Một người tr.úng Vietlott hơn 14 t.ỷ đồng kh.ông đeo m.ặt nạ khi nhận g.iải

Anh Nguyễn Hoài Ân ở TP.HCM vừa nhận g.iải thưởng Jackpot hơn 14 t.ỷ đồng, anh Ân là khách hàng h.iếm hoi kh.ông đeo m.ặt nạ khi nhận g.iải.

Ngày 3/10, Công ty xổ s.ố điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa tr.ao g.iải Jackpot sản phẩm Mega 6/45 kỳ QSMT 01102 cho anh Nguyễn Hoài Ân.

Kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ s.ố tự chọn và hồ s.ơ cá nhân kèm theo, Vietlott x.ác định anh Ân đã tr.úng g.iải Jackpot xổ s.ố tự chọn Mega 6/45 kỳ QSMT 01102 ngày 1/10/2023 với tổng giá trị tr.úng thưởng 14,3 t.ỷ đồng.

Bộ s.ố tr.úng thưởng là 02 – 11 – 13 – 16 – 41 – 43. Tấm vé may mắn được phát hành tại điểm bán hàng s.ố 48 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM.


Anh Nguyễn Hoài Ân vừa nhận g.iải thưởng Jackpot hơn 14 t.ỷ đồng.

Được biết, anh Ân quê tại Đồng Nai, đang s.inh s.ống và l.àm việc tại TP.HCM. Với quan niệm rằng s.ố chọn mình nên anh thường mua các vé tự chọn.

Khi được hỏi về quyết định công khai danh tính khi nhận thưởng, anh Ân cho biết do s.ố t.iền hơn 14 t.ỷ đồng cũng kh.ông phải là s.ố t.iền lớn. “Tôi muốn chia sẻ niềm vui với mọi người và hy vọng câu chuyện của mình sẽ mang lại hy vọng cho những người khác”, anh Ân chia sẻ.

Anh Nguyễn Hoài Ân nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi phát hành vé hơn 1,4 t.ỷ đồng và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Một người tr.úng vietlott hơn 14 t.ỷ kh.ông đeo m.ặt nạ khi nhận g.iải

Ngày 3/10, Công ty xổ s.ố điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa tr.ao g.iải Jackpot sản phẩm Mega 6/45 kỳ QSMT 01102 cho anh Nguyễn Hoài Ân.

Kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ s.ố tự chọn và hồ s.ơ cá nhân kèm theo, Vietlott x.ác định anh Ân đã tr.úng g.iải Jackpot xổ s.ố tự chọn Mega 6/45 kỳ QSMT 01102 ngày 01/10/2023 với tổng giá trị tr.úng thưởng 14,3 t.ỷ đồng.

Bộ s.ố tr.úng thưởng là 02 – 11 – 13 – 16 – 41 – 43. Tấm vé may mắn được phát hành tại điểm bán hàng s.ố 48 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM.

Anh Nguyễn Hoài Ân vừa nhận g.iải thưởng Jackpot hơn 14 t.ỷ đồng.

Được biết, anh Ân quê tại Đồng Nai, đang s.inh s.ống và l.àm việc tại TPHCM. Với quan niệm rằng s.ố chọn mình nên anh thường mua các vé tự chọn.

Khi được hỏi về quyết định công khai danh tính khi nhận thưởng, anh Ân cho biết do s.ố t.iền hơn 14 t.ỷ đồng cũng kh.ông phải là s.ố t.iền lớn. “Tôi muốn chia sẻ niềm vui với mọi người và hy vọng câu chuyện của mình sẽ mang lại hy vọng cho những người khác”, anh Ân chia sẻ.

Ông Nguyễn Hoài Ân nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi phát hành vé hơn 1,4 t.ỷ đồng và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Theo Theo VTC; T.iền Phong

– https://vtc.vn/mot-nguoi-trung-vietlott-hon-14-ty-dong-khong-deo-mat-na-khi-nhan-giai-ar824554.html#:~:text=Anh%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0i%20%C3%82n%20%E1%BB%9F

– cho%20anh%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0i%20%C3%82n.; https://tienphong.vn/mot-nguoi-trung-vietlott-hon-14-ty-khong-deo-mat-na-khi-nhan-giai-post1574821.tpo