Những t.uổi đẹp để xông đất năm Giáp Thìn 2024: 1 t.uổi này đến nhà thì tài l.ộc dồi dào cả năm ăn kh.ông hết

Dưới đây là những con giáp có ᴛử ʋi giúp xông đất ᵭầʋ năm rất t.ốt mà gia chủ nào cũng nên biết.

T.uổi đẹp xông đất cho t.uổi Sửu

•T.uổi t.ốt xông đất, xông nhà, mở hàng cho gia chủ Quý Sửu nên chọn: Đinh Dậu 1957 (Khá), Nhâm Tý 1972 (Khá), Tân Dậu 1981 (Khá), Bính Tɦâɴ 1956 (Khá), Mậu Tý 1948 (Khá), Ất Tỵ 1965 (Khá), Ất Dậu 1945 (Trung Ɓìɴɦ).

•T.uổi TỐT nên chọn: C.anh Tý 1960 (T.ốt), Kỷ Dậu 1969 (T.ốt), Đinh Tỵ 1977 (T.ốt), Đinh Hợi 1947 (Khá), Ất Dậu 1945 (Khá), Nhâm Tý 1972 (Khá), Giáp Tý 1984 ( khá), C.anh Ngọ 1990 (Khá), Bính Tý 1996 (Khá), Mậu Dần 1998 (Khá).

•T.uổi TỐT nên chọn: Kỷ Dậu 1969 (T.ốt), Bính Tɦâɴ 1956 (Khá), C.anh Tý 1960 (Khá), Mậu Tý 1948 (Khá), Ất Tỵ 1965 (Khá), Nhâm Tý 1972 (Khá), Tân Dậu 1981 (Khá).

•T.uổi TỐT nên chọn: Nhâm Tý 1972 (T.ốt), Kỷ Tỵ 1989 (T.ốt), Tân Dậu 1981 (T.ốt), Kỷ Hợi 1959 (Khá), C.anh Tɦâɴ 1980 (Khá), Kỷ Dậu 1969 (Khá), Nhâm Ngọ 2002 (Khá), C.anh Dần 1950 (Khá), Giáp Tý 1984 (Khá), Nhâm Tɦâɴ 1992 (Khá), 1996 Bính Tý ( khá).

•T.uổi TỐT nên chọn: Kỷ Dậu 1969 (T.ốt), Nhâm Tý 1972 (T.ốt), Tân Dậu 1981 (T.ốt), Kỷ Tỵ 1989 (T.ốt), C.anh Tý 1960 (T.ốt), Đinh Tỵ 1977 (T.ốt), Kỷ Hợi 1959 (Khá), C.anh Tɦâɴ 1980 (Khá), Đinh Hợi 1947 (Khá).

T.uổi đẹp xông đất cho t.uổi Dần

T.uổi TỐT nên chọn: Kỷ Hợi 1959 (T.ốt), Nhâm Tý 1972 (T.ốt), Nhâm Ngọ 2002 (T.ốt), Tân Dậu 1981 (Khá), Kỷ Tỵ 1989 (Khá), Kỷ Dậu 1969 (Khá), Tân Mão 1951 (Khá), 1975 Ất Mão ( khá), Giáp Ngọ 1954 (Trung Ɓìɴɦ).

T.uổi TỐT nên chọn: Kỷ Dậu 1969 (T.ốt), Tân Dậu 1981 (T.ốt), Đinh Mão 1987 ( khá), Kỷ Hợi 1959 (Khá), C.anh Tý 1960 (Khá), Đinh Hợi 1947 (Khá), Bính Tuất 1946 (Khá), Tân Mão 1951 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá).

T.uổi TỐT nên chọn: Kỷ Dậu 1969 (T.ốt), Quý Mão 1963 ( khá), C.anh Tý 1960 (Khá), Đinh Hợi 1947 (Khá), C.anh Ngọ 1990 (Khá), Kỷ Mão 1999 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá), Bính Tuất 1946 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá).

T.uổi đẹp xông đất cho t.uổi Mão

T.uổi TỐT nên chọn: Kỷ Hợi 1959 (T.ốt), C.anh Tɦâɴ 1980 (T.ốt), C.anh Dần 1950 (Khá), Nhâm Tý 1972 (Khá), 1974 Giáp Dần (Khá), Kỷ Tỵ 1989 (Khá), Nhâm Ngọ 2002 (Khá), Quý Mùi 2003 (Khá),

T.uổi TỐT nên chọn: Kỷ Hợi 1959 (T.ốt), Đinh Hợi 1947 (T.ốt), Nhâm Tý 1972 (Khá), C.anh Tɦâɴ 1980 (Khá), Kỷ Tỵ 1989 (Khá), 1986 Bính Dần (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá).

T.uổi TỐT nên chọn: Đinh Hợi 1947 (Khá), 1962 Nhâm Dần (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Tân Sửu 1961 (Trung Ɓìɴɦ), C.anh Tý 1960 (Trung Ɓìɴɦ), Bính Tuất 1946 (Trung Ɓìɴɦ).

T.uổi TỐT nên chọn: Kỷ Hợi 1959 (Khá), Bính Tɦâɴ 1956 (Khá), 1950 C.anh Dần (khá), Kỷ Mùi 1979 (Khá), C.anh Tɦâɴ 1980 (Khá), Bính Dần 1986 (Khá), Kỷ Tỵ 1989 (Khá), Ất Hợi 1995 (Khá), Giáp Tɦâɴ 1944 (Trung Ɓìɴɦ), Kỷ Sửu 1949 (Trung Ɓìɴɦ), Nhâm Tý 1972 (Trung Ɓìɴɦ).

T.uổi TỐT nên chọn: Đinh Hợi 1947 (Khá), Bính Tɦâɴ 1956 (Khá), Kỷ Mùi 1979 (Khá), Kỷ Hợi 1959 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Kỷ Sửu 1949 (Trung Ɓìɴɦ), Kỷ Dậu 1969 (Trung Ɓìɴɦ), Tân Hợi 1971 (Trung Ɓìɴɦ).

*Th.ông tin trong bài mang tính th.am khảo, chiêm nghiệm.

Vy

Theo www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn

https://www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn/nhung-tuoi-dep-de-xong-dat-nam-giap-thin-2024-1-tuoi-nay-den-nha-thi-tai-loc-doi-dao-ca-nam-an-khong-het-790632.html