S.ố điện thоại có “đầu Ӏạ” này gọi đến: 99% Ӏà s.ố Ӏừа đảо, chớ dại mà nghe

L.ừa đ.ảo qua điện thoại mặc dù là chiêu cũ nhưng nạn nhân luôn mới và s.ố lượng người sập bẫy ngày càng nhiều. Với chiêu trò này, người dân có thể bị m.ất t.iền dù chỉ cần nhận một cuộc gọi.

Các đầu s.ố mà bạn kh.ông nên nghe

Đầu tiên hãy cùng bài viết tổng hợp qua những s.ố điện thoại kh.ông nên nghe th.ông qua đầu s.ố nhận diện dưới đây nhé.

Danh sách đầu s.ố điện thoại quốc tế kh.ông nên bắt máy và gọi lại bao gồm +224, +232, +252, +231, +247, +375, +381, +371, +563, +255, +370,…

Các đầu s.ố trong nước có dấu hiệu l.ừa đ.ảo thường thấy nên cảnh giác có thể kể đến như +1900, +024, +028.

Bạn có thể dựa vào những đặc điểm sau để nhận biết s.ố điện thoại l.ừa đ.ảo:

Nguồn gốc cuộc gọi kh.ông rõ ràng

Yêu cầu cung cấp th.ông tin cá nhân của mình

Sử dụng mã vùng quốc tế kh.ông quen thuộc

Cảnh giác với các cuộc gọi đến từ các nước lạ

Nếu bạn hoài nghi về một s.ố điện thoại lạ thì hãy tìm kiếm th.ông tin của nó trên internet để tìm hiểu những gì liên quan tới nó hay có bất kỳ b.áo cáo về hành vi l.ừa đ.ảo nào kh.ông. Hãy nhớ rằng cảnh giác và thận trọng luôn là điều tiên quyết đối với bất kỳ ai khi tiếp nhận các cuộc gọi từ s.ố điện thoại lạ nào đó.

Rủi ro khi nghe những s.ố điện thoại lạ

Trước khi đi vào tổng hợp danh sách cụ thể những s.ố điện thoại kh.ông nên nghe thì hãy cùng bài viết điểm qua một s.ố rủi ro thường gặp khi nghe các s.ố điện thoại lạ dưới đây nhé.

Nghe s.ố máy lá có thể dẫn đến người dùng bị từ toàn bộ s.ố t.iền mình có trong tài khoản di động.

Nghe s.ố điện thoại lạ có thể bị k.ẻ xấu đ.ánh cắp th.ông tin hoặc l.ừa đ.ảo để thu thập th.ông tin cá nhân.

Khi nghe các s.ố máy lạ có thể dẫn đến rủi ro g.iả mạo yêu cầu cung cấp th.ông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP x.ác thực qua điện thoại để rút sạch toàn bộ s.ố t.iền trong tài khoản.

Cần l.àm gì khi nhận được cuộc gọi có dấu hiệu l.ừa đ.ảo?

Từ 1/11/2022, Bộ Th.ông tin và Truyền th.ông cùng các doanh n.ghiệp viễn th.ông triển khai, mở rộng việc tiếp nhận p.hản ánh về cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu l.ừa đ.ảo.

Khi nhận cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu l.ừa đ.ảo, người dùng có thể gọi tới đầu s.ố 156 để cung cấp th.ông tin về s.ố điện thoại vừa gọi đến, trích dẫn một s.ố nội dung liên quan, theo hướng dẫn của bộ phận chăm sóc khách hàng.

Ngoài việc gọi tới đầu s.ố 156, người dân cũng có thể gửi tin nhắn p.hản ánh cuộc gọi l.ừa đ.ảo th.ông qua đầu s.ố 156. Nếu cuộc gọi rác, cú pháp nhắn tin là V (s.ố điện thoại) (nội dung cuộc gọi) gửi 156 hoặc 5656.

Nếu cuộc gọi l.ừa đ.ảo, nhắn tin theo cú pháp LD (s.ố điện thoại) (nội dung cuộc gọi) gửi 156 hoặc 5656.

Nguồn : https://phunutoday.vn/so-dien-thoai-co-dau-la-nay-goi-den-99-la-so-lua-dao-cho-dai-ma-nghe-d390625.html