Dự b.áo tử vi ngày mai 15/1/2024 của 12 con giáp theo từng t.uổi

Dự b.áo tử vi ngày mai 15/1/2024 của 12 con giáp theo từng t.uổi

Xem dự b.áo tử vi ngày mai 15/1 của 12 con giáp, 60 hoa giáp giúp bạn biết về công việc, t.iền bạc, t.ình cảm căn mệnh theo từng t.uổi đầy đủ, chi t.iết.

Tử vi thứ 2 của 12 con giáp ngày 15 tháng 1 năm 2024 dương lịch.

Tử vi thứ 2 của 12 con giáp ngày 15 tháng 1 năm 2024 dương lịch.

1. Tử vi ngày mai 15/1/2024 của t.uổi Tý

– Tử vi t.uổi Bính Tý (Thủy, 28): Mọi việc kh.ông nên hấp tấp vội vàng e có sự sai lầm, thiếu sót. Nên chờ đợi thêm tin tức. Mọi việc mong cầu về t.iền bạc là điều kh.ông nên. Nên cẩn trọng trong việc đi xa, di chuyển, sử dụng xe cộ, máy móc. Đề phòng thị phi, trách oán. Ngày có nhiều tin tức buồn vui lẫn l.ộn.

– Tử vi t.uổi Giáp Tý (Kim, 40): Đề phòng sự thị phi, kiện cáo, tranh luận kh.ông dứt, hoặc phải gặp sự khó khăn, trở ngại trong công việc. Có sự chuyển bi.ến lớn trong công việc cần phải quyết nhanh gọn. Kh.ông nên tin vào lời ước hẹn của người khác. Có tài l.ộc nhưng kh.ông nên đầu tư thêm, kh.ông có lợi. Quý nhân hoặc bè bạn t.ốt là phái nữ. Có hỷ sự.

– Tử vi ngày mai t.uổi Nhâm Tý (Mộc, 52): Ngày có thiên c.an của ngày xung phá thiên c.an t.uổi của bản mạng là xấu. Ngày có nhiều công việc hoặc tin tức đến cần phải lo âu g.iải quyết. Dù có gặp trắc trở khó khăn đến mấy cũng nên kiên nhẫn kh.ông nên bỏ ngang nhất là những việc đã có hứa hẹn. Gặp gỡ, giao thiệp chỉ đưa đến hao t.ốn, m.ất thì giờ. Có sự gặp gỡ bè bạn, người thân hoặc có tin, có cuộc đi ngắn. Tài l.ộc kém. Kh.ông nên đi khám sức khỏe vào ngày này dễ có kết quả sai, t.iền m.ất tật mang.

– Tử vi t.uổi C.anh Tý (Thổ, 64): Mưu sự việc gì cũng kh.ông nên để người khác nhúng tay vào, hãy tự mình quyết định. Đề phòng sự thị phi, khẩu thiệt, kiện cáo, tranh luận kh.ông dứt, hoặc phải gặp sự khó khăn, trở ngại trong công việc. Ngày có tin tức t.ốt lành về chuyện t.ình cảm, thi cử, công danh của mình hoặc của người thân, hoặc có sự gặp gỡ, họp m.ặt. Có người đi xa. Có tiệc vui g.iải trí, quà tặng.

– Xem tử vi t.uổi Mậu Tý (Hỏa, 75 nam Th.ủy Diệu nữ Mộc Đức): Mọi việc đều có thể xảy ra dù t.ốt hay xấu. Kh.ông nên để mình bị lôi cuốn vào những công việc lớn lao, quyết định nhanh chóng sẽ có hại. Ngày gặp nhiều áp lực, bận rộn, lo âu. Sức khỏe kh.ông t.ốt hoặc có tin buồn. Mọi việc đều chưa có sự kết thúc rõ ràng. Ngày mong cầu nhiều tin tức để xoay chuyển t.ình thế. Nếu là ngày nghỉ và kh.ông có việc gì quan trọng thì nên nghỉ ngơi.

2. Tử vi ngày mai 15/1/2024 của t.uổi Sửu

– Tử vi ngày mai t.uổi Đinh Sửu (Thủy, 27): Đã đến l.úc cần phải có sự thay đổi hoàn cảnh, công việc hiện tại. Hoặc có sự đứng chựng, bỏ dở, phá ngang do có khách đến hoặc có tin tức mới. Ngày có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân hoặc có tin tức của họ. Mọi việc nên từ từ g.iải quyết, tiến nhanh có hại.

– Tử vi t.uổi Ất Sửu (Kim, 39): Đã đến l.úc có sự thay đổi phương hướng l.àm ăn, công việc cũng như trong vấn đề t.ình cảm, giao thiệp nhưng chưa phải là l.úc quyết định. Cần phải có sự suy nghĩ hoặc bàn thảo lại. Đề phòng có người khác xen vào chuyện của mình khiến cho nội bộ lục đục, mích lòng, hiểu lầm, l.àm sai lạc ý định mong cầu. Có người đi xa, thay đổi nhiệm sở. Có tài l.ộc.

– Tử vi t.uổi Quý Sửu (Mộc, 51): Ngày có thiên c.an Mậu của ngày hợp hóa cùng thiên c.an Quý của bản mạng nên vẫn khá ổn. Mọi việc nên từ từ g.iải quyết, tiến nhanh có hại, dù rằng vẫn biết sự việc đang thay đổi, bi.ến động. Nên chú trọng công việc hiện tại. Đề phòng tiểu nhân, hoặc có sự bất đồng ý kiến trong gia đạo, công sở. Nên giới hạn sự giao thiệp, gặp gỡ, di chuyển, đi lại. Một ngày vẫn khá thuận lợi.

– Tử vi t.uổi Tân Sửu (Thổ, 63): Ngày thuận lợi cho việc mưu cầu về t.ình cảm, đính ước, kết h.ôn, giao thiệp. Có tin vui hoặc gặp được chuyện vừa ý nhưng ngắn ngủi vì còn nhiều vấn đề ở phía sau cần phải lo toan. Tuy nhiên đề phòng có người khác xen vào chuyện của mình khiến cho nội bộ lục đục, mích lòng, hiểu lầm, l.àm sai lạc ý định mong cầu. Có tài l.ộc. Ngày của sự đến hẹn, đến hạn kỳ của các việc cũ.

– Tử vi t.uổi Kỷ Sửu (Hỏa, 75): Việc gì cũng kh.ông nên hấp tấp, vội vàng dù đã có toan tính, sắp xếp, do có sự đứng chựng, bỏ dở, phá ngang vì có khách đến hoặc có tin tức mới. Ngày có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân hoặc có tin của họ. Mọi việc nên từ từ g.iải quyết, tiến nhanh có hại. Tài l.ộc dễ hao, hoặc có mà chưa đến phải chi phí trước. Có quý nhân giúp đỡ.

3. Tử vi ngày mai 15/1/2024 của t.uổi Dần

– Tử vi ngày mai t.uổi Mậu Dần (Thổ, 26): Ngày t.uổi của bản mạng. Cần phải cẩn trọng trong việc đi xa, di chuyển. Kh.ông nên tiến hành hoặc g.iải quyết những việc lớn lao, kh.ông có lợi. Có sự bận rộn về công việc cũng như tiếp thân nhân, bè bạn, tiệc tùng. Dù là việc t.ình cảm hoặc vui chơi cũng kh.ông có sự như ý. Nên tu bổ, dọn dẹp, sửa chữa, hoặc l.àm những việc đã có dự tính trước. Tài l.ộc trung bình.

– Tử vi t.uổi Bính Dần (Hỏa, 38): Ngày t.uổi của bản mạng. Kh.ông nên tiến hành hoặc g.iải quyết những việc lớn lao, kh.ông có lợi, có sự bận rộn về công việc cũng như tiếp thân nhân, bè bạn, tiệc tùng. Dù là việc t.ình cảm hoặc vui chơi cũng kh.ông có sự như ý. Nên tu bổ, dọn dẹp, sửa chữa, hoặc l.àm những việc đã có dự tính trước. Tài l.ộc trung bình.

– Tử vi t.uổi Giáp Dần (Thủy, 50): Ngày t.uổi của bản mạng. Quý nhân của mình sẽ là người nữ cho việc mong cầu. Ngày có nhiều trở lực, khó khăn, hoặc có nhiều tin tức trái ngược nhau khiến phân vân trong việc quyết định. Kh.ông nên l.àm ăn lớn táo bạo sẽ bị gãy đổ nửa chừng. Đề phòng tiểu nhân. Tránh mọi tranh giành có hại đến công danh, t.ình cảm, nhân nghĩa. Tài l.ộc, sức khỏe kh.ông t.ốt. Gia đạo bất an. Hợp các nghề pháp luật, y học, sửa chữa.

– Tử vi t.uổi Nhâm Dần (Kim, 62): Ngày có thiên c.an của ngày xung phá thiên c.an t.uổi của bản mạng nên tam hợp địa chi hóa thành tam tai là rất xấu. Ngày t.uổi của bản mạng. Cần cẩn trọng trong việc đi xa, di chuyển. Kh.ông nên tiến hành hoặc g.iải quyết những việc lớn lao, kh.ông có lợi, có sự bận rộn về công việc cũng như tiếp thân nhân, bè bạn, tiệc tùng. Dù là việc t.ình cảm hoặc giao thiệp, vui chơi cũng kh.ông có sự như ý. Nên tu bổ, dọn dẹp, sửa chữa, hoặc l.àm những việc đã có dự tính trước. Tài l.ộc trung bình.

– Tử vi t.uổi C.anh Dần (Mộc, 74): Ngày t.uổi của bản mạng. Ngày có nhiều trở lực, khó khăn, hoặc có nhiều tin tức trái ngược nhau khiến phân vân trong việc quyết định. Đề phòng tiểu nhân, hoặc có sự bất đồng ý kiến. Tránh mọi tranh giành có hại đến công danh, t.ình cảm, nhân nghĩa. Có tài l.ộc, nhưng dễ hao về di chuyển, việc l.àm, t.ình cảm.

4. Tử vi ngày mai 15/1/2024 của t.uổi Mão

– Tử vi t.uổi Kỷ Mão (Thổ, 25): Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ, hoặc việc chờ đợi đã lâu nay xuất hiện. Mọi việc khó lòng g.iải quyết cho xong trong ngày vì hay có những việc xảy ra bất ngờ l.àm ngăn trở, chậm chạp. Chuyện vui chơi nếu có thì cũng kh.ông nên đi quá xa kh.ông t.ốt. Ngày có nhiều bi.ến động hoặc có nhiều tin tức. Có sự hư hại cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Có tin vui.

– Xem tử vi t.uổi Đinh Mão (Hỏa, 37): Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ hoặc việc chờ đợi đã lâu nay xuất hiện. Mọi việc khó lòng g.iải quyết cho xong trong ngày vì hay có những việc xảy ra bất ngờ l.àm ngăn trở, chậm chạp. Chuyện vui chơi nếu có thì cũng kh.ông nên đi quá xa kh.ông t.ốt. Ngày có nhiều bi.ến động hoặc nhận được nhiều tin tức.

– Tử vi t.uổi Ất Mão (Thủy, 49): Nên cẩn thận trong mọi công việc. Ngày có nhiều sự việc xảy ra kh.ông t.ốt, kh.ông có lợi. Hành động thì dễ bị vướng mắc, ràng buộc, phiền hà rắc rối. Có k.ẻ toan tính rắp tâm l.àm hại mình hoặc bị rủi ro t.ai n.ạn, có chuyện tang thương, thương tích. Tài l.ộc khó khăn.

– Tử vi ngày mai t.uổi Quý Mão (Kim, 61): Có cuộc đi ngắn. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ, hoặc việc chờ đợi đã lâu nay xuất hiện. Mọi việc khó lòng g.iải quyết cho xong trong ngày vì hay có những việc xảy ra bất ngờ l.àm ngăn trở, chậm chạp. Chuyện vui chơi nếu có thì cũng kh.ông nên đi quá xa kh.ông t.ốt. Ngày có nhiều bi.ến động hoặc có nhiều tin tức. Có sự hư hại cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Có hỷ sự.

– Tử vi t.uổi Tân Mão (Mộc, 73): Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn và có sự nhờ vả, góp ý. Có sự thay đổi công việc, phương hướng l.àm ăn cũng như về t.ình cảm. Thuận lợi cho việc kết thúc công trình, nhận nhiệm vụ mới, đến hạn kỳ. Ngày có đình đám, tiệc tùng, hỷ sự. Tuy nhiên mọi việc kh.ông nên tiến xa hơn hoặc kéo dài sẽ có hậu quả kh.ông t.ốt. Tài l.ộc t.ốt.

5. Tử vi ngày mai 15/1/2024 của t.uổi Thìn

– Tử vi t.uổi C.anh Thìn (Kim, 24 – 84): Chỉ nên ngồi yên tại chỗ, kh.ông nên tính toán, di chuyển, tìm kiếm sẽ kh.ông có kết quả. Ngày xấu, nếu được sự yên bình là điềm t.ốt. Ngày gặp những chuyện kh.ông đâu. Nếu có việc l.àm thì dễ bị nhiều áp lực khó khăn. Đề phòng có người kích bác hoặc chơi xấu mình. Gia đạo bất an có tin buồn, hoặc tin tức kh.ông đến, hoặc đến mà kh.ông được như ý bị từ chối.

– Tử vi t.uổi Mậu Thìn (Mộc, 36): Kh.ông nên tránh né mà hãy mạnh dạn g.iải quyết công việc hay t.iền bạc cho bớt đi gánh nặng và để giữ lấy uy tín của mình. Ngày kh.ông nên có sự đương đầu, mà cần có sự nhẫn nhịn chờ đợi. Có người mang tin đến. Có tin buồn. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Sức khỏe kh.ông t.ốt. Tài l.ộc trung bình. Cẩn trọng về lời nói có sự tranh cãi hoặc gặp chuyện phiền muộn.

– Tử vi t.uổi Bính Thìn (Thổ, 48): Ngày kh.ông nên có sự đương đầu, mà cần có sự nhẫn nhịn chờ đợi. Mọi việc hãy để tự nhiên, kh.ông nên manh động, hoặc tính toán gì thêm thì đỡ xấu. Có người mang tin đến. Có tin buồn. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Sức khỏe kh.ông t.ốt. Tài l.ộc trung bình. Cẩn trọng về lời nói có sự tranh cãi hoặc gặp chuyện phiền muộn.

– Tử vi t.uổi Giáp Thìn (Hỏa, 60): Chỉ nên ngồi yên tại chỗ, kh.ông nên tính toán, di chuyển, tìm kiếm sẽ kh.ông có kết quả. Ngày xấu, nếu được sự yên bình là điềm t.ốt. Kh.ông nên xen vào chuyện của người khác. Đề phòng có người kích bác hoặc chơi xấu mình. Gia đạo bất an có tin buồn, hoặc tin tức kh.ông đến, hoặc đến mà kh.ông được như ý bị từ chối.

– Tử vi t.uổi Nhâm Thìn (Thủy, 72): Ngày có thiên c.an của ngày xung phá thiên c.an t.uổi của bản mạng là xấu. Ngày kh.ông nên có sự đương đầu, mà cần có sự nhẫn nhịn chờ đợi. Kh.ông nên tránh né mà hãy mạnh dạn g.iải quyết công việc cũ, hay t.iền bạc cho bớt đi gánh nặng và để giữ lấy uy tín của mình. Có người mang tin đến. Có tin buồn. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Sức khỏe kh.ông t.ốt. Tài l.ộc trung bình. Cẩn trọng về lời nói có sự tranh cãi hoặc gặp chuyện phiền muộn.

6. Tử vi ngày mai 15/1/2024 của t.uổi Tỵ

– Tử vi t.uổi Tân Tỵ (Kim, 23 – 83): Ngày chỉ nên g.iải quyết những công việc đã có sự đáo hạn, đến hẹn, đính ước, định kỳ, giao kết. Nếu có lời mời hùn hạp hoặc dự định ở trong tương lai thì kh.ông nên quyết định nhanh chóng mọi việc chưa có thời cơ thuận lợi, hoặc chỉ nên nhận t.iền nhưng cần phải bàn thảo thêm. Có sự hao t.ốn về mua sắm, tu bổ, sửa chữa. Nhà có khách đến, có tiệc nhỏ. Có tài l.ộc.

– Tử vi ngày mai t.uổi Kỷ Tỵ (Mộc, 35): Kh.ông nên hài lòng với những gì đã có trong hiện tại. Nên cố gắng thêm sẽ có kết quả t.ốt hơn. Mọi việc nên khéo léo dùng t.ình cảm để thuyết phục sẽ có lợi. Có người nhờ mình giúp đỡ, hoặc do chính mình tự nguyện bảo bọc. Ngày có nhiều công việc, hoặc thân nhân, bè bạn đến dễ có sự hao t.ốn nhưng vẫn có tài l.ộc hoặc có tin t.ốt về l.àm ăn cho tương lai. Mọi sự mong cầu về t.iền bạc đều kh.ông t.ốt, khó thành công.

– Tử vi t.uổi Đinh Tỵ (Thổ, 47): Kh.ông nên vướng vào chuyện t.ình cảm, vui chơi, dễ có sự mích lòng, thiệt thòi. Nên tiến hành g.iải quyết các công việc đã chờ đợi từ lâu nên dự tính trước. Ngày có nhiều công việc, hoặc thân nhân, bè bạn đến dễ có sự hao t.ốn mà kh.ông có lợi. Mọi sự mong cầu về t.iền bạc khó thành công.

– Tử vi t.uổi Ất Tỵ (Hỏa, 59): Mọi việc đều chưa có thể kết thúc. Kh.ông nên hấp tấp vội vàng hành động hoặc nói lên ý định của mình chỉ đem lại sự thiệt thòi. Có sự kèn cựa, cạnh tranh ngấm ngầm. Nghe tin tức xấu về tài l.ộc, t.ình cảm mình đã gieo ở quá khứ. Gia đạo bất an, có tin buồn. Tuy nhiên vẫn có t.iền bạc.

– Tử vi t.uổi Quý Tỵ (Thủy, 71): Kh.ông nên nặng về t.ình cảm mà hãy lo cho công việc trước, chớ hài lòng với những gì đã có trong hiện tại mà hãy nên cố gắng thêm sẽ có kết quả t.ốt hơn. Có người nhờ mình giúp đỡ, hoặc do chính mình tự nguyện bảo bọc. Ngày có nhiều công việc, hoặc thân nhân, bè bạn đến dễ có sự hao t.ốn nhưng vẫn có tài l.ộc hoặc có tin t.ốt về l.àm ăn cho tương lai. Tài l.ộc t.ốt nhưng dễ hao.

7. Tử vi ngày mai 15/1/2024 của t.uổi Ngọ

– Tử vi t.uổi Nhâm Ngọ (Mộc, 22 – 82): Ngày có thiên c.an của ngày xung phá thiên c.an t.uổi của bản mạng nên tam hợp địa chi hóa thành tam tai là rất xấu. Việc gì nếu đã thấy có lợi thì kh.ông nên tiến thêm. Chỉ nên hoàn tất những công việc còn sót lại ở quá khứ hoặc đã có sự hứa hẹn, dự tính. Nên giữ mối giao hảo cho thuận thảo. Có tin tức ở xa hoặc có sự gặp gỡ. Cẩn trọng trong việc đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ nhất là vào cuối ngày, hoặc gặp chuyện kh.ông hay. Kh.ông nên đi khám sức khỏe vào ngày này dễ có kết quả sai, t.iền m.ất tật mang. Tài l.ộc kém.

– Tử vi t.uổi C.anh Ngọ (Thổ, 34): Nếu thấy có lợi thì nên dừng bước, kh.ông nên tiến thêm. Trong ngày sẽ còn có nhiều chuyện bất lợi xảy đến. Cẩn trọng trong việc di chuyển, đi xa, sử dụng máy móc, xe cộ. Kh.ông nên tin tưởng quá đáng vào tin tức, lời hứa, ước hẹn. Tài l.ộc vào nhanh ra nhanh. Có tin xa. Ngày có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân, có tiệc vui nhỏ, g.iải trí.

– Tử vi t.uổi Mậu Ngọ (Hỏa, 46): Hãy cố gắng g.iải quyết công việc hiện tại cho nhẹ bớt gánh nặng vì còn nhiều việc khác ở phía sau. Nên chú ý đến những công việc cũ đang bỏ dở. Có tin xa hoặc có sự gặp gỡ. Có tin xấu. Cẩn trọng trong việc đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ. Tuy nhiên việc mong cầu về tài l.ộc cũng có kết quả hoặc được người giúp đỡ, có tin vui.

– Tử vi t.uổi Bính Ngọ (Thủy, 58): Mọi việc kh.ông nên toan tính hoặc tin tưởng vào kinh nghiệm của mình. Sự việc sẽ xảy ra hoàn toàn khác mà lại kh.ông t.ốt. Ngày của sự bôn ba, vất vả, c.ực nhọc. Mọi việc hãy để tự nhiên sẽ có lợi. Có tin xấu. Cần phải cẩn trọng trong việc đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ.

– Tử vi ngày mai t.uổi Giáp Ngọ (Kim, 70): Nếu thấy có lợi thì nên dừng bước, kh.ông nên tiến thêm. Trong ngày sẽ còn có nhiều chuyện bất lợi xảy đến. Cẩn trọng trong việc di chuyển, đi xa, sử dụng máy móc, xe cộ. Kh.ông nên tin tưởng quá đáng vào tin tức, lời hứa, ước hẹn. Tài l.ộc vào nhanh ra nhanh. Có tin buồn.

8. Tử vi ngày mai 15/1/2024 của t.uổi Mùi

– Tử vi ngày mai t.uổi Quý Mùi (Mộc, 20 nam Thổ Tú nữ Vân Hán – 80 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Ngày có thiên c.an Mậu của ngày hợp hóa cùng thiên c.an Quý của bản mạng nên vẫn khá ổn.Nếu toan tính đến chuyện t.ình cảm thì kh.ông nên tiến nhanh, vì chưa phải là đúng thời cơ. Tuy nhiên cũng nên bày tỏ ý định của mình một cách khéo léo. Có thể có sự dòm ngó của người khác, hoặc có người muốn nhúng tay vào chuyện của mình. Mọi việc chưa phải là kết thúc. Nên cẩn trọng về lời nói. Nên đi xa, di chuyển, gặp gỡ. Một ngày vui vẻ và tích c.ực.

– Tử vi t.uổi Tân Mùi (Thổ, 33): Nên có sự thay đổi hoàn cảnh hiện tại hoặc cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm những việc cần thiết. Nên di chuyển hoặc nhắn tin người mình cần gặp. Tài l.ộc có sự trắc trở hoặc có thêm điều kiện mới có. Tuy nhiên cũng có quý nhân giúp đỡ. Sự thỏa thuận nặng về t.ình cảm, uy tín hơn là vật chất, t.iền bạc. Nếu có tài l.ộc thì kh.ông nên tiến thêm sẽ gặp điều kh.ông hay. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ hoặc có công việc mới.

– Tử vi t.uổi Kỷ Mùi (Hỏa, 45): Nếu toan tính đến chuyện t.ình cảm thì kh.ông nên tiến nhanh, vì chưa phải là đúng thời cơ. Tuy nhiên cũng nên bày tỏ ý định của mình một cách khéo léo. Có thể có sự dòm ngó của người khác, hoặc có người muốn nhúng tay vào chuyện của mình. Mọi việc chưa phải là kết thúc. Nên cẩn trọng về lời nói. Có tin xấu về đi lại, di chuyển xe cộ. Đề phòng rủi ro về chuyện này.

– Tử vi t.uổi Đinh Mùi (Thủy, 57): Dù sự việc có xảy ra thuận lợi, vui vẻ cũng nên có sự giới hạn hoặc phải đề phòng sự dòm ngó của người khác, hoặc có người muốn nhúng tay vào chuyện của mình. Mọi việc chưa phải là kết thúc. Nên cẩn trọng về lời nói. Có tin xấu về đi lại, di chuyển xe cộ. Đề phòng rủi ro về chuyện này.

– Tử vi t.uổi Ất Mùi (Kim, 69): Có người thân, có bè bạn đến hoặc nhận được tin cần sự giúp đỡ của mình về l.àm ăn, mua sắm, tr.ao đổi hàng hóa, vật dụng. Sự thỏa thuận nặng về t.ình cảm, uy tín hơn là vật chất, t.iền bạc. Nếu có tài l.ộc thì kh.ông nên tiến thêm sẽ gặp điều kh.ông hay. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ hoặc có công việc mới.

9. Tử vi ngày mai 15/1/2024 của t.uổi Thân

– Tử vi t.uổi Nhâm Thân (Kim, 32): Ngày có thiên c.an của ngày xung phá thiên c.an t.uổi của bản mạng là xấu. Lại còn là ngày có địa chi của ngày xung phá địa chi của bản mạng. Dù công việc có gấp gáp hoặc trắc trở đến đâu cũng kh.ông nên hấp tấp, vội vàng, dễ gặp trở ngại rắc rối hoặc có tin buồn kh.ông được như ý. Nên tìm gặp quý nhân hoặc bè bạn cho biết ý kiến và giúp đỡ. Tâm t.ình bất an. Đi xa, di chuyển rất bất lợi. Tài l.ộc kém, cẩn thận dễ hao tổn hoặc m.ất cắp. Kh.ông nên đi khám sức khỏe vào ngày này dễ có kết quả sai, t.iền m.ất tật mang.

– Tử vi t.uổi C.anh Thân (Mộc, 44): Ngày xung của bản mạng. Ngày có rất nhiều bi.ến động, bi.ến chuyển trong công danh, t.ình cảm, tài l.ộc khiến mình phải rất bận rộn để g.iải quyết. Tin tức t.ốt xấu lẫn l.ộn. Nên tìm gặp quý nhân là người khác phái sẽ giúp được cho mình. Nên cẩn trọng đề phòng trong việc di chuyển, đi lại, sử dụng xe cộ máy móc, có rủi ro. Kh.ông nên bày vẽ thêm sẽ gặp rắc rối.

– Tử vi ngày mai t.uổi Mậu Thân (Thổ, 56): Ngày xung của bản mạng. Dù công việc có gấp gáp hoặc trắc trở đến đâu cũng kh.ông nên hấp tấp, vội vàng, dễ gặp trở ngại rắc rối hoặc có tin buồn kh.ông được như ý. Nên tìm gặp quý nhân hoặc bè bạn cho biết ý kiến và giúp đỡ. Tâm t.ình bất an. Đi xa, di chuyển bất lợi.

– Tử vi t.uổi Bính Thân (Hỏa, 68): Ngày xung của bản mạng. Dù công việc có gấp gáp hoặc trắc trở đến đâu cũng kh.ông nên hấp tấp, vội vàng, dễ gặp trở ngại rắc rối hoặc có tin buồn kh.ông được như ý. Nên tìm gặp quý nhân hoặc bè bạn cho biết ý kiến và giúp đỡ. Tâm t.ình bất an. Đi xa, di chuyển bất lợi.

– Tử vi t.uổi Giáp Thân (Thủy, 80): Ngày xung của bản mạng. Ngày có rất nhiều bi.ến động, bi.ến chuyển trong công danh, t.ình cảm, tài l.ộc khiến mình phải rất bận rộn để g.iải quyết. Nhận được tin tức t.ốt xấu lẫn l.ộn. Nên tìm gặp quý nhân là người khác phái sẽ giúp được cho mình. Cần phải cẩn trọng trong việc di chuyển, đi lại, sử dụng xe cộ máy móc, có rủi ro. Kh.ông nên bày vẽ thêm sẽ gặp rắc rối.

10. Tử vi ngày mai 15/1/2024 của t.uổi Dậu

– Tử vi t.uổi Quý Dậu (Kim, 31): Ngày có thiên c.an Mậu của ngày hợp hóa cùng thiên c.an Quý của bản mạng nên vẫn khá ổn.Dù l.àm công việc gì cũng nên chờ đợi hoặc hỏi ý kiến của người trên, quý nhân của mình. Ngày có khách, bè bạn hoặc thân nhân đến đem lại chuyện vui, nhưng có tin buồn về t.ai n.ạn, rủi ro, bệnh tật, nếu kh.ông như vậy thì gia đạo có chuyện tu bổ, chỉnh đốn, sửa chữa. Tài l.ộc vào nhanh ra nhanh, hoặc phải tiêu hao cho những việc cần thiết. Một ngày vui vẻ và tích c.ực.

– Tử vi t.uổi Tân Dậu (Mộc, 43): Có quý nhân hoặc có cơ hội đem đến lợi l.ộc cho mình, nhưng cũng kh.ông nên mừng vội vì phải có sự trả giá, có điều kiện, nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Có sự thực hiện những gì đã có dự tính trước, hẹn ước, đến hạn kỳ hoặc ngày mở ra công việc mới, t.ình cảm mới. Nếu có tài l.ộc thì cũng phải chi dụng vào những công việc trên hoặc phải có sự chia sẻ.

– Tử vi t.uổi Kỷ Dậu (Thổ, 55): Dù l.àm công việc gì cũng nên chờ đợi hoặc hỏi ý kiến của người trên, quý nhân của mình. Ngày có khách, bè bạn hoặc thân nhân đến đem lại chuyện vui, nhưng có tin buồn về t.ai n.ạn, rủi ro, bệnh tật. Chính bản thân cũng nên cẩn trọng về việc này. Tài l.ộc vào nhanh ra nhanh, hoặc phải tiêu hao cho những việc cần thiết.

– Tử vi ngày mai t.uổi Đinh Dậu (Hỏa, 67): Việc gì cũng kh.ông nên đi quá giới hạn của nó dễ đem đến sự phiền lòng, bất lợi, dễ gặp rủi ro. Kh.ông nên háo thắng. Nếu có sự chậm trễ hoặc kh.ông có phương hướng g.iải quyết thì để dành vào một ngày khác. Cũng kh.ông nên tin vào sự hứa hẹn về công việc bằng t.ình cảm. Tài l.ộc kh.ông t.ốt.

– Tử vi t.uổi Ất Dậu (Thủy, 19 – 79): Có sự thay đổi về hoàn cảnh, t.ình trạng hiện tại, nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Có sự thực hiện những gì đã có dự tính trước, hẹn ước, đến hạn kỳ hoặc ngày mở ra công việc mới, t.ình cảm mới. Nếu có tài l.ộc thì cũng phải chi dụng vào những công việc trên hoặc phải có sự chia sẻ.

11. Tử vi ngày mai 15/1/2024 của t.uổi Tuất

– Tử vi t.uổi Giáp Tuất (Hỏa, 30): L.àm gì cũng phải đề phòng rủi ro, tai ương, họa hại, bất trắc, hoặc có những việc xảy ra bất ngờ ngoài dự tính. Nên cẩn trọng về bổn mạng khi di chuyển, đi đường, đi xa, sử dụng các vật dụng có liên quan đến lửa, điện. Súc vật trong nhà kh.ông được t.ốt. Tuy nhiên, ngày này thuận lợi cho những người l.àm các ngành nghề công kỹ nghệ, thầy thuốc, pháp luật. Về t.ình cảm nên có sự hòa g.iải, nhường nhịn sẽ đem lại điều lợi. Sự mong cầu về tài l.ộc còn chậm, dễ hao tài.

– Tử vi t.uổi Nhâm Tuất (Thủy, 42): Ngày có thiên c.an của ngày xung phá thiên c.an t.uổi của bản mạng nên tam hợp địa chi hóa thành tam tai là rất xấu. Mọi việc nên tỉnh táo và dựa vào thực tế hơn là sự tính toán của mình sẽ gặp điều kh.ông hay. Cho nên hãy để mọi việc xảy ra tự nhiên, đến như thế nào thì hành động như thế đó. Nếu có tin xấu hoặc sự việc có sự trở ngại, vấp váp thì cũng kh.ông nên để bị lôi cuốn, hãy chờ một dịp khác. Kh.ông nên đi khám sức khỏe vào ngày này dễ có kết quả sai, t.iền m.ất tật mang. Tài l.ộc kém.

– Tử vi t.uổi C.anh Tuất (Kim, 54): L.àm gì cũng phải đề phòng rủi ro, tai ương, bất trắc, hoặc có những việc xảy ra ngoài dự tính. Nên cẩn trọng về bổn mạng khi đi đường, đi xa, sử dụng các vật dụng có liên quan đến lửa, điện. Súc vật trong nhà kh.ông được t.ốt. Tuy nhiên ngày này thuận lợi cho những người l.àm các ngành nghề công kỹ nghệ, thầy thuốc, pháp luật. Về t.ình cảm nên có sự hòa g.iải, nhường nhịn sẽ đem lại điều lợi. Sự mong cầu về tài l.ộc còn chậm, dễ hao tài.

– Tử vi ngày mai t.uổi Mậu Tuất (Mộc, 66): Mọi việc đều nên tỉnh táo và dựa vào thực tế hơn là sự tính toán của mình sẽ gặp điều kh.ông hay. Cho nên hãy để mọi việc xảy ra tự nhiên, đến như thế nào thì hành động như thế đó. Nếu có tin xấu hoặc sự việc có sự trở ngại thì cũng kh.ông nên để bị lôi cuốn, hãy chờ một dịp khác.

– Tử vi t.uổi Bính Tuất (Thổ, 78): Mọi việc nên tỉnh táo và dựa vào thực tế hơn là sự tính toán của mình sẽ gặp điều kh.ông hay. Cho nên hãy để mọi việc xảy ra tự nhiên, đến như thế nào thì hành động như thế đó. Nếu có tin xấu hoặc sự việc có sự trở ngại, vấp váp thì cũng kh.ông nên để bị lôi cuốn, hãy chờ một dịp khác.

12. Tử vi ngày mai 15/1/2024 của t.uổi Hợi

– Tử vi t.uổi Ất Hợi (Hỏa, 29): Công việc có gặp sự trở ngại, gia đạo có tin buồn hoặc có nhiều chuyện lo âu về sức khỏe, bản mạng, công danh của mình, người thân. Có quý nhân giúp đỡ mình trong việc hoàn trả hoặc các chi phí cần thiết. Mọi việc nên kết thúc kh.ông nên tiến thêm sẽ có hại.

– Tử vi t.uổi Quý Hợi (Thủy, 41) Ngày có thiên c.an Mậu của ngày hợp hóa cùng thiên c.an Quý của bản mạng nên vẫn khá ổn. L.àm việc gì cũng phải có sức chịu đựng mới có kết quả. Nên cẩn trọng trong mọi việc. Dễ có sự hao t.ốn hoặc c.ực nhọc, trắc trở đưa đến hao tán. Sức khỏe kh.ông t.ốt. Có tin buồn. Chuyện vui cũng kh.ông vừa ý. Ngày có nhiều sự thay đổi kh.ông giống như mình suy nghĩ. Nên xem xét, tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Một ngày vui vẻ và tích c.ực.

– Tử vi t.uổi Tân Hợi (Kim, 63): Nếu có t.iền bạc, tài l.ộc thì cũng phải chi phí trong chuyện giao thiệp, đi lại, chuyện t.ình cảm. Đến đâu cũng kh.ông được trọn vẹn vì có những công việc cần thiết phải l.àm. Công việc có gặp sự trở ngại, gia đạo có tin buồn hoặc có nhiều chuyện lo âu về sức khỏe, bổn mạng, công danh của mình, người thân. Có người giúp đỡ mình trong việc hoàn trả hoặc chi phí cần thiết.

– Tử vi ngày mai t.uổi Kỷ Hợi (Mộc, 65): Nên cẩn trọng trong mọi việc. Dễ có sự hư hại hoặc công việc c.ực nhọc, trắc trở đưa đến hao tán. Sức khỏe kh.ông t.ốt. Chuyện vui cũng kh.ông vừa ý. Ngày có nhiều sự thay đổi kh.ông giống như mình suy nghĩ. Nên xem xét, tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Sự mong cầu về t.iền bạc còn chậm chạp, khó khăn.

– Tử vi t.uổi Đinh Hợi (Thổ, 77): Nên cẩn trọng trong mọi việc. Dễ có sự hư hại hoặc công việc c.ực nhọc, trắc trở đưa đến hao tán. Sức khỏe kh.ông t.ốt. Chuyện vui cũng kh.ông vừa ý. Ngày có nhiều sự thay đổi kh.ông giống như mình suy nghĩ. Nên xem xét, tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Sự mong cầu về t.iền bạc còn chậm chạp, khó khăn.

Trên đây là tử vi 12 con giáp 60 hoa giáp ngày 15/1/2024, mong rằng những dự b.áo trên đây sẽ giúp bạn chủ động trong công việc, sự n.ghiệp và các mối quan hệ cá nhân để có một ngày mới suôn sẻ.

Theo Chuyên gia phong th.ủy Song Hà

* Th.ông tin chỉ mang tính th.am khảo, chiêm nghiệm