7 nốt ruồi quý hơn vàng, dù là đàn ông hay phụ nữ đều phát tài hơn người, càng già càng giàu có

7 nốt ruồi quý hơn vàng, dù là đàn ông hay phụ nữ đều phát tài hơn người, càng già càng giàu có

Dự đoán, ngoài 45 t.uổi, người này có thể l.àm nên sự n.ghiệp lớn, tài vận và kinh tế dồi dào.

Nốt ruồi ở lòng bàn chân

Người có nốt ruồi ở lòng bàn chân thường hay phải đi lại, di chuyển nhiều. Người này đa phần có trí tuệ, bản lĩnh kiên cường. Họ biết cách ứng phó với nhiều t.ình huống khác nhau, các mối quan hệ rộng mở. Nếu có nốt ruồi ở giữa các kẽ ngón chân thì người này thường có tính cách trung thực, cương trực.

Dự đoán, ngoài 45 t.uổi, người này có thể l.àm nên sự n.ghiệp lớn, tài vận và kinh tế dồi dào.

Nốt ruồi trong lòng bàn tay

Người có nốt ruồi trong lòng bàn tay thường th.ông minh. Họ kh.ông nhất thiết phải s.inh ra trong gia đình có điều kiện. Khi trưởng thành, người này có cuộc s.ống tương đối ổn định, kh.ông phải lo cơm áo gạo t.iền, khi về già tài l.ộc dồi dào, kh.ông thiếu t.iền của.

Nốt ruồi trên môi

Người có nốt ruồi trên môi được coi là tướng cát tường. Họ kh.ông cần phải lo lắng nhiều về cơm áo gạo t.iền. Người này dễ có nhiều mối quan hệ n.goại giao và thu hút nhiều tài l.ộc.

Nốt ruồi ở huyệt thái dương

Trong nhân tướng học, huyệt thái dương còn được gọi là cung thiên di. Vị trí này t.iết l.ộ về th.ông tin xuất n.goại, đi lại, nơi cư trú lâu dài của một người.

Người có nốt ruồi ở thái dương thường sẽ phải đi lại nhiều hoặc l.àm việc nơi xa. Tuy nhiên, càng về hậu vận, tài l.ộc của người này càng nhiều, công việc phát đạt, t.iền của dư dả.

Nốt rồi giữa hai lông mày

Trong nhân tướng học, vùng giữa hai lông mày được gọi là cung sự n.ghiệp, t.iết l.ộ về con đường công việc của một người.

Người có nốt ruồi cát tường ở vị trí này thường gặp khá nhiều may mắn trong cuộc s.ống. Ngoài 30 t.uổi, họ có thể đạt được địa vị trong xã hội cũng như gặp được người yêu thương ưng ý.

Nốt ruồi ở cằm

Theo nhân tướng học, khu vực cằm được gọi là địa các. Đây là khu vực t.iết l.ộ về l.ộc điền sản, đất đai của một người. Quan sát khu vực này, người ta có thể đưa ra các dự b.áo về tài sản đất đai của người này sẽ dồi dào hay ít ỏi, hậu vận sung sướng hay nghèo khó.

Người có nốt ruồi cằm thường có cung nô bộc (chỉ bạn bè, bằng hữu thân thích) t.ốt và hậu vận êm đẹp.

Ngoài ngũ tuần, nếu l.àm việc chăm chỉ, người này có thể sở hữu kh.ông ít đất đai, nhà cửa, có tài l.ộc dư dả.

Nốt ruồi ở ngực

Người có nốt ruồi ở ngực thường được hưởng vinh hoa phú quý sau khi yên bề gia thất. Người này dễ gặp may mắn và cuộc s.ống có nhiều thuận lợi hơn so với người khác. Họ chỉ cần cần cù, chịu khó, kh.ông ngừng nỗ lực thì về già có thể s.ống thoải mái.

* Th.ông tin mang tính chất th.am khảo, chiêm nghiệm.