Con cái chắc chắn sẽ kh.ông muốn b.áo hiếu với 3 kiểu cha mẹ này: Đó là 3 kiểu cha mẹ nào?

Những thói quen và tính cách của trẻ đều được học từ nhỏ. Nhiều cha mẹ phớt lờ đi hành vi sai trái của mình, l.úc nào cũng bao biện cho con cái. Kết quả là con cái kh.ông có ý thức hiếu thảo với cha mẹ sau này.

Cha mẹ quá xem thường con cái

Một s.ố gia đình thì cha mẹ miệng nói yêu các con bằng nhau, gì cũng đối xử công bằng nhưng thực tế nhà nào cũng có sự thiên vị con cái. Nếu là đứa trẻ được thiên vị, cưng chiều thì chúng sẽ cảm thấy mình là tất cả, chúng dựa vào cha mẹ chiều để tác oai tác quái. Những đứa con kh.ông được cha mẹ coi trọng thì ngay từ nhỏ chúng ta đã m.ất niềm tin vào gia đình, từ nhỏ cha mẹ kh.ông thương nên lớn lên chúng sẽ có tâm lý chống đối cha mẹ.

Về già nếu cha mẹ muốn có được sự quan tâm đồng đều từ các con thì nhất định phải thương con cái bằng nhau. Đừng đứa khinh đứa trọng rồi về già hối hận khi con cái kh.ông hiếu thảo với mình.

Cha mẹ mặc kệ con cái

Những thói quen và tính cách của trẻ đều được học từ nhỏ. Nhiều cha mẹ phớt lờ đi hành vi sai trái của mình, l.úc nào cũng bao biện cho con cái. Kết quả là con cái kh.ông có ý thức hiếu thảo với cha mẹ sau này.

Đồng thời thì t.ình yêu của cha mẹ cũng l.àm cho con cái bị suy yếu đi ý thức s.ống biết ơn với cha mẹ. Thậm chí khi lớn lên, chúng sẽ cho rằng t.ình yêu và sự tử tế của cha mẹ dành cho con cái là điều đương nhiên.

Cha mẹ kh.ông l.àm gương

Cha mẹ chính là người thầy đầu tiên của con cái, nếu cha mẹ kh.ông t.ốt thì những thói xấu đó con cái sẽ học theo,

Nhất là trong gia đình có cha mẹ vô hình, kh.ông th.am gia quá trình nuôi dạy con cái thì sau này chúng cũng sẽ kh.ông t.ình cảm với cha mẹ.

Dù hiếu thảo với cha mẹ chính là đạo đức truyền thống được cả xã hội ủng hộ, nhưng cách l.àm, cách ứng xử của cha mẹ thực sự khiến con cái khó hiếu kính với cha mẹ. T.uổi già cô đơn, con cái xa lánh là điều dễ hiểu.

Thay vì trách móc con cái kh.ông hiếu thảo, cha mẹ nên l.àm t.ốt việc của mình khi còn trẻ, l.àm gương t.ốt cho con cháu.

Nguồn : https://www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn/con-cai-chac-chan-se-khong-muon-bao-hieu-voi-3-kieu-cha-me-nay-do-la-3-kieu-cha-me-nao-758303.html