Phụ nữ s.inh đủ 2 con trước 35 t.uổi ở những tỉnh thành này sẽ được khen thưởng và tặng t.iền

Phụ nữ s.inh đủ 2 con trước 35 t.uổi ở những tỉnh thành này sẽ được khen thưởng và tặng t.iền

Nhằm khuyến khích duy trì vững chắc mức s.inh, phụ nữ s.inh đủ 2 con trước năm 35 t.uổi ở 21 tỉnh thành tại Việt Nam sẽ được khen thưởng hoặc tặng t.iền.

Theo nghiên cứu khoa học, phụ nữ nên s.inh con trước năm 35 t.uổi để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và b.é. Phụ nữ dưới 35 t.uổi thường có ít nguy cơ gặp các vấn đề t.hai kỳ, như t.hai n.goại tử (t.ỷ lệ t.hai n.goại tử g.iảm khi nữ có t.uổi dưới 35), và các vấn đề sức khỏe t.hai nhi khác.

Dưới 35 t.uổi, t.ỷ lệ thành công của quá trình s.inh con tự nhiên cao hơn. Cơ hội thụ tinh và mang t.hai tự nhiên là lớn hơn so với phụ nữ trên 35 t.uổi. Ngoài ra, phụ nữ trẻ thường có cơ hội hồi phục sau s.inh nhanh hơn và ít khả năng gặp các vấn đề sức khỏe sau s.inh phức tạp.

Phụ nữ được khuyến khích s.inh con trước 35 t.uổi

Các nghiên cứu đã cho thấy rằng người mẹ trẻ có thể có sự khả năng tương tác t.ốt hơn với con cái và có năng lượng t.ốt hơn để chăm sóc và nuôi dưỡng cho con. Đồng thời, việc s.inh con trước 35 t.uổi có thể giúp phụ nữ tập trung vào sự n.ghiệp và xây dựng tài chính riêng trước khi có con, giúp họ có sự đ.ộc lập tài chính.

Nhằm khuyến khích duy trì mức s.inh, một s.ố tỉnh thành đã áp dụng cơ chế khen thưởng đối với phụ nữ dưới 35 t.uổi s.inh đủ 2 con. Cụ thể, tại Điểm b Khoản 2 Điều 3 của Th.ông tư s.ố 01/2021/TT-BYT về nội dung khuyến khích duy trì vững chắc mức s.inh thay thế như sau:

Tại các tỉnh thuộc vùng mức s.inh thấp theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ:

a) Tập thể – Xã 03 năm liên tục đạt và vượt t.ỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ t.uổi s.inh đ.ẻ s.inh đủ 02 (hai) con được đề xuất Ủy ban nhân dân cấp huyện khen thưởng kèm theo hỗ trợ bằng t.iền hoặc hiện vật. – Xã 05 năm liên tục đạt và vượt t.ỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ t.uổi s.inh đ.ẻ s.inh đủ 02 (hai) con được đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khen thưởng kèm theo hỗ trợ bằng t.iền hoặc hiện vật.

b) Cá nhân Căn cứ vào thực tiễn, địa phương lựa chọn, quyết định khen thưởng, hỗ trợ t.iền hoặc hiện vật cho phụ nữ s.inh đủ hai con trước 35 t.uổi.

Phụ nữ s.inh đủ 2 con dưới 35 t.uổi tại 21 tỉnh thành ở Việt Nam theo quy định sẽ được khen thưởng và tặng t.iền

Vùng mức s.inh thấp bao gồm 21 tỉnh và thành phố sau đây: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Hậu Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Khánh Hòa, Long An, Bạc Liêu, Tây Ninh, Sóc Trăng, Cà Mau, Đồng Nai, Bình Thuận, T.iền Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Bến Tre, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Kiên Giang.

Theo quy định này, những phụ nữ s.inh đủ 2 con trước t.uổi 35 sẽ được khuyến khích và hỗ trợ tùy thuộc vào vùng địa lý mà họ đang s.inh s.ống thuộc các tỉnh thành như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Hậu Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Khánh Hòa, Long An, Bạc Liêu, Tây Ninh, Sóc Trăng, Cà Mau, Đồng Nai, Bình Thuận, T.iền Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Bến Tre, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Kiên Giang.

Các chính sách khen thưởng và hỗ trợ t.iền hoặc hiện vật trong lĩnh vực dân s.ố được áp dụng cho những đối tượng nào?

Điều 2 của Th.ông tư 01/2021/TT-BYT x.ác định những đối tượng được khen thưởng và hỗ trợ t.iền hoặc hiện vật trong lĩnh vực dân s.ố như sau:

Tập thể: Các cấp th.ôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu và tương đương (gọi chung là th.ôn); xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) thực hiện công tác dân s.ố một cách hiệu quả.

Cá nhân: Các công dân Việt Nam cư trú trên lãnh thổ Việt Nam th.am gia tích c.ực vào công tác dân s.ố.

Bằng khen và t.iền thưởng của một phụ nữ dưới 35 t.uổi s.inh đủ 2 con

Tại các tỉnh thuộc vùng mức s.inh thấp theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ:

a) Tập thể:

Xã, sau khi duy trì t.ỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ t.uổi s.inh đ.ẻ đã có ít nhất 02 (hai) con trong suốt 03 năm liên tiếp, sẽ được đề xuất Ủy ban nhân dân cấp huyện khen thưởng kèm theo hỗ trợ bằng t.iền hoặc hiện vật.

Xã, sau khi duy trì t.ỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ t.uổi s.inh đ.ẻ đã có ít nhất 02 (hai) con trong suốt 05 năm liên tiếp, sẽ được đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khen thưởng kèm theo hỗ trợ bằng t.iền hoặc hiện vật.

b) Cá nhân:

Các quyết định về việc khen thưởng và hỗ trợ t.iền hoặc hiện vật cho phụ nữ s.inh đủ hai con trước 35 t.uổi sẽ dựa trên t.ình hình thực tế của từng địa phương và được địa phương tự quyết định và thi hành dựa trên mục tiêu chính sách dân s.ố và thực tiễn cụ thể của họ.

Tại các tỉnh thuộc vùng mức s.inh thay thế theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các chính quyền địa phương sẽ dựa trên mục tiêu chính sách dân s.ố và t.ình hình cụ thể để lựa chọn và quyết định các nội dung cụ thể về khuyến khích và hỗ trợ đối với tập thể và cá nhân, như đã được quy định trong chính sách.

Về phần nguồn kinh phí để thực hiện các chính sách khuyến khích và hỗ trợ bằng t.iền hoặc hiện vật, đó là các tập thể và cá nhân đã thực hiện t.ốt công tác dân s.ố sẽ được tài trợ từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.

Theo www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn

Copy
https://www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn/tinh-thanh-nao-khen-thuong-cho-phu-nu-sinh-du-2-con-truoc-35-tuoi-750755.html