Vì sao biển s.ố xe 5 s.ố có dấu chấm ngăn cách ở giữa: Lý do nhiều người kh.ông thể ngờ tới

Vì sao biển s.ố xe 5 s.ố có dấu chấm ngăn cách ở giữa: Lý do nhiều người kh.ông thể ngờ tới

Dù có thể nhìn thấy mỗi ngày nhưng kh.ông phải ai cũng hiểu vì sao biển s.ố xe 5 s.ố lại có 1 dấu chấm ở sau chữ s.ố thứ 3.

Biển s.ố xe có công dụng để “định danh” cho những phương tiện này cũng như kiểm soát trong các vấn đề giao th.ông, an ninh, mua bán xe…Tuy nhiên, dù đó là vật dụng hết sức quen thuộc nhưng kh.ông phải ai cũng hiểu vì sao trong biển s.ố xe 5 s.ố lại có một dấu chấm.

Th.ông thường, dấu chấm ngăn cách giữa 3 chữ s.ố đầu với 2 chữ s.ố sau (tính từ trái sang phải). Ý nghĩa đầu tiên có thể lý g.iải cho sự xuất hiện của dấu chấm này đó chính là giúp biển s.ố xe trở nên dễ nhớ hơn. Theo một s.ố nghiên cứu khoa học và theo các chuyên gia khoa thần kinh học, khi phải nhớ một dãy s.ố ngẫu nhiên có 5 chữ s.ố, não bộ của con người bắt đầu gặp nhiều trở ngại và rất khó để nhớ. Thế nhưng, khi có một dấu chấm ngăn cách thành một cụm ngắt quãng 3 s.ố hoặc 2 s.ố thì sẽ dễ dàng ghi nhớ hơn nhiều, khả năng nhớ được chính x.ác cũng cao hơn.

Bên cạnh đó, cũng có một s.ố ý kiến cho rằng việc đặt thêm dấu chấm ở các biển s.ố xe 5 s.ố sẽ giúp mở rộng kho s.ố cho các đăng ký xe mới trong tương lai hơn là việc chỉ đơn thuần sử dụng 5 chữ s.ố. Ý kiến này khá hợp lý và nhận được sự đồng t.ình của nhiều khách hàng. Theo đó, quy tắc này là chỉ cần thay đổi vị trí dấu chấm là kho s.ố đã được bổ sung thêm rất nhiều biển s.ố xe mới mà kh.ông bị trùng lặp với những biển s.ố xe cũ đã được cung cấp trước đó.

M.ặt khác còn có một lý do khác là trong nghiệp vụ của công an giao th.ông, cách này sẽ giúp ích cho việc áp dụng phương pháp loại trừ trong quá trình x.ác minh và tìm kiếm biển kiểm soát mà người l.àm chứng kh.ông nhớ hết 5 con s.ố hay ảnh chụp kh.ông đủ 5 con s.ố.