh.ông nên bao đồng, chỉ nên thực hiện theo những gì mình có trong tay. Có tin buồn. Sự mong cầu về t.iền bạc chưa có kết quả nhanh chóng nhưng tương lai sẽ đem lại điềm t.ốt. Có hỷ sự. Kh.ông nên bàn đến chuyện người dễ gặp thị phi trách mắng, hờn giận do lỡ lời.

5. Tử vi ngày mai 17/1/2024 của t.uổi Thìn

– Tử vi của t.uổi C.anh Thìn (Kim, 24 nam Vân Hán nữ La Hầu – 84 nam Th.ủy Diệu nữ Mộc Đức): Ngày t.uổi của bản mạng. Nên cẩn trọng về sức khỏe. Tâm t.ình bất an. Kh.ông nên vội vã hấp tấp khi sự việc xảy ra, mà chỉ nên hành động như thường ngày. Có sự cầm giữ t.iền bạc của người khác, hoặc có mà phải có sự phân chia. Ngày có sự tu bổ hoặc sửa chữa về phương tiện máy móc xe cộ. Cầu đi xa hoặc muốn thay đổi hiện trạng, hoàn cảnh phải có sự chờ đợi, chậm trễ chút ít.

– Tử vi t.uổi Mậu Thìn (Mộc, 36 nam Mộc Đức nữ Th.ủy Diệu): t.ốt hơn là hãy chỉ nên chăm chú vào một chuyện, kh.ông nên ô.m đồm công việc. Hãy bình tĩnh dù sự việc có khó khăn đến đâu cũng có phương cách g.iải quyết. Sức khỏe kh.ông t.ốt. Gia đạo bất an. Tuy nhiên cũng có được cơ hội để g.iải trừ. Nếu kh.ông phải là việc hệ trọng thì nên nghỉ ngơi.

– Tử vi ngày của t.uổi Bính Thìn (Thổ, 48 nam Th.ủy Diệu nữ Mộc Đức): Ngày t.uổi của bản mạng, kh.ông nên cưỡng cầu những việc lớn lao, tiến hành giao dịch hoặc hẹn ước. Nên xem xét lại những gì mình đã nói hoặc hứa hẹn ở quá khứ có sự s.ơ sót nào hay kh.ông. Chỉ nên an phận và nghỉ ngơi, hoặc chỉnh đốn lại các công việc nhà, văn phòng. Càng cẩn trọng thì bớt sự âu lo. Có tin buồn.

– Tử vi t.uổi Giáp Thìn (Hỏa, 60 nam Vân Hán nữ La Hầu): Ngày có thiên c.an của ngày xung phá thiên c.an t.uổi của bản mạng nên tam hợp địa chi hóa thành tam tai là rất xấu. Ngày t.uổi của bản mạng. Nên cẩn trọng về sức khỏe. Tâm t.ình bất an. Kh.ông nên vội vã hấp tấp khi sự việc xảy ra, mà chỉ nên hành động như thường ngày. Sẽ có tin đến. Tài l.ộc bình thường. Có sự cầm giữ t.iền bạc của người khác, hoặc có mà phải có sự phân chia. Ngày có sự tu bổ hoặc sửa chữa về phương tiện máy móc xe cộ. Cầu đi xa hoặc muốn thay đổi hiện trạng, hoàn cảnh phải có sự chờ đợi, chậm trễ chút ít. Kh.ông nên đi khám sức khỏe vào ngày này dễ có kết quả sai, t.iền m.ất tật mang.

– Tử vi t.uổi Nhâm Thìn (Thủy, 72): Ngày t.uổi của bản mạng. Hãy chỉ nên chăm chú vào một chuyện, kh.ông nên ô.m đồm công việc. Hãy bình tĩnh dù sự việc có khó khăn đến đâu cũng có phương cách g.iải quyết. Sức khỏe kh.ông t.ốt. Gia đạo bất an. Tuy nhiên cũng có được cơ hội để g.iải trừ. Nếu kh.ông phải là việc hệ trọng thì nên nghỉ ngơi. Có tin xa.

6. Tử vi ngày mai 17/1/2024 của t.uổi Tỵ

– Tử vi của t.uổi Tân Tỵ (Kim, 23 nam Thái Dương nữ Thổ Tú – 83 nam Thổ Tú nữ Vân Hán): Mọi việc đều kh.ông nên hấp tấp, vội vàng khi có gặp sự sai hẹn, lỡ hẹn, chậm trễ. Mọi việc dễ bị phá ngang, hoặc có rủi ro, chuyện buồn. Nên có sự tu bổ sửa chữa chỉnh trang, mua sắm đồ đạc vật dụng cho nhà cửa, văn phòng. Sự mong cầu về t.iền bạc còn chậm hoặc có mà kh.ông được như ý. Có tin tức về công việc đã kết thúc, hoặc có tin mới về công việc sắp tới đã được dự tính trước.

– Tử vi ngày mai t.uổi Kỷ Tỵ (Mộc, 35 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Nếu có cuộc hẹn thì nên chờ đợi, có sự dời hẹn, chậm trễ. Công việc của người khác kh.ông nên nhúng tay vào dễ bị hiểu lầm, m.ất của. Tránh mọi chuyện thị phi, tranh cãi trong gia đạo cũng như ở văn phòng. Có người đến quấy rối. Nên có sự hoàn trả nợ nần về t.iền bạc cũng như về ân t.ình nghĩa lụy, sự chung đ.ụng về l.àm ăn, giao dịch sẽ có kết quả lâu dài. Có tin xa.

– Tử vi t.uổi Đinh Tỵ (Thổ, 46 nam La Hầu nữ Kế Đô): Tử vi xem thấy bạn có tin mới. Nếu là chuyện t.ình cảm thì kh.ông nên vội vã quyết định, nên nhẫn nại chờ đợi kể cả về m.ặt công việc. Cần tránh mọi sự thị phi tranh luận kh.ông đưa đến kết quả t.ốt, dù ở trong tiệc vui cũng vậy. Tài l.ộc vào nhanh ra nhanh. Ngày có sự mua sắm, tu bổ, chi dụng cho những việc đến hạn kỳ. Kh.ông nên dính líu đến chuyện của người khác dễ mích lòng, l.àm ơn nên oán.

– Tử vi t.uổi Ất Tỵ (Hỏa, 59 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) Ngày có thiên c.an C.anh của ngày hợp hóa cùng thiên c.an Ất của bản mạng nên vẫn khá ổn. Nhận thấy bản mệnh có sự tu bổ sửa chữa, chỉnh trang, mua sắm đồ đạc vật dụng cho nhà cửa, văn phòng. Sự mong cầu t.iền bạc còn chậm hoặc có mà kh.ông như ý. Có tin về công việc đã kết thúc, hoặc có tin mới về công việc sắp tới đã được dự tính trước. Tuy nhiên vẫn là một ngày thuận lợi cho bạn.

– Tử vi t.uổi Quý Tỵ (Thủy, 71): Nên có sự hoàn trả nợ nần về t.iền bạc cũng như về ân t.ình nghĩa lụy, sự chung đ.ụng về l.àm ăn, giao dịch sẽ có kết quả lâu dài. Có tin xa. Nếu có cuộc hẹn thì nên chờ đợi, có sự dời hẹn, chậm trễ. Công việc của người khác kh.ông nên nhúng tay vào dễ bị hiểu lầm, m.ất của. Tránh mọi chuyện thị phi, tranh cãi trong gia đạo cũng như ở văn phòng. Có người đến quấy rối.

7. Tử vi ngày mai 17/1/2024 của t.uổi Ngọ

– Tử vi của t.uổi Nhâm Ngọ (Mộc, 22 nam Thái Bạch nữ Thái Âm – 82 nam La Hầu nữ Kế Đô): Đề phòng chuyện thị phi, tranh cãi, khẩu thiệt. Trường hợp mà có người đến với mình chỉ là người gặp hoạn nạn muốn nhờ vả mình. Ngày kh.ông nên có sự đính ước, hẹn ước, dễ gặp sự p.hản bội. Kh.ông nên toan tính trước vì sự việc sẽ xảy ra trái ngược, nhất là trong vấn đề t.iền bạc, có sự chi dụng cho công việc ở quá khứ. Có sự bất trắc trong các vấn đề đi đứng, sử dụng xe cộ, máy móc.

– Tử vi của t.uổi C.anh Ngọ (Thổ, 34 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Sẽ nhận được nhiều tin tức đến khiến mình phải lo toan g.iải quyết những công việc cần gấp. Có quý nhân hoặc khách đến đem tin có sự thay đổi về đường hướng l.àm ăn, hoặc thay đổi về công việc. Sức khỏe kh.ông được t.ốt, tâm t.ình bất an. Có tài l.ộc nhưng c.ực nhọc do t.ình thế có nhiều bi.ến chuyển khiến mình phải nhu thuận theo dòng. T.iền bạc vào nhanh ra nhanh. Có tin tức ở xa.

– Tử vi của t.uổi Mậu Ngọ (Hỏa, 46 nam La Hầu nữ Kế Đô): Bản mệnh kh.ông nên toan tính trước vì sự việc sẽ xảy ra trái ngược, nhất là trong vấn đề t.iền bạc, có sự chi dụng cho công việc ở quá khứ. Có sự bất trắc trong các vấn đề đi đứng, sử dụng xe cộ, máy móc. Đề phòng chuyện thị phi, tranh cãi, khẩu thiệt. Nếu có người đến với mình chỉ là người gặp hoạn nạn muốn nhờ vả mình. Ngày kh.ông nên có sự đính ước, hẹn ước, dễ gặp sự p.hản bội.

– Tử vi của t.uổi Bính Ngọ (Thủy, 58 nam Thái Bạch nữ Thái Âm): Bản mệnh t.ốt nhất nên bỏ mặc chuyện thị phi, tai tiếng, lời trách oán, và chỉ nên giữ thái độ im lặng và kiên nhẫn trong công việc. Đề phòng các t.ai n.ạn rủi ro. Sức khỏe kh.ông t.ốt. Kh.ông nên tin cẩn vào mọi tin tức đến trong ngày, nếu là tin t.ốt. Cũng kh.ông nên quá lo ngại nếu là tin xấu. Nên giữ lời hứa, sự ước hẹn. Cần phải bình tĩnh để g.iải quyết, kh.ông nên để hoàn cảnh khó khăn hiện tại lôi cuốn, bị dụ dẫn.

– Tử vi của t.uổi Giáp Ngọ (Kim, 70 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Ngày có thiên c.an của ngày xung phá thiên c.an t.uổi của bản mạng là xấu. Vận t.ình cảm hay kết bạn, đính ước, hẹn ước phải có sự dè chừng, dễ vướng vào cảnh lôi thôi, tiến thoái lưỡng nan. Kh.ông nên bao đồng, l.àm ơn mắc oán, nhất là kh.ông cho vay t.iền cá nhân, cho mượn t.iền cá nhân vào ngày này. Cần phải có sự suy nghĩ hoặc th.am khảo, chờ thêm tin tức mới, hoặc chỉ đồng ý trên nguyên tắc, bằng miệng. Tài l.ộc trung bình. Kh.ông nên đi khám sức khỏe vào ngày này dễ có kết quả sai, t.iền m.ất tật mang.

8. Tử vi ngày mai 17/1/2024 của t.uổi Mùi

– Tử vi t.uổi Quý Mùi (Mộc, 21 nam Th.ủy Diệu nữ Mộc Đức – 81 nam Mộc Đức nữ Th.ủy Diệu): Trường hợp nếu như cần di chuyển, đi xa, cần phải hỏi tin tức một lần nữa cho chính x.ác. Sự hẹn hò, hẹn ước chưa được như ý nhưng kh.ông phải là xấu. Tất cả chỉ nên nằm trong sự tr.ao đổi, thảo luận, bàn bạc, lập kế hoạch. Chưa phải là l.úc tiến hành. Có tin xa. Có l.ộc nhỏ, hoặc có việc lợi l.ộc, sự thuận lợi đến với mình, trong nhóm có người bất đồng ý kiến với mình, hao tài về giao thiệp.

– Tử vi t.uổi Tân Mùi (Thổ, 33 nam Vân Hán nữ La Hầu): bản mệnh cần đề phòng có người chơi xấu, hoặc có sự bội ước. Có tin buồn hoặc tin xấu của thân nhân, bè bạn, hoặc có người đến nhờ vả mình giúp đỡ. Nếu là người l.àm về kinh tế nên có sự nhẫn nại với khách hàng, nhưng cũng kh.ông nên vì quá t.ình cảm mà gặp sự thiệt thòi, hoặc phải miễn cưỡng mà l.àm sẽ kh.ông có lợi cho cả đôi bên. Tài l.ộc nhỏ.

– Tử vi của t.uổi Kỷ Mùi (Hỏa, 45 nam Mộc Đức nữ Th.ủy Diệu): Trong ngày nếu như cần di chuyển, đi xa, cần phải hỏi tin tức một lần nữa cho chính x.ác. Sự hẹn ước chưa được như ý nhưng kh.ông phải là xấu. Tất cả chỉ nên nằm trong sự tr.ao đổi, thảo luận, bàn bạc, lập kế hoạch. Chưa phải là l.úc tiến hành. Có tin xa. Có l.ộc nhỏ, hoặc có việc lợi l.ộc, sự thuận lợi đến với mình, trong nhóm có người đồng ý kiến với mình.

– Tử vi t.uổi Đinh Mùi (Thủy, 57 nam Th.ủy Diệu nữ Mộc Đức) bản mệnh nên sẵn sàng hao t.ốn về những chuyện nhỏ mới có kết quả. Có tin xa. Có người đến nhờ mình giúp đỡ hoặc hỏi ý kiến. Chính mình nếu muốn toan tính việc gì cũng nên tìm gặp quý nhân xin ý kiến. Do đó mọi sự tính toán chỉ nên ở trong giai đoạn th.am khảo, tìm hiểu. Kh.ông nên vội vã tiến hành, nên ngồi tại chỗ chờ đợi.

– Tử vi của t.uổi Ất Mùi (Kim, 69 nam Vân Hán nữ La Hầu): Ngày có thiên c.an C.anh của ngày hợp hóa cùng thiên c.an Ất của bản mạng nên vẫn khá ổn. Có tin buồn hoặc tin xấu của thân nhân, bè bạn, hoặc có người đến nhờ vả mình giúp đỡ. Nếu là người l.àm về kinh tế nên có sự nhẫn nại với khách hàng, nhưng cũng kh.ông nên vì quá t.ình cảm mà gặp sự thiệt thòi, hoặc phải miễn cưỡng mà l.àm sẽ kh.ông có lợi cho cả đôi bên. Tuy nhiên vẫn là một ngày thuận lợi cho bạn. Có l.ộc nhỏ.

9. Tử vi ngày mai 17/1/2024 của t.uổi Thân

– Tử vi t.uổi Nhâm Thân (Kim, 32 nam Thái Dương nữ Thổ Tú): tuy có tài l.ộc cũng vướng phải khó khăn, trắc trở, hoặc phải chi dụng cho những việc cần thiết, định kỳ. Có quá nhiều chuyện phải lo âu, tâm t.ình bất an. Cẩn trọng các việc có liên quan đến pháp luật, rủi ro, buồn phiền, tang tóc, t.ai n.ạn, đau ốm. Mọi việc mong cầu dễ gặp điều bất trắc. Cẩn thận về lời ăn tiếng nói đưa đến bất hòa, xung đột.

– Tử vi của t.uổi C.anh Thân (Mộc, 44 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Là ngày sẽ nhận nhiều tin tức t.ốt xấu lẫn l.ộn đến về công danh cũng như về t.ình cảm. Có tài l.ộc vào nhanh ra nhanh. Sức khỏe kh.ông t.ốt. Ngày có quá nhiều sự bận rộn, lo âu. Gặp quý nhân hoặc bạn bè đến. Cẩn trọng khi di chuyển. Hấp tấp vội vàng kh.ông có lợi. Có tin buồn hoặc có tin tức khiến mình phải lo toan, đùm bọc.

– Tử vi của t.uổi Mậu Thân (Thổ, 56 nam Thổ Tú nữ Vân Hán): Là ngày xấu cho nên nếu có tài l.ộc cũng phải c.ực nhọc, khó khăn, trắc trở, hoặc phải chi dụng cho những việc cần thiết, đáo hạn, định kỳ. Có quá nhiều chuyện phải lo âu, tâm t.ình bất an. Cẩn trọng các việc có liên quan đến pháp luật, hoặc gặp rủi ro, buồn phiền, tang tóc, t.ai n.ạn, đau ốm. Mọi việc mong cầu dễ gặp điều bất trắc. Cẩn thận về lời ăn tiếng nói đưa đến bất hòa, xung đột.

– Tử vi của t.uổi Bính Thân (Hỏa, 68 nam Thái Dương nữ Thổ Tú): Bản mệnh có sự bất hòa, và lủng củng trong nội bộ hoặc quan hệ với người khác. Kh.ông nên mưu sự, có nhiều rủi ro, tính toán sai lầm. Cần dè dặt từ lời ăn tiếng nói cho đến sự cư xử, sẽ gặp nhiều chuyện buồn phiền rắc rối. Gia đạo bất an. Nếu mong cầu về việc giấy tờ, tin tức thì nên kiên nhẫn, tin đến chậm, hoặc có đến cũng kh.ông vừa ý. Khách hoặc bè bạn, người thân đến chỉ mang tin buồn.

– Tử vi t.uổi Giáp Thân (Thủy, 20 – 80): Ngày có thiên c.an của ngày xung phá thiên c.an t.uổi của bản mạng nên tam hợp địa chi hóa thành tam tai là rất xấu. Chuyện công danh, t.ình cảm, tài l.ộc nếu đến thì nên l.àm ngay. Khi bắt đầu có lợi thì nên dừng bước. Chú ý kh.ông cho vay t.iền cá nhân, cho mượn t.iền cá nhân vào ngày này. Sự lợi l.ộc có thể đến chậm hoặc chỉ là có tin, hoặc được sự giúp đỡ của quý nhân. Tài l.ộc trung bình. Kh.ông nên đi khám sức khỏe vào ngày này dễ có kết quả sai, t.iền m.ất tật mang.

10. Tử vi ngày mai 17/1/2024 của t.uổi Dậu

– Tử vi của t.uổi Quý Dậu (Kim, 31 nam Thái Bạch nữ Thái Âm): Mọi việc đều diễn ra một cách nhanh chóng, và có sự bi.ến chuyển, đ.ảo l.ộn. Chính vì vậy mà bản mệnh kh.ông nên vội vã nêu ý kiến của mình. Hãy chờ đợi và lắng nghe những ý kiến của người khác. Sự thỏa thuận, hẹn ước ở quá khứ nay có sự thay đổi ở người. Có l.ộc nhỏ hoặc có l.ộc ăn, tin vui. Sự cầu mong về hỷ sự, thi cử, công danh có kết quả.

– Tử vi t.uổi Tân Dậu (Mộc, 43 nam Kế Đô nữ Thái Dương): mọi việc nên hoạt động bình thường. Ngay cả trong chuyện t.ình cảm, giao thiệp cũng phải có chuyện dè dặt. Đừng tưởng tất cả đều có ý như mình đã nghĩ. Kh.ông nên tin cẩn về lời nói, lời hứa. Dễ hao tài. Dù thấy có cơ hội phát triển hoặc muốn tiến thêm cũng nên chậm rãi, hoặc nên bàn thảo kỹ lưỡng rồi hãy quyết định. Có tin xa.

– Tử vi của t.uổi Kỷ Dậu (Thổ, 55 nam La Hầu nữ Kế Đô): ngày mai là ngày mà mọi việc xảy ra rất nhanh, sẽ có sự bi.ến chuyển, đ.ảo l.ộn. Do đó kh.ông nên vội vã nêu ý kiến của mình. Hãy chờ đợi và lắng nghe những ý kiến của người khác. Sự thỏa thuận, hẹn ước ở quá khứ nay có sự thay đổi ở người. Có l.ộc nhỏ hoặc có l.ộc ăn, tin vui. Sự cầu mong về hỷ sự, thi cử, công danh có kết quả.

– Tử vi của t.uổi Đinh Dậu (Hỏa, 67 nam Thái Bạch nữ Thái Âm): Cho thấy rằng bản mệnh nên thay đổi ý định, công việc dù có chút ít khó khăn ngăn trở. Tuy nhiên vẫn có quý nhân hoặc gặp được cơ hội t.ốt. Chỉ nên lắng nghe ý kiến của khác, nhưng phải tự mình quyết định. Hoặc kh.ông nên bàn hoặc nhúng tay vào những chuyện kh.ông dính líu đến quyền lợi của mình. Cẩn trọng có sự đổ lỗi hoặc phải gánh vác trách nhiệm một cách vô cớ. Tài l.ộc kh.ông được như ý.

– Tử vi của t.uổi Ất Dậu (Thủy, 19, nam La Hầu nữ Kế Đô, 79 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Ngày có thiên c.an C.anh của ngày hợp hóa cùng thiên c.an Ất của bản mạng nên vẫn khá ổn. Với bản mệnh mọi việc nên hoạt động một cách bình thường. Dù thấy có cơ hội phát triển hoặc muốn tiến thêm cũng nên chậm rãi, hoặc nên bàn thảo kỹ lưỡng rồi hãy quyết định. Có tin tức ở xa. Tuy nhiên vẫn là một ngày thuận lợi cho bạn.

11. Tử vi ngày mai 17/1/2024 của t.uổi Tuất

– Tử vi t.uổi Giáp Tuất (Hỏa, 30 nam Th.ủy Diệu nữ Mộc Đức): Ngày có thiên c.an của ngày xung phá thiên c.an t.uổi của bản mạng là xấu. Đồng thời là ngày xung của bản mạng. Chú ý kh.ông cho vay t.iền cá nhân, cho mượn t.iền cá nhân vào ngày này. Nên đề phòng sức khỏe, kh.ông nên h.am công tiếc việc sẽ xảy ra chuyện kh.ông hay. Có người đến b.áo tin buồn về công danh, sức khỏe, bản mạng của người thân nhưng kh.ông phải là chuyện lớn đối với mình. Kh.ông nên đi khám sức khỏe vào ngày này dễ có kết quả sai, t.iền m.ất tật mang. Tài l.ộc kém.

– Tử vi t.uổi Nhâm Tuất (Thủy, 42 nam Vân Hán nữ La Hầu): Trong ngày mai bản mệnh kh.ông nên mưu cầu những chuyện lớn lao sẽ có hại. Tin tức đến đều kh.ông có lợi. Nếu có khách đến cũng kh.ông đem lại điều lợi cho mình, chỉ là ý kiến thoáng qua. Mọi việc kh.ông thể g.iải quyết trọn vẹn. Dù có tài l.ộc cũng phải có sự hao tán về nhờ vả, giúp đỡ, giao dịch, giao thiệp.

– Tử vi của t.uổi C.anh Tuất (Kim, 54 nam Mộc Đức nữ Th.ủy Diệu): Bản mệnh dễ nhận tài l.ộc, có quý nhân giúp đỡ. Công việc đến thì nên nhanh chóng g.iải quyết kh.ông nên để chậm trễ sẽ m.ất cơ hội. Nghe tin tức xấu về bản mạng, sức khỏe, công danh, t.ình cảm, tài l.ộc của người thân, bè bạn.

– Tử vi của t.uổi Mậu Tuất (Mộc, 66 nam Th.ủy Diệu nữ Mộc Đức): Bản mệnh ngày mai kh.ông nên mưu cầu những chuyện lớn lao sẽ có hại. Mọi tin tức đến đều kh.ông có lợi. Nếu có khách đến cũng kh.ông đem lại điều lợi cho mình, chỉ là ý kiến thoáng qua. Mọi việc kh.ông thể g.iải quyết trọn vẹn. Dù có tài l.ộc cũng phải có sự hao tán về nhờ vả, giúp đỡ, giao dịch, giao thiệp.

– Tử vi t.uổi Bính Tuất (Thổ, 78): Ngày xung của bản mạng. Nên thực hiện hoặc tiến hành những công việc đã có sự dự định trước. Đề phòng sự việc xảy ra, có sự trắc trở hoặc kh.ông đúng với ý nghĩ. Nếu có mong cầu về t.iền bạc, tài l.ộc thì cũng phải chật vật khó khăn mà cũng kh.ông được như ý. Đề phòng tiểu nhân, hoặc do sự lầm lẫn của họ đem đến sự thiệt hại cho mình.

12. Tử vi ngày mai 17/1/2024 của t.uổi Hợi

– Tử vi t.uổi Ất Hợi (Hỏa, 29 nam Thổ Tú nữ Vân Hán): Ngày có thiên c.an C.anh của ngày hợp hóa cùng thiên c.an Ất của bản mạng nên vẫn khá ổn, sẽ có tin tức ở xa. Có người đến nhờ mình giúp đỡ hoặc giúp về ý kiến. Có tin tức t.ốt về tài l.ộc, nhưng dễ hao vì giao thiệp, chia sẻ. Có cuộc vui ngắn.

Một ngày vui vẻ và tích c.ực.

– Tử vi của t.uổi Quý Hợi (Thủy, 41 nam Thái Dương nữ Thổ Tú): Bản mệnh cho dù gặp sự thuận lợi cũng nên chậm rãi, vừa l.àm vừa thăm dò. Kh.ông nên có sự vồn vã về t.ình cảm khiến cho người khác nghi kỵ. Cần đắn đo trong việc giao hẹn, đính ước, soạn thảo giấy tờ. Có tin xa t.ốt xấu lẫn l.ộn. Sức khỏe kh.ông t.ốt.

– Tử vi t.uổi Tân Hợi (Kim, 53 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Với Tân Hợi trong ngày mai chuyện giao du t.ình cảm, ước hẹn, hò hẹn coi chừng chỉ là lời nói suông, hoặc kh.ông có được kết quả gì, chỉ là sự chờ đợi, khó khăn, buồn phiền, hao t.ốn. Có tin xa. Có người đến nhờ mình giúp đỡ hoặc giúp về ý kiến, nhưng cũng kh.ông nên nhúng tay vào chuyện của người, n.goại trừ vì t.ình nghĩa mà mình phải hy s.inh.

– Tử vi của t.uổi Kỷ Hợi (Mộc, 65 nam Thổ Tú nữ Vân Hán): Cho dù là bản mệnh gặp sự thuận lợi cũng nên chậm rãi, vừa l.àm vừa thăm dò. Kh.ông nên có sự vồn vã về t.ình cảm khiến cho người khác nghi kỵ. Cần đắn đo trong việc giao hẹn, đính ước, soạn thảo giấy tờ. Có tin tức ở xa t.ốt xấu lẫn l.ộn.

– Tử vi t.uổi Đinh Hợi (Thổ, 77): Có tin xa về công danh, sức khỏe của mình và người thân. Có tài l.ộc nhưng chậm, có hỷ sự, có l.ộc ăn nhưng phải hao t.ốn hoặc đóng góp. Thuận lợi trong việc sửa chữa, tu bổ văn phòng, đồ đạc. Mọi công việc nên ở trong t.ình trạng bình thường, khai triển thêm kh.ông có lợi. T.ình cảm t.ốt.

Trên đây là tử vi 12 con giáp 60 hoa giáp ngày 17/1/2024, mong rằng những dự b.áo trên đây sẽ giúp bạn chủ động trong công việc, sự n.ghiệp và các mối quan hệ cá nhân để có một ngày mới suôn sẻ.

Theo Chuyên gia phong th.ủy Song Hà

* Th.ông tin chỉ mang tính th.am khảo, chiêm nghiệm