Dự b.áo tử vi ngày mai 13/1/2024 của 12 con giáp theo từng t.uổi

Dự b.áo tử vi ngày mai 13/1/2024 của 12 con giáp theo từng t.uổi

Xem dự b.áo tử vi ngày mai 13/1 của 12 con giáp, 60 hoa giáp giúp bạn biết về công việc, t.iền bạc, t.ình cảm căn mệnh theo từng t.uổi đầy đủ, chi t.iết.

Tử vi thứ 7 của 12 con giáp ngày 13 tháng 1 năm 2024 dương lịch.

Tử vi thứ 7 của 12 con giáp ngày 13 tháng 1 năm 2024 dương lịch.

1. Tử vi ngày mai 13/1/2024 của t.uổi Tý

– Tử vi t.uổi Bính Tý (Thủy, 28): Ngày t.uổi của bản mạng. Ngày thuận lợi cho việc sửa sang, tu bổ, dọn dẹp, mua sắm, t.ổ ch.ức gặp m.ặt, gặp gỡ, hò hẹn, để giao thiệp, tạo mối quan hệ t.ình cảm cho bền chặt. Có tin vui, có nhiều sự gặp gỡ trong ngày.

– Tử vi t.uổi Giáp Tý (Kim, 40): Hết sức tránh sự tranh cãi đôi co vô ích. Đề phòng tiểu nhân. L.àm gì cũng nên cẩn trọng, gặp trở ngại. T.iền bạc vào nhanh ra nhanh, hao t.ốn về quà tặng, đám tiệc. Sức khỏe kh.ông t.ốt.

– Tử vi hô.m nay t.uổi Nhâm Tý (Mộc, 52): Ngày t.uổi của bản mạng. Tuy có sự giúp đỡ của quý nhân hoặc gặp được điều thuận lợi cũng kh.ông nên hấp tấp, vội vàng vì có sự chậm trễ, trở ngại. Ngày có nhiều sự bận rộn hoặc có tin tức đến cần phải lo toan, g.iải quyết. Ngày thuận lợi cho việc mua sắm, t.ổ ch.ức gặp m.ặt. Có nhiều sự gặp gỡ trong ngày. Tránh tranh cãi.

– Tử vi t.uổi C.anh Tý (Thổ, 64): Ngày có thiên c.an Bính xung phá thiên c.an C.anh của bản mệnh nên tam hợp địa chi Thân Tý Thìn hóa thành tam tai nhật khá xấu. L.àm gì cũng nên cẩn trọng, gặp trở ngại. T.iền bạc vào nhanh ra nhanh, hao t.ốn về quà cáp, đình đám, sức khỏe kh.ông t.ốt. Chuyện t.ình cảm, vui chơi, giao thiệp nên có sự giới hạn, kh.ông nên đi quá xa lại trở thành chuyện kh.ông hay. Có tin tức hoặc có bè bạn, thân nhân đến. Kh.ông nên đi khám sức khỏe vào ngày này dễ có kết quả sai, t.iền m.ất tật mang. Tài l.ộc kém.

– Xem tử vi t.uổi Mậu Tý (Hỏa, 16 – 76): Ngày t.uổi của bản mạng. Ngày có sự thay đổi cho mọi việc. Có tin tức về t.ình cảm, công danh, gia đạo của người thân, bè bạn. Hoặc có sự gặp gỡ giữa mình và họ. Có tin vui hoặc dự tiệc, đình đám. Sự mong cầu về t.iền bạc có sự thuận lợi.

2. Tử vi ngày mai 13/1/2024 của t.uổi Sửu

– Tử vi hô.m nay t.uổi Đinh Sửu (Thủy, 27): Ngày có nhiều sự thay đổi, hoặc đã đến l.úc kết thúc hoặc nhận được công việc mới, tin tức mới. Ngày thuận lợi cho việc hội họp, sửa chữa, tu bổ, mua sắm. Công việc, t.ình cảm đi vào giai đoạn mới. Hao t.ốn về giao thiệp, tiệc tùng. Gặp được quý nhân hoặc bè bạn. Có tin buồn.

– Tử vi t.uổi Ất Sửu (Kim, 39): Ngày gặp nhiều áp lực, c.hạm phải những vấn đề khó khăn, kh.ông có phương hướng g.iải quyết. Nên tìm gặp quý nhân để xin lời khuyên trước khi quyết định. Nói nhiều thì chỉ đưa đến sự rắc rối thị phi, tranh cãi, hàm oan. Nên ngồi yên. Tất cả sự mong cầu khó có kết quả. Hãy chấp nhận t.ình thế đã thay đổi hoặc đã được định trước.

– Tử vi t.uổi Quý Sửu (Mộc, 51): Ngày thuận lợi cho tiệc tùng, đình đám, hội họp, sửa chữa, tu bổ, mua sắm. Công việc, t.ình cảm đi vào giai đoạn mới. Hao t.ốn t.iền bạc về giao thiệp, tiệc tùng, hoặc có nhiều sự thay đổi, nhận được công việc, tin tức mới, nhưng kh.ông nên hấp tấp phải có sự khéo léo. Gặp được quý nhân hoặc bè bạn. Có tin buồn.

– Tử vi t.uổi Tân Sửu (Thổ, 63): Ngày có thiên c.an hợp hóa thiên c.an bản mạng nên khá ổn. Có người đi xa. Có tin về sức khỏe, t.ình cảm của người thân hoặc bè bạn. Mọi việc kh.ông nên hấp tấp, vì có sự trở ngại chút ít. Tài l.ộc khá. Ngày nên có sự nghỉ ngơi kh.ông nên bày vẽ thêm nhiều chuyện. Một ngày vui vẻ và tích c.ực.

– Tử vi t.uổi Kỷ Sửu (Hỏa, 75): Ngày có nhiều sự thay đổi, hoặc đã đến l.úc kết thúc hoặc nhận được công việc mới, tin tức mới, nhưng sự t.ốt hay xấu chưa định rõ được. Đề phòng sự thị phi, tranh cãi. Có sự hội họp, sửa chữa, tu bổ, mua sắm. Công việc, t.ình cảm đi vào giai đoạn mới, nên dè dặt. Hao t.ốn về giao thiệp, tiệc tùng. Gặp được quý nhân hoặc bè bạn. Có tin buồn.

3. Tử vi ngày mai 13/1/2024 của t.uổi Dần

– Tử vi hô.m nay t.uổi Mậu Dần (Thổ, 26): Mọi việc kh.ông nên hấp tấp vội vàng e có sự sai lầm, thiếu sót. Nên chờ đợi thêm tin tức. Mọi việc mong cầu về t.iền bạc là điều kh.ông nên. Nên cẩn trọng trong việc đi xa, di chuyển, sử dụng xe cộ, máy móc. Đề phòng thị phi, trách oán. Ngày có nhiều tin tức buồn vui lẫn l.ộn.

– Tử vi t.uổi Bính Dần (Hỏa, 38): Nên đi xa hoặc tiến hành những dự tính của mình. Kh.ông nên nản chí khi có sự chậm trễ hoặc trắc trở đôi chút. Cần xem lại những phương tiện xe cộ, máy móc trước khi sử dụng. Ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ, hẹn hò, tiệc tùng. Có thân nhân, bè bạn đến, hoặc có tin của họ. Ngày có nhiều sự bận rộn về công việc cũng như t.ình cảm. Tài l.ộc trung bình.

– Tử vi t.uổi Giáp Dần (Thủy, 50): Người mặc dù thân mật cũng chớ nên tin cẩn. Kh.ông nên đón tiếp người lạ trong nhà. Cẩn trọng trong việc nhận tin tức. Mọi việc chớ nên tiến hành nhanh chóng, kh.ông có lợi. Nên có sự hòa hoãn. Tránh mọi chuyện tranh luận, thị phi kh.ông t.ốt. Ngày có nhiều lo âu, di chuyển nhiều trong công việc, t.ình cảm. Sức khỏe kh.ông t.ốt. Tài l.ộc chậm chạp kh.ông được như ý. Hợp các nghề y học, tư pháp, nghề gia dụng, dệt vải, l.àm giấy.

– Tử vi t.uổi Nhâm Dần (Kim, 62): Cần xem lại những phương tiện xe cộ, máy móc trước khi sử dụng hoặc di chuyển. Nên đi xa hoặc tiến hành những dự tính của mình. Có quý nhân giúp đỡ. Ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ, hẹn hò, đình đám, tiệc tùng. Có thân nhân, bè bạn đến, hoặc có tin của họ. Ngày có nhiều sự bận rộn về công việc cũng như t.ình cảm. Tài l.ộc trung bình.

– Tử vi t.uổi C.anh Dần (Mộc, 74): Ngày có thiên c.an Bính xung phá thiên c.an C.anh của bản mệnh rất kh.ông t.ốt. Có khách đến hoặc bè bạn nên hao tổn khi tiếp đãi. Cẩn trọng trong việc nhận tin tức. Mọi việc chớ nên tiến hành nhanh chóng, kh.ông t.ốt. Nên có sự hòa hoãn. Ngày có nhiều lo âu, di chuyển nhiều cho công việc, cũng như t.ình cảm. Sức khỏe kh.ông t.ốt. Tài l.ộc trung bình. Kh.ông nên đi khám sức khỏe vào ngày này dễ có kết quả sai, t.iền m.ất tật mang.

4. Tử vi ngày mai 13/1/2024 của t.uổi Mão

– Tử vi t.uổi Kỷ Mão (Thổ, 25): Bắt tay vào công việc gì cũng nên dè dặt, có sự trở ngại chút ít. Ngày có nhiều sự bận rộn về chuyện l.àm ăn hay t.ình cảm. Có l.ộc ăn, có quý nhân giúp đỡ, hoặc có tin vui về tâm t.ình, phải di chuyển nhiều. Đề phòng có người khác xen vào chuyện của mình l.àm cho công việc bị bỏ dở, hoặc chuyển qua hướng khác. Có tài l.ộc.

– Xem tử vi t.uổi Đinh Mão (Hỏa, 37): Ngày có nhiều sự bận rộn về chuyện công việc l.àm ăn hay t.ình cảm. Mọi sự đã đến hồi kết thúc hoặc đã đến hạn kỳ cần phải g.iải quyết. Có l.ộc hoặc có tin vui về tâm t.ình, phải di chuyển nhiều. Đề phòng có người khác xen vào chuyện của mình l.àm cho nội bộ lục đục, hiểu lầm. Tài l.ộc dễ hao. Cẩn trọng về sức khỏe.

– Tử vi t.uổi Ất Mão (Thủy, 49): Nên dè dặt trong mọi chuyện có liên quan đến vấn đề t.ình cảm, hẹn ước, giao thiệp. Hoặc g.iải quyết vấn đề theo t.ình cảm ở l.úc trước nay gặp chuyện phiền lòng. M.ất uy tín. Nói nhiều chỉ đưa đến sự thị phi rắc rối, tranh cãi. T.iền bạc có sự thiệt thòi kh.ông được như ý. Có khách đến. Nhà hoặc công sở có người đi xa, thay đổi công việc.

– Tử vi hô.m nay t.uổi Quý Mão (Kim, 61): Bắt tay vào công việc gì cũng nên dè dặt, có sự trở ngại chút ít. Ngày có nhiều sự bận rộn về chuyện l.àm ăn hay t.ình cảm. Có l.ộc ăn, có cuộc đi ngắn, gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tiệc tùng đình đám, có quý nhân giúp đỡ, hoặc có tin vui về công danh, việc l.àm. Có tài l.ộc.

– Tử vi t.uổi Tân Mão (Mộc, 73): Ngày có thiên c.an Bính hợp hóa thiên c.an Tân nên dù địa chi kỵ xung vẫn ổn. Có cuộc đi ngắn, nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Cần dè dặt trong mọi chuyện có liên quan đến vấn đề t.ình cảm, hẹn ước, giao thiệp. Hoặc g.iải quyết vấn đề theo t.ình cảm ở l.úc trước nay gặp chuyện phiền lòng, chậm chạp. Tài l.ộc trung bình hoặc có sự giúp đỡ về t.iền bạc. Chú ý lời ăn tiếng nói, tránh m.ất đoàn kết, lấy dĩ hòa vi quý, một điều nhịn chín sự lành. Có khách đến. Một ngày vui vẻ và tích c.ực.

5. Tử vi ngày mai 13/1/2024 của t.uổi Thìn

– Tử vi t.uổi C.anh Thìn (Kim, 24 – 84): Ngày có thiên c.an Bính xung phá thiên c.an C.anh của bản mệnh nên tam hợp địa chi Thân Tý Thìn hóa tam tai nhật rất kh.ông t.ốt. Tuyệt đối tránh mưu sự chuyện lớn lao sẽ bị nghẽn lối. Cần phải biết kiềm chế sự nóng tính, vội vã của mình trước mọi trở lực khó khăn, ràng buộc. Ngay trong việc di chuyển, đi xa, hoặc mong cầu tin tức cũng nên cẩn trọng. Sức khỏe kh.ông t.ốt. Ngày có nhiều sự bi.ến chuyển nhanh chóng, t.ốt xấu lẫn l.ộn, nên dè dặt. Cần nghiên cứu lại các nguồn tin, hoặc chỉ có tin kh.ông t.ốt. Bình tĩnh từ từ mà g.iải quyết công việc, càng vội càng hỏng. Tài l.ộc kém. Kh.ông nên đi khám sức khỏe vào ngày này dễ có kết quả sai, t.iền m.ất tật mang.

– Tử vi t.uổi Mậu Thìn (Mộc, 36): Ngày nên có sự nghỉ ngơi. Kh.ông nên mưu cầu nhưng việc lớn lao sẽ kh.ông có kết quả. Sức khỏe kh.ông t.ốt. Sự mong cầu về tin tức kh.ông như ý hoặc có tin buồn. Gia đạo bất an.

– Tử vi t.uổi Bính Thìn (Thổ, 48): Kh.ông nên nản chí khi vấn đề như b.ức tường thành chắn ngang trước m.ặt. Ngày có nhiều sự bận rộn lo toan cho công việc cũng như trong gia đạo. Có cuộc vui, cuộc đi ngắn. Ngày có lợi cho sự đáo hạn, hẹn ước, định kỳ. Hao t.ốn về mua sắm, quà tặng, tu bổ, sửa chữa.

– Tử vi t.uổi Giáp Thìn (Hỏa, 60): Ngày hoàn toàn kh.ông t.ốt cho tất cả mọi việc mong cầu về công danh, tài l.ộc, t.ình cảm. Kh.ông nên mưu sự chuyện lớn lao sẽ bị nghẽn lối. Cần phải biết kiềm chế sự nóng tính, vội vã của mình trước mọi trở lực khó khăn, ràng buộc. Sự tranh luận, tranh cãi, thưa kiện sẽ đem đến nhiều hao t.ốn từ t.iền bạc cho đến sức khỏe, t.ình cảm. Ngay trong việc di chuyển, đi xa, hoặc mong cầu tin tức cũng nên cẩn trọng. Sức khỏe kh.ông t.ốt. Ngày có nhiều sự bi.ến chuyển nhanh chóng, t.ốt xấu lẫn l.ộn, nên dè dặt. Cần nghiên cứu lại các nguồn tin, hoặc chỉ có tin kh.ông t.ốt. Kh.ông nên tin cậy quá đáng vào người khác.

– Tử vi t.uổi Nhâm Thìn (Thủy, 72): Có cuộc vui, cuộc đi ngắn. Kh.ông nên nản chí khi vấn đề như b.ức tường thành chắn ngang trước m.ặt. Ngày có nhiều sự bận rộn lo âu về công việc cũng như t.ình cảm, gia đạo. Hao t.ốn về mua sắm, giao thiệp, quà tặng, tu bổ, sửa chữa.

6. Tử vi ngày mai 13/1/2024 của t.uổi Tỵ

– Tử vi t.uổi Tân Tỵ (Kim, 23 – 83): Ngày có thiên c.an Bính hợp hóa thiên c.an Tân nên vẫn khá ổn. Chỉ nên ngồi yên và tìm cách hòa hoãn. Cần có sự giúp đỡ của bè bạn, hoặc quý nhân giúp đỡ cho mình về t.iền bạc hoặc cho ý kiến thì mới có thể xong việc. Có tin tức hoặc sự việc thay đổi gây l.úng túng cho mình. Có tin xa. Có tài l.ộc nhỏ. Một ngày vui vẻ và tích c.ực.

– Tử vi hô.m nay t.uổi Kỷ Tỵ (Mộc, 35): Mọi việc kh.ông nên để lâu dài, cũng kh.ông nên phân bua, nói nhiều dễ gây ra nhiều chuyện kh.ông hay, bị hàm oan, tranh cãi. Hao t.ốn về khách khứa, tiệc tùng hoặc về giao thiệp. Nhưng cũng có l.ộc nhỏ. Thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp, chữa bệnh. Sức khỏe kh.ông t.ốt.

– Tử vi t.uổi Đinh Tỵ (Thổ, 47): Mọi việc kh.ông nên để lâu dài, dây dưa, cũng kh.ông nên phân bua, nói nhiều dễ gây ra nhiều chuyện kh.ông hay, bị hàm oan, tranh cãi. Hao t.ốn về khách khứa, tiệc tùng hoặc về giao thiệp. Thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp, chữa bệnh. Nên cẩn trọng về sức khỏe.

– Tử vi t.uổi Ất Tỵ (Hỏa, 59): Dù có muốn đi tìm bè bạn, hoặc quý nhân giúp đỡ cho mình về t.iền bạc hoặc cho ý kiến thì họ cũng kh.ông có khả năng, hoặc kh.ông gặp m.ặt. Chỉ nên ngồi yên và tìm cách hòa hoãn. Có tin tức hoặc sự việc thay đổi gây l.úng túng cho mình. Có tin tức ở xa. Tài l.ộc nhỏ

– Tử vi t.uổi Quý Tỵ (Thủy, 71): Đã đến l.úc công việc có sự thay đổi, hoặc việc chờ đợi có kết quả, đến hẹn, định kỳ, t.ốt xấu lẫn l.ộn. Kh.ông nên có sự phân bua, nói nhiều dễ gây ra nhiều chuyện kh.ông hay, bị hàm oan, tranh cãi. Có l.ộc, hoặc có điềm t.ốt. Thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp, chữa bệnh. Cẩn trọng về sức khỏe kh.ông được t.ốt.

7. Tử vi ngày mai 13/1/2024 của t.uổi Ngọ

– Tử vi t.uổi Nhâm Ngọ (Mộc, 22 – 82): Ngày xung của bản mạng. Kh.ông nên bày vẽ thêm nhiều chuyện sẽ đưa đến chuyện kh.ông hay. Có tin tức vui buồn lẫn l.ộn hoặc sức khỏe kh.ông t.ốt. Có cuộc vui chơi hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Ngày có nhiều công việc gấp gáp cần phải g.iải quyết trong ngày mới t.ốt. Tuy nhiên kh.ông nên nóng vội khi có sự chậm trễ hoặc có sự hẹn ước kh.ông được như ý. Cẩn trọng khi di chuyển, sử dụng xe cộ, máy móc.

– Tử vi t.uổi C.anh Ngọ (Thổ, 34): Ngày có thiên c.an Bính xung phá thiên c.an C.anh lại chính xung địa chi bản mệnh rất kh.ông t.ốt. Có nhiều bi.ến chuyển, thay đổi xảy ra rất bận rộn, hoặc có tin khiến mình phải tiếp x.úc, giao thiệp. Ngày có sự gặp gỡ, hội họp l.àm bản thân t.ốn kém và mệt mỏi. Công việc có kết quả nhưng cẩn trọng trong l.úc thực hiện dễ có những rủi ro, bất cẩn. Cần chú ý đến những phương tiện về máy móc, xe cộ. Kh.ông nên tin cẩn vào người khác, chỉ nên xem ý kiến của họ như một lời th.am khảo. Tài l.ộc kém. Kh.ông nên đi khám sức khỏe vào ngày này dễ có kết quả sai, t.iền m.ất tật mang.

– Tử vi t.uổi Mậu Ngọ (Hỏa, 46): Ngày xung của bản mạng. Ngày có nhiều sự thay đổi bất ngờ, hoặc đã có dự tính trước do sự hẹn ước, giao kết, hoặc t.ổ ch.ức tiệc tùng, đình đám, hội họp. Có nhiều người đến hoặc nhận được tin tức ở xa. Tài l.ộc trung bình, hoặc có quà tặng.

– Tử vi t.uổi Bính Ngọ (Thủy, 58): Ngày xung của bản mạng. Ngày có nhiều việc gấp gáp cần phải g.iải quyết trong ngày mới t.ốt. Tuy nhiên kh.ông nên nóng vội khi có sự chậm trễ hoặc có sự hẹn ước kh.ông được như ý. Kh.ông nên bày vẽ thêm nhiều chuyện sẽ đưa đến chuyện kh.ông hay. Có tin buồn ở xa.

– Tử vi hô.m nay t.uổi Giáp Ngọ (Kim, 70): Ngày xung của bản mạng. Có nhiều bi.ến chuyển, thay đổi xảy ra trong ngày ngoài dự tính. Công việc có kết quả nhưng cẩn trọng trong l.úc thực hiện dễ có những rủi ro, bất cẩn. Cần chú ý đến những phương tiện về máy móc, xe cộ. Ngày có nhiều chuyện rầy rà, thị phi, tranh chấp, mỗi người một ý đối lập nhau. Kh.ông nên tin cẩn quá đáng vào người khác, chỉ nên xem ý kiến của họ như một lời th.am khảo. Sức khỏe kh.ông t.ốt.

8. Tử vi ngày mai 13/1/2024 của t.uổi Mùi

– Tử vi hô.m nay t.uổi Quý Mùi (Mộc, 21 – 81): Ngày chỉ thuận lợi cho việc sửa sang, chỉnh đốn, tu bổ cho nhà cửa, công việc, hoặc ngày có sự gặp gỡ người thân, bè bạn. Kh.ông nên dính líu đến công việc, t.ình cảm của người khác. Nên lấy sự hòa g.iải, t.ình cảm mà đối đãi nhau. Có tài l.ộc, có cuộc đi ngắn.

– Tử vi t.uổi Tân Mùi (Thổ, 33): Ngày có thiên c.an Bính hợp hóa thiên c.an Tân nên khá ổn. Gia đạo có đình đám, hoặc có khách đến mời dự tiệc. Mọi sự mong cầu về t.iền bạc sẽ có kết quả t.ốt nhưng chậm đến. Thuận lợi cho việc tạm ứng, vay mượn, đầu tư. Tuy nhiên phải cẩn trọng về giấy tờ, văn tự có sự thiếu sót hoặc cần phải bổ sung. Có tin tức ở xa. Nói chung là kh.ông nên nóng nảy trong mọi việc lấy bình tĩnh l.àm đầu. T.ình cảm t.ốt. Có thân nhân hoặc bè bạn gặp rủi ro hoặc đau ốm. Vẫn là một ngày bình an.

– Tử vi t.uổi Kỷ Mùi (Hỏa, 45): Ngày chỉ thuận lợi cho việc sửa sang, chỉnh đốn, tu bổ cho nhà cửa, công việc, hoặc ngày có sự gặp gỡ người thân, bè bạn. Kh.ông nên dính líu đến công việc, t.ình cảm của người khác. Đi xa kh.ông có lợi. Nên lấy sự hòa g.iải, t.ình cảm l.àm phương châm hành động. Tài l.ộc dễ hao.

– Tử vi t.uổi Đinh Mùi (Thủy, 57): Ngày chỉ thuận lợi cho việc sửa sang, chỉnh đốn, tu bổ cho nhà cửa, công việc. Kh.ông nên dính líu đến công việc, t.ình cảm của người khác. Đi xa kh.ông có lợi. Nên lấy sự hòa g.iải, t.ình cảm l.àm phương châm hành động. Tài l.ộc dễ hao.

– Tử vi t.uổi Ất Mùi (Kim, 69): Mọi sự mong cầu về t.iền bạc sẽ có kết quả t.ốt nhưng chậm đến. Thuận lợi cho việc tạm ứng, vay mượn, đầu tư. Nên cẩn trọng về giấy tờ, văn tự có sự thiếu sót hoặc cần phải bổ sung. Có tin tức ở xa. Nói chung là kh.ông nên nóng nảy trong mọi việc. T.ình cảm t.ốt. Có thân nhân hoặc bè bạn gặp rủi ro hoặc đau ốm.

9. Tử vi ngày mai 13/1/2024 của t.uổi Thân

– Tử vi t.uổi Nhâm Thân (Kim, 32): Nên tìm gặp quý nhân để xin lời khuyên. Có tin xa hoặc có người ra đi, hoặc đã đến l.úc công việc của người đó phải tiến hành có liên quan đến mình. Mọi việc kh.ông nên vội vàng vì sự việc sẽ gặp nhiều áp lực, c.hạm phải những vấn đề khó khăn hoặc dễ gặp những vấn đề rủi ro.

– Tử vi t.uổi C.anh Thân (Mộc, 44): Ngày có thiên c.an Bính xung phá thiên c.an C.anh nên tam hợp địa chi Thân Tý Thìn hóa tam tai nhật rất xấu. Mọi việc nên có sự chậm chạp, phải biết chờ đợi mới t.ốt. Kh.ông nên có sự đối đầu ngang ngửa khi việc xấu đến. Cần phải bình tĩnh để g.iải quyết. Phía sau của vấn đề còn có nhiều người dòm ngó, mưu sự mà mình chưa biết. Sức khỏe kh.ông t.ốt, đề phòng rủi ro. Có tin xa. Có người đi xa. Tài l.ộc khá đình trệ. Kh.ông nên đi khám sức khỏe vào ngày này dễ có kết quả sai, t.iền m.ất tật mang.

– Tử vi hô.m nay t.uổi Mậu Thân (Thổ, 56): Kh.ông nên mưu cầu những chuyện lớn lao, hoặc tin tưởng quá đáng vào dự tính của mình sẽ có sự trái ý. Thêm một chuyện kh.ông hay bằng bớt đi một chuyện, nên nhẫn nhịn, nghỉ ngơi, hoặc dọn dẹp, tu bổ, chỉnh đốn lại các công việc cũ. Di chuyển, đi xa kh.ông t.ốt.

– Tử vi t.uổi Bính Thân (Hỏa, 68): Mọi việc kh.ông nên hấp tấp vội vàng vì sự việc sẽ gặp nhiều áp lực, c.hạm phải những vấn đề khó khăn hoặc dễ gặp những vấn đề rủi ro. Nên tìm gặp quý nhân để xin lời khuyên. Có tin xa hoặc có người ra đi, hoặc đã đến l.úc công việc của người đó phải tiến hành có liên quan đến mình.

– Tử vi t.uổi Giáp Thân (Thủy, 80): Nên cẩn trọng về sức khỏe, bản mạng, việc đi lại, di chuyển gặp chuyện kh.ông hay, dù t.ình thế bắt buộc phải đi. Gia đạo bất an, có chuyện buồn. Kh.ông nên có sự đối đầu ngang ngửa khi việc xấu đến. Cần phải bình tĩnh để g.iải quyết. Phía sau của vấn đề còn có nhiều người dòm ngó, mưu sự mà mình chưa biết. Sức khỏe kh.ông t.ốt.

10. Tử vi ngày mai 13/1/2024 của t.uổi Dậu

– Tử vi t.uổi Quý Dậu (Kim, 31): Ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ, hội họp, tiệc tùng, hẹn ước. Mọi việc kh.ông nên đi quá giới hạn, hoặc kéo dài, sẽ gặp chuyện kh.ông hay, có tổn thất, hao t.ốn. Tuy nhiên vẫn có t.iền bạc hoặc có quà tặng. Có cuộc đi kh.ông vừa ý.

– Tử vi t.uổi Tân Dậu (Mộc, 43): Ngày có thiên c.an Bính hợp hóa thiên c.an Tân nên dù địa chi xung vẫn ổn. Ngày có hỷ sự, chuyện vui. Gặp lại người xưa hoặc có sự di chuyển. Nhưng hãy lo cho công việc trước k.ẻo lỡ thời cơ hoặc chỉ khiến cho mình thêm sự ràng buộc. Có tài l.ộc hoặc có tin tức thuận lợi về công việc l.àm ăn. Nếu có gặp sự bất hòa, gặp trở ngại cũng có thể g.iải quyết được bằng vấn đề t.ình cảm, nhân nghĩa. Có tin xa. Một ngày vui vẻ và tích c.ực.

– Tử vi t.uổi Kỷ Dậu (Thổ, 55): Ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ, hội họp, hẹn ước. Mọi việc kh.ông nên đi quá giới hạn, hoặc kéo dài, sẽ gặp chuyện kh.ông hay, có tổn thất, dễ hao. Tuy nhiên vẫn có tài l.ộc hoặc quà tặng.

– Tử vi hô.m nay t.uổi Đinh Dậu (Hỏa, 67): Ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ, hội họp, tiệc tùng, hẹn ước. Có đông người đến hoặc nhận nhiều tin tức về công việc, cũng như về t.ình cảm. Mọi việc kh.ông nên đi quá giới hạn, hoặc kéo dài, sẽ gặp chuyện kh.ông hay, có tổn thất, trách oán, phạt vạ, hao t.ốn tài l.ộc.

– Tử vi t.uổi Ất Dậu (Thủy, 19 – 79): Sự giao thiệp thân mật về t.ình cảm tuy cần thiết nhưng kh.ông nên để lấn át lý trí. Hãy lo cho công việc trước k.ẻo lỡ thời cơ hoặc chỉ khiến cho mình thêm sự ràng buộc. Ngày có hỷ sự. Gặp lại người xưa hoặc có sự di chuyển quay về nơi chốn cũ. Có tài l.ộc hoặc có tin tức thuận lợi về công việc l.àm ăn. Nếu có gặp sự bất hòa, gặp trở ngại cũng có thể g.iải quyết được bằng vấn đề t.ình cảm, nhân nghĩa. Có tin tức ở xa.

11. Tử vi ngày mai 13/1/2024 của t.uổi Tuất

– Tử vi t.uổi Giáp Tuất (Hỏa, 30): Kh.ông nên có sự đối đầu ngang ngửa, hoặc nhận được tin tức mà nóng vội trong việc g.iải quyết sẽ kh.ông t.ốt. Nếu có người đến tranh luận, hoặc đổi ý các vấn đề đã được thỏa thuận từ trước là do chính họ cũng gặp trở ngại. Nên nhu thuận cùng nhau bàn bạc. Tài l.ộc vào nhanh ra nhanh. Có tin buồn. Sức khỏe kh.ông t.ốt. Gia đạo có nhiều bất an, hoặc gặp phải nhiều công việc cần phải g.iải quyết. Đề phòng t.ai n.ạn hoặc có tang.

– Tử vi t.uổi Nhâm Tuất (Thủy, 42): Kh.ông nên mưu cầu những việc lớn lao, việc như thế nào thì l.àm như thế ấy. Cầu mong việc đi xa coi chừng có sự trở ngại hoặc hư hại. Sức khỏe kh.ông t.ốt, có tin buồn. Ngày có nhiều sự giao tiếp. Có tin tức về t.iền bạc hoặc về công danh, t.ình cảm.

– Tử vi t.uổi C.anh Tuất (Kim, 54): Ngày có thiên c.an Bính xung phá thiên c.an C.anh khá xấu. Gia đạo có nhiều bất an, hoặc gặp phải nhiều công việc cần phải g.iải quyết. Nếu có người đến tranh luận, hoặc đổi ý các vấn đề đã được thỏa thuận từ trước là do chính họ cũng gặp trở ngại, nên nhu thuận cùng nhau bàn bạc. Tài l.ộc vào nhanh ra nhanh. Có tin buồn. Đề phòng t.ai n.ạn, rủi ro tuyệt đối tránh đi đường dài h.iểm trở. Sức khỏe kh.ông t.ốt. Kh.ông nên đi khám sức khỏe vào ngày này dễ có kết quả sai, t.iền m.ất tật mang.

– Tử vi hô.m nay t.uổi Mậu Tuất (Mộc, 66): Ngày có nhiều sự bận rộn về công việc cũng như về t.ình cảm của gia đạo, người thân, bè bạn. Tin tức vui buồn lẫn l.ộn, có khách đến hoặc có tin tức của họ. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển, sử dụng xe cộ, máy móc. Tài l.ộc kh.ông t.ốt, nếu có cũng dễ hao.

– Tử vi t.uổi Bính Tuất (Thổ, 78): Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ. Có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp, chỉnh trang trong nhà hoặc trong công sở vì có cuộc họp, tiệc tùng, đình đám. Ngày có nhiều sự giao tiếp. Có tin tức về t.iền hoặc về công danh, t.ình cảm.

12. Tử vi ngày mai 13/1/2024 của t.uổi Hợi

– Tử vi t.uổi Ất Hợi (Hỏa, 29): Gia đạo có hỷ sự, tin vui hoặc có tin tức t.ốt của bè bạn ở nơi xa hoặc về công danh, t.iền bạc. Hao tài cho tu bổ, mua sắm, tiệc tùng. Ngày có sự bận rộn về sự g.iải đáp, thư tín hoặc có lời khuyên g.iải giúp đỡ người khác.

– Tử vi t.uổi Quý Hợi (Thủy, 41): Ngày có nhiều bi.ến động thay đổi do đã có dự tính trước hoặc công việc đang tiến hành sẽ có sự bỏ dở do có khách đến, hoặc có tin tức khác l.àm đ.ảo l.ộn công việc. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn nhưng cũng gặp trắc trở chút ít. Sự mong cầu về t.iền bạc còn chậm, dễ hao t.ốn.

– Tử vi t.uổi Tân Hợi (Kim, 53): Ngày có thiên c.an Bính hợp hóa thiên c.an Tân lại hòa hợp địa chi nên khá t.ốt. Ngày có sự bận rộn về g.iải đáp, thư tín, đến hẹn, đến kỳ hạn. Gia đạo có hỷ sự, tin vui hoặc có tin t.ốt của bè bạn ở nơi xa hoặc về công danh, t.iền bạc. Hao tài cho tu bổ sửa chữa nhưng được việc. Chú ý hạn chế mua sắm, hay bỏ t.iền ra tiệc tùng. Vẫn là một ngày vui vẻ.

– Tử vi hô.m nay t.uổi Kỷ Hợi (Mộc, 65): Ngày có nhiều bi.ến động, thay đổi do có sự gặp gỡ bất ngờ. Nếu công việc đang được tiến hành sẽ có sự bỏ dở hoặc phá ngang do có khách đến hoặc có tin tức khác l.àm đ.ảo l.ộn công việc. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn nhưng cũng gặp trắc trở chút ít. Sự mong cầu về t.iền bạc còn chậm.

– Tử vi t.uổi Đinh Hợi (Thổ, 77): Ngày có nhiều bi.ến động hoặc thay đổi do đã có dự tính trước hoặc có sự thay đổi, gặp gỡ bất ngờ. Nếu công việc đang được tiến hành sẽ có sự bỏ dở hoặc phá ngang do có khách đến hoặc có tin tức khác l.àm đ.ảo l.ộn công việc. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn nhưng cũng gặp trắc trở chút ít. Sự mong cầu về t.iền bạc còn chậm.

Trên đây là tử vi 12 con giáp 60 hoa giáp ngày 13/1/2024, mong rằng những dự b.áo trên đây sẽ giúp bạn chủ động trong công việc, sự n.ghiệp và các mối quan hệ cá nhân để có một ngày mới suôn sẻ.

Theo Chuyên gia phong th.ủy Song Hà

* Th.ông tin chỉ mang tính th.am khảo, chiêm nghiệm